Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nikola Dobroslavić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nikola11.07.2017. Prezime Dobroslavić 11.07.2017.
Stručna sprema VSS11.07.2017.
Zvanje Profesor filozofije i engleskog11.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica11.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 20232 Slano11.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Župan11.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Dubrovačko - neretvanska županija11.07.2017. Dubrovačko-neretvanska županija11.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 20000 Dubrovnik11.07.2017. Ulica Gundulićeva poljana11.07.2017. Kućni broj 111.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852035140211.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201711.07.2017. 07/06/202108.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202111.07.2017. 20/05/202508.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji11.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Župan Dubrovačko neretvanske županije11.07.2017. Naziv pravne osobe Dubrovačko neretvanska županija11.07.2017. OIB pravne osobe 3208211531311.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 20000 Dubrovnik11.07.2017. Ulica Gundulićeva poljana11.07.2017. Kućni broj 111.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 27/05/201311.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 08/06/201711.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 29968,5611.07.2017. 3977,4925.01.2023. Neto iznos (EUR) 18295,6011.07.2017. 19580,3710.02.2022. 2598,7525.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.07.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 80000,0011.07.2017. 10000,0008.07.2021. 0,0025.01.2023. Pravna osnova Od kapitala11.07.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.07.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji11.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 234,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1460000,0011.07.2017. 193775,3011.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2017. Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 84,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 613000,0011.07.2017. 81359,0811.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 66,7111.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 815000,0011.07.2017. 108169,0911.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Kupnjom od kapitala11.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 500,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 365000,0011.07.2017. 48443,8311.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 600,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 43800,0011.07.2017. 5813,2611.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 160,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11680,0011.07.2017. 1550,2011.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 140,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10220,0011.07.2017. 1356,4311.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 381,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5715,0011.07.2017. 758,5111.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 399,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5985,0011.07.2017. 794,3511.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 3298,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 49470,0011.07.2017. 6565,8011.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete, Dijete11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 2061,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30915,0011.07.2017. 4103,1311.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete, Dijete11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 1316,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 19740,0011.07.2017. 2619,9511.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Dijete, Dijete, Dijete11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 1007,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36252,0011.07.2017. 4811,4711.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 165,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5940,0011.07.2017. 788,3711.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 608,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21888,0011.07.2017. 2905,0411.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 198,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7128,0011.07.2017. 946,0511.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 1363,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 27260,0011.07.2017. 3618,0211.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 30,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0011.07.2017. 9290,6011.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 82,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2952,0011.07.2017. 391,8011.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 95,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3420,0011.07.2017. 453,9111.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 94,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3384,0011.07.2017. 449,1311.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 89,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3204,0011.07.2017. 425,2411.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak11.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.07.2017.
Mjesto Slano11.07.2017. Poštanski broj 2023211.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.07.2017. Površina 80,0011.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2880,0011.07.2017. 382,2411.07.2017.
Katastarska općina Slano11.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom11.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji11.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Hotel Osmine d.o.o.11.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 6623358714211.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Slano11.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 8,6311.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu11.07.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 11.07.2017. 11.07.2017. 11.07.2017. 11.07.2017. OIB 11.07.2017. 11.07.2017. 11.07.2017. 11.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)11.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.07.2017. Naziv poslovnog subjekta OTP uravnoteženi fond11.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1612875250811.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 151000,0011.07.2017. 20041,1411.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala11.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.07.2017. Naziv poslovnog subjekta OTP absolute 11.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 7311316699411.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 73000,0011.07.2017. 9688,7711.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala11.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu11.07.2017. Naziv poslovnog subjekta PBZ Global fond11.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 5277243701811.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0011.07.2017. 10617,8211.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala11.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji11.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 544000,0011.07.2017. 512600,0008.07.2021. 550000,0010.02.2022. 90000,0025.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna11.07.2017. EUR - Euro11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 131000,0011.07.2017. 180000,0008.07.2021. 200000,0010.02.2022. Valuta EUR - Euro11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Od kapitala25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,0011.07.2017. Valuta USD - Američki Dolar11.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.07.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala, Nasljedstvom11.07.2017. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od kapitala25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.07.2017.