Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Peđa Grbin

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Peđa11.01.2016. Prezime Grbin 11.01.2016.
Stručna sprema Diplomirani11.01.2016.
Zvanje pravnik11.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske11.01.2016. Socijaldemokratska partija Hrvatske11.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana11.01.2016. Oženjen/Udana23.10.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece11.01.2016. Ima djece24.01.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 52100 Pula11.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji11.01.2016. Mjesto 10000 Zagreb11.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik11.01.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor11.01.2016. Hrvatski sabor11.01.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.01.2016. Ulica Trg Sv. Marka11.01.2016. Kućni broj 611.01.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947411.01.2016.
Datum početka mandata 22/12/201111.01.2016. 28/12/201520.01.2016. 14/10/201617.10.2016. 22/07/202028.07.2020. 16/05/202412.06.2024. Predviđeni datum kraja mandata 28/12/201911.01.2016. 14/10/202017.10.2016. 21/07/202428.07.2020. 15/05/202812.06.2024.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji11.01.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26472,2011.01.2016. 23614,2517.10.2016. 23946,8410.02.2020. 22140,0028.07.2020. 27096,5710.03.2021. 3629,4719.01.2023. 3646,0421.02.2024. Neto iznos (EUR) 17892,8611.01.2016. 14130,7717.10.2016. 15083,1510.02.2020. 14000,0028.07.2020. 17717,5510.03.2021. 2398,4519.01.2023. 2408,5721.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.01.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7735,0011.01.2016. 5972,6417.10.2016. 7790,4027.12.2018. 14715,2010.02.2020. 12464,6410.03.2021. 1654,2610.03.2021. Pravna osnova Od kapitala11.01.2016.
Vremenski raspon Jednokratno11.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3145,0011.01.2016. 750,0017.10.2016. 1050,0027.12.2018. 1456,0010.02.2020. 193,2410.02.2020. Pravna osnova Od kapitala11.01.2016.
Vremenski raspon Jednokratno11.01.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0017.11.2016. 199,1019.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno17.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1000,0017.11.2016. 132,7217.11.2016. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.11.2016.
Vremenski raspon Mjesečno17.11.2016.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0023.10.2017. 398,1723.10.2017. Pravna osnova Od drugog dohodka23.10.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.10.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 245,4027.12.2018. 545,3310.02.2020. 72,3310.02.2020. Pravna osnova Od kapitala27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.10.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KBC Zagreb23.10.2017. OIB poslodavca 4637725734223.10.2017.
Bruto iznos (EUR) 91100,0023.10.2017. 9606,8710.02.2020. 6993,4110.03.2021. 1165,0319.01.2023. 1711,7021.02.2024. 1985,5012.06.2024. Neto iznos (EUR) 65160,0023.10.2017. 6931,7710.02.2020. 6145,6710.03.2021. 837,3619.01.2023. 1178,3421.02.2024. 1345,6912.06.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/03/201523.10.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.10.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji23.10.2017. Postoji27.12.2018. Ne postoji19.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1500,0027.12.2018. 2000,0010.02.2020. 265,4510.02.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2000,0010.02.2020. 2992,0010.03.2021. 397,1110.03.2021. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.02.2020.
Vremenski raspon Jednokratno10.02.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 2775,0010.02.2020. 2619,0010.03.2021. 347,6010.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka10.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.02.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1500,0010.02.2020. 199,0810.02.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.02.2020.
Vremenski raspon Jednokratno10.02.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 4250,0010.02.2020. 564,0710.02.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti10.02.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.02.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 666,0024.01.2022. 88,3924.01.2022. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti24.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.01.2016. Postoji17.11.2016. Ne postoji10.02.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.11.2016. Nositelj obveze Osobno17.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Societe Generale - Splitska banka d.d.17.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 125000,0017.11.2016. 16590,3517.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna17.11.2016. EUR - Euro17.11.2016. Godina zaduženja 201617.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4817.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3025,0017.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9917.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.10.2017. Nositelj obveze Bračni drug23.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.23.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 170000,0023.10.2017. 22562,8823.10.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.10.2017. EUR - Euro23.10.2017. Godina zaduženja 201423.10.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8423.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2696,4823.10.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,5523.10.2017.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.01.2016.
Mjesto Pula11.01.2016. Poštanski broj 5210011.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.01.2016. Površina 84,7211.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0011.01.2016. 850000,0010.03.2021. 125000,0019.01.2023. 170000,0021.02.2024. 185000,0012.06.2024.
Katastarska općina Pula11.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno11.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.03.2021.
Mjesto Pula10.03.2021. Poštanski broj 5210010.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.03.2021. Površina 57,0310.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 560000,0010.03.2021. 90000,0019.01.2023. 100000,0021.02.2024. 110000,0012.06.2024.
Katastarska općina Pula10.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno10.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug10.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od kapitala10.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 40,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 10,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 240,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 2518,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 5096,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 10010,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 7805,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma19.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Crna Gora19.01.2023.
Mjesto Baošići19.01.2023. Poštanski broj 8534419.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2023. Površina 6256,0019.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 0,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama19.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2023.
Postotak 20,0019.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Pojedinačne podatke o vrijednosti nekretnina u Baošićima, Crna Gora ne mogu navesti, budući mi je Uprava prihoda Crne Gore sve naslijeđene nekretnine u Baošićima, Crna Gora procijenila zajedno, rješenjem 17/06-2-15/330-2022, od 11. 11. 2022., u vrijednosti od 113.335,00 EUR-a19.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.01.2016. Marka/tip Toyota Corolla Verso11.01.2016. Citroen C4 Picasso17.10.2016.
Godina proizvodnje 200711.01.2016. 201617.10.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0011.01.2016. 170000,0017.10.2016. 12500,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)17.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.10.2017. Marka/tip Fiat Punto23.10.2017.
Godina proizvodnje 200723.10.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,0023.10.2017. 3318,0723.10.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug23.10.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.10.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.02.2020. Marka/tip Citroen C310.02.2020.
Godina proizvodnje 201810.02.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0010.02.2020. 7500,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug10.02.2020. Način stjecanja Na neki drugi način10.02.2020.
Drugi način stjecanja nekretnine Putem financijskog leasinga koji je u cijelosti otplaćen10.02.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.01.2016. Ne postoji10.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Hrvatske telekomunikacije d.d.11.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656011.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.01.2016.
Broj dionica 110511.01.2016. 130017.10.2016. 150027.12.2018. 180010.02.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 119,9511.01.2016. 0,0010.02.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%11.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti11.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Nasljedstvom17.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.01.2016. Naziv poslovnog subjekta Adris grupa d.d.11.01.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797711.01.2016. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj11.01.2016.
Broj dionica 3711.01.2016. 5017.10.2016. 6027.12.2018. 10010.02.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 10,0011.01.2016. 1,3311.01.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%11.01.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.01.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti11.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti17.10.2016.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice27.12.2018. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera d.d.27.12.2018.
OIB poslovnog subjekta 3620121284727.12.2018. Sjedište poslovnog subjekta Poreč27.12.2018.
Broj dionica 31527.12.2018. 100010.02.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 0,0027.12.2018.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%27.12.2018.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno27.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2018.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.01.2016. Ne postoji10.03.2021.

Podatci o štednji

Iznos 101000,0011.01.2016. 150000,0017.10.2016. 200000,0023.10.2017. 273000,0027.12.2018. 150000,0010.02.2020. 157000,0028.07.2020. 20837,4828.07.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.01.2016. EUR - Euro11.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno11.01.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.01.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom17.10.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.01.2016.