Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Oliver Abičić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Oliver 01.09.2022. Prezime Abičić 01.09.2022.
Stručna sprema VSS01.09.2022.
Zvanje Diplomirani ekonomist01.09.2022. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica01.09.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana01.09.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece01.09.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 31511 Đurđenovac01.09.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji01.09.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor01.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti RAD d.o.o. za komunalne djelatnosti 01.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31511 Đurđenovac01.09.2022. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana01.09.2022. Kućni broj 601.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853160151601.09.2022.
Datum početka mandata 01/06/200801.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 02/06/200801.09.2022. 01/06/202530.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno01.09.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Postoji01.09.2022.
Dužnost Direktor01.09.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti VODORAD d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju 01.09.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31511 Đurđenovac01.09.2022. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana01.09.2022. Kućni broj 601.09.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853160151601.09.2022.
Datum početka mandata 21/02/201401.09.2022. Predviđeni datum kraja mandata 30/09/202201.09.2022. 30/06/202330.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Volonterski01.09.2022. Stvarni datum kraja mandata 01.09.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji01.09.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji01.09.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji01.09.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 11358,4501.09.2022. 1507,4701.09.2022. Neto iznos (EUR) 9086,7601.09.2022. 1205,9201.09.2022.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Volonterski (EUR) 0,0001.09.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji01.09.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji01.09.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji01.09.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća županijska bolnica Našice01.09.2022. OIB poslodavca 6134053607801.09.2022.
Bruto iznos (EUR) 7854,4801.09.2022. 1042,4001.09.2022. Neto iznos (EUR) 5781,2001.09.2022. 767,2701.09.2022.
Datum stupanja u radni odnos 06/09/201801.09.2022. Datum prestanka radnog odnosa 01.09.2022.
Napomena Od 30.06.2022. na porodiljnom dopustu01.09.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji01.09.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji01.09.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama01.09.2022. OIB isplatitelja 6933137592601.09.2022.
Neto iznos (EUR) 179502,3801.09.2022. 257,7630.01.2023. Vremenski raspon Mjesečno01.09.2022.
Vrsta Subvencija01.09.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 01.09.2022.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost01.09.2022. OIB isplatitelja 8582862599401.09.2022.
Neto iznos (EUR) 102030,0001.09.2022. 13541,7101.09.2022. Vremenski raspon Jednokratno01.09.2022.
Vrsta Donacija01.09.2022.
Korisnik Svrha
Napomena 01.09.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji01.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.09.2022. Nositelj obveze Osobno01.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste steiermarkische bank01.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,0001.09.2022.
Valuta duga EUR - Euro01.09.2022. Godina zaduženja 202001.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18001.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 416,6701.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 2,1501.09.2022.
Napomena Stambeni kredit za kupnju nekretnine iz programa APN subvencije01.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.09.2022. Nositelj obveze Osobno01.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Kentbank d.d.01.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 150000,0001.09.2022. 19908,4201.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.09.2022. EUR - Euro01.09.2022. Godina zaduženja 202101.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 8001.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2286,7201.09.2022. 303,4001.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,1001.09.2022.
Napomena Gotovinski kredit01.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.09.2022. Nositelj obveze Osobno01.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Slatinska banka d.d.01.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0001.09.2022. 11945,0501.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.09.2022. EUR - Euro01.09.2022. Godina zaduženja 202101.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 14401.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 895,1301.09.2022. 118,7901.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,3601.09.2022.
Napomena Gotovinski kredit za povećanje energetske učinkovitosti nekretnine, vlastito učešće01.09.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit01.09.2022. Nositelj obveze Bračni drug01.09.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Slatinska banka d.d.01.09.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0001.09.2022. 29862,6301.09.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna01.09.2022. EUR - Euro01.09.2022. Godina zaduženja 202001.09.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 14401.09.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2106,2401.09.2022. 279,5101.09.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,2001.09.2022.
Napomena Gotovinski kredit01.09.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji01.09.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji01.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom01.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2022.
Mjesto Đurđenovac01.09.2022. Poštanski broj 3151101.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2022. Površina 199,0001.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 677700,0001.09.2022. 89946,2501.09.2022.
Katastarska općina Đurđenovac01.09.2022. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug01.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan01.09.2022. Vikendica30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2022.
Mjesto Đurđenovac01.09.2022. Duzluk30.01.2023. Poštanski broj 3151101.09.2022. 3351530.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2022. Površina 55,0001.09.2022. 30,2130.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 263550,0001.09.2022. 10617,8230.01.2023.
Katastarska općina Đurđenovac01.09.2022. Orahovica30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno01.09.2022. Vanknjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno01.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica01.09.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.09.2022.
Mjesto Duzluk01.09.2022. Poštanski broj 3351501.09.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni01.09.2022. Površina 30,2101.09.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0001.09.2022. 10617,8201.09.2022.
Katastarska općina Duzluk01.09.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno01.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji01.09.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.09.2022. Marka/tip Citroen C4 Picasso01.09.2022.
Godina proizvodnje 201101.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0001.09.2022. 5308,9101.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.09.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)01.09.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil01.09.2022. Marka/tip Ford fiesta01.09.2022.
Godina proizvodnje 200301.09.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0001.09.2022. 929,0601.09.2022.
Oblik vlasništva Osobno01.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.09.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji01.09.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji01.09.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu01.09.2022. Naziv poslovnog subjekta Erste Asset Management d.o.o.01.09.2022.
OIB poslovnog subjekta 6857287396301.09.2022. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb01.09.2022.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 869,6401.09.2022. 176,2430.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno01.09.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji01.09.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji01.09.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogometni klub Iskrica Šaptinovci01.09.2022. Sjedište pravne osobe Šaptinovci01.09.2022.
OIB pravne osobe 2669094186501.09.2022.
Datum učlanjenja 10/07/202101.09.2022. Datum kraja članstva 10/07/202501.09.2022.
Funkcije Predsjednik01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Rukometni klub Đurđenovac01.09.2022. Sjedište pravne osobe Đurđenovac01.09.2022.
OIB pravne osobe 7499270180201.09.2022.
Datum učlanjenja 26/07/202201.09.2022. Datum kraja članstva 26/07/202601.09.2022.
Funkcije Predsjednik01.09.2022.
Napomena 01.09.2022.