Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Jelić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola22.02.2016. Prezime Jelić 22.02.2016. Jelić18.03.2020.
Stručna sprema SSS22.02.2016.
Zvanje novinar22.02.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke22.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana22.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece22.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb22.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji22.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Glasnogovornik22.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ured predsjednika Vlade RH22.02.2016. Ured Predsjednika Republike Hrvatske18.03.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica Trg sv. Marka 22.02.2016. Pantovčak 18.03.2020. Kućni broj 222.02.2016. 24118.03.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456923922.02.2016. +3851456513518.03.2020.
Datum početka mandata 05/03/201422.02.2016. 21/02/202018.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/01/201622.02.2016. 21/02/202518.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno22.02.2016. Stvarni datum kraja mandata 22/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji22.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji22.02.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji22.02.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji22.02.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto novinar 22.02.2016. stariji savjetnik 18.03.2020. Naziv pravne osobe EPH 22.02.2016. Millenium promocija18.03.2020. OIB pravne osobe 22.02.2016. 3985323195018.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb22.02.2016. Ulica Koranska22.02.2016. Ratkajev prolaz18.03.2020. Kućni broj 222.02.2016. 818.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/11/199822.02.2016. 28/03/201718.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 22.02.2016. 17/06/201918.03.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22345,3322.02.2016. 24501,1718.03.2020. 27845,7928.01.2022. 3712,3430.01.2023. Neto iznos (EUR) 13339,7522.02.2016. 15182,7518.03.2020. 17963,3428.01.2022. 2394,2830.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji22.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji22.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji22.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji22.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2016. Nositelj obveze Osobno22.02.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 115952,5522.02.2016. 108593,5418.03.2020.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2016. Godina zaduženja 200622.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 40822.02.2016. 31818.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 666,4222.02.2016. 539,1218.03.2020. 530,8930.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,0022.02.2016. 6,0018.03.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji22.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji22.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan22.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska22.02.2016.
Mjesto Zagreb22.02.2016. Poštanski broj 1000022.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni22.02.2016. Površina 53,9222.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0022.02.2016. 850000,0018.03.2020. 112814,3918.03.2020.
Katastarska općina Grad Zagreb22.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno22.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska 30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 1,1330.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2500,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska 30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 0,7330.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 1,2130.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 0,6730.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 0,3330.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 0,3730.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak30.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.01.2023.
Mjesto Ivanska 30.01.2023. Poštanski broj 4323130.01.2023.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar30.01.2023. Površina 0,1330.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0030.01.2023.
Katastarska općina Ivanska30.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno30.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama30.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom30.01.2023.
Postotak 50,0030.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji22.02.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji22.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji22.02.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji22.02.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji22.02.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: