Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Neven Šprlje

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Neven13.10.2015. Prezime Šprlje 13.10.2015.
Stručna sprema VSS13.10.2015.
Zvanje Diplomirani ekonomist13.10.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke13.10.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana13.10.2015. Razveden/Razvedena25.12.2018.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.10.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb13.10.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.10.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Ravnatelj13.10.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija Za Reviziju Sustava Provedbe Programa Europske Unije13.10.2015. Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije13.10.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb13.10.2015. Ulica Alexandera von Humboldta13.10.2015. Kućni broj 413.10.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851458599913.10.2015.
Datum početka mandata 30/12/201213.10.2015. 30/12/201625.12.2018. 30/12/202021.01.2021. 05/09/202123.09.2021. Predviđeni datum kraja mandata 30/12/201613.10.2015. 30/12/202025.12.2018. 30/12/202121.01.2021. 05/09/202523.09.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.10.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.10.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji13.10.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.10.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji13.10.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 19252,4113.10.2015. 23992,5313.12.2019. 23719,53 25929,7823.09.2021. Neto iznos (HRK) 13650,2413.10.2015. 16179,6313.12.2019. 16562,38 17913,2823.09.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.10.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.10.2015. Postoji13.12.2019. Ne postoji Postoji23.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 29730,8813.12.2019. Pravna osnova Od osiguranja13.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno13.12.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 8481,2823.09.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti23.09.2021.
Vremenski raspon Jednokratno23.09.2021.
Druga djelatnost Sudjelovanje u međunarodnom projektu kojeg financira Europska unija23.09.2021.
Napomena 23.09.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.10.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Gradatin doo13.10.2015. OIB poslodavca 7914705652613.10.2015.
Bruto iznos (HRK) 10000,0013.10.2015. Neto iznos (HRK) 6744,5013.10.2015.
Datum stupanja u radni odnos 01/04/201313.10.2015. Datum prestanka radnog odnosa 13.10.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji13.10.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji13.10.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.10.2015. Ne postoji25.12.2018. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit13.10.2015. Nositelj obveze Osobno13.10.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka dd13.10.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 888392,6513.10.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.10.2015. Godina zaduženja 200713.10.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 30013.10.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 4054,4213.10.2015. Ugovorena kamatna stopa 5,9413.10.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.13.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 600000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 180 Iznos mjesečnog anuiteta 4201,46 Ugovorena kamatna stopa 3,20
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.10.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.10.2015. Ne postoji25.12.2018. Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.10.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.10.2015.
Mjesto Zagreb13.10.2015. Poštanski broj 1000013.10.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.10.2015. Površina 75,8413.10.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,0013.10.2015.
Katastarska općina Grad Zagreb13.10.2015. Vrsta vlasništva Knjižno13.10.2015.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug13.10.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.10.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 51,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 700000,00
Katastarska općina Trnje Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2019.
Mjesto Zagreb13.12.2019. Poštanski broj 1000013.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2019. Površina 50,0013.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 650000,0013.12.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb13.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan13.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.12.2019.
Mjesto Zagreb13.12.2019. Poštanski broj 1000013.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.12.2019. Površina 20,0013.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0013.12.2019.
Katastarska općina Grad Zagreb13.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno13.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.10.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.10.2015. Marka/tip Citroen13.10.2015. Toyota12.01.2016. Volkswagen
Godina proizvodnje 200413.10.2015. 201512.01.2016. 2020 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0013.10.2015. 130000,0012.01.2016. 65000,0013.12.2019. 135000,00
Oblik vlasništva Osobno13.10.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.10.2015. Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)12.01.2016. Novčanom pozajmicom, Prodajom imovine
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.10.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji13.10.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.10.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji13.10.2015.