Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nenad Horvatić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Nenad13.04.2015. Prezime Horvatić 13.04.2015.
Stručna sprema SSS13.04.2015. VŠS30.12.2019.
Zvanje građevinski tehničar13.04.2015. bacc Menadžmenta športa i športskih djelatnosti30.12.2019. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica13.04.2015. Hrvatska demokratska zajednica13.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana13.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece13.04.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 42222 Ljubešćica13.04.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji13.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik13.04.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Ljubešćica13.04.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42222 Ljubešćica13.04.2015. Ulica Zagrebačka13.04.2015. Kućni broj 22b13.04.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854262388813.04.2015. Fax (službeni) +3854262360113.04.2015.
Datum početka mandata 27/05/201313.04.2015. 25/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 27/05/201713.04.2015. 25/05/2021
Način obnašanja dužnosti Profesionalno13.04.2015. Stvarni datum kraja mandata 27/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji13.04.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Postoji13.04.2015.

Druga javna dužnost

Dužnost skupština13.04.2015. Naziv pravne osobe Poduzetnički centar Ljubešćica d.o.o.13.04.2015.
OIB pravne osobe 7413548224513.04.2015. Način obnašanja dužnosti Volonterski13.04.2015.
Datum početka dužnosti 19/01/201213.04.2015. Datum kraja dužnosti 13.04.2015.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42222 Ljubešćica13.04.2015. Ulica Zagrebačka13.04.2015. Kućni broj 22b13.04.2015.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3854262388813.04.2015. Fax (službeni) +3854262360113.04.2015.
e-mail (službeni) nacelnik@ljubescica.hr13.04.2015. Mobitel (službeni) +38599662388813.04.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji13.04.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji13.04.2015.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik13.04.2015. Naziv pravne osobe Općina Ljubešćica13.04.2015. OIB pravne osobe 4231121006713.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42222 Ljubešćica13.04.2015. Ulica Zagrebačka13.04.2015. Kućni broj 22b13.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 17/05/200913.04.2015. 25/05/2017 Datum prestanka radnog odnosa 17/05/201313.04.2015. 24/05/2017

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 13283,7713.04.2015. 13337,10 18639,8029.12.2018. 18612,3130.12.2019. Neto iznos (HRK) 8624,1813.04.2015. 8765,11 10367,6429.12.2018. 10410,0130.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji13.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji13.04.2015. Postoji29.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 197644,0029.12.2018. 85767,0030.12.2019. Pravna osnova Od sportske djelatnosti29.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno29.12.2018.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji13.04.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji13.04.2015.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.13.04.2015. OIB poslodavca 7418149333513.04.2015.
Bruto iznos (HRK) 116425,0413.04.2015. 172332,00 Neto iznos (HRK) 78561,6813.04.2015. 113508,00
Datum stupanja u radni odnos 15/11/200713.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa 13.04.2015.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji13.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji13.04.2015. Ne postoji29.12.2018.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica13.04.2015. Nosioc obveze Osobno13.04.2015.
Vjerovnik Nema13.04.2015. Privredna banka Zagreb d.d.14.07.2017. Iznos duga 60000,0013.04.2015. 20000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna13.04.2015. Godina zaduženja 201413.04.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 3613.04.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1600,0013.04.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,0013.04.2015.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji13.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji13.04.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom13.04.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska13.04.2015.
Mjesto Ljubešćica13.04.2015. Poštanski broj 4222213.04.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni13.04.2015. Površina 806,0013.04.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000000,0013.04.2015.
Katastarska općina Ljubešćica13.04.2015. Vrsta vlasništva Knjižno13.04.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama13.04.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom13.04.2015.
Postotak 50,0013.04.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji13.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.04.2015. Marka/tip AUDI13.04.2015.
Godina proizvodnje 200613.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0013.04.2015. 50000,00
Oblik vlasništva Osobno13.04.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.04.2015. Marka/tip RENAULT CLIO13.04.2015.
Godina proizvodnje 200113.04.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0013.04.2015.
Oblik vlasništva Osobno13.04.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)13.04.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.12.2017. Marka/tip AUDI A4 3.0 TDI13.12.2017.
Godina proizvodnje 201313.12.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0013.12.2017.
Oblik vlasništva Osobno13.12.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.12.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.12.2019. Marka/tip AUDI A330.12.2019.
Godina proizvodnje 201830.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 150000,0030.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug30.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji13.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji13.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji13.04.2015. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 50000,00 100000,0029.12.2018. 200000,0030.12.2019. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji13.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatski nogometni savez13.04.2015. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 269 A, Zagreb13.04.2015.
OIB pravne osobe 0851615207813.04.2015.
Datum učlanjenja 14/04/201413.04.2015. Datum kraja članstva 13.04.2015.
Funkcije član Izvršnog odbora13.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijski nogometni savez Varaždin13.04.2015. Sjedište pravne osobe Zagrebačka 91, Varaždin13.04.2015.
OIB pravne osobe 9699229315713.04.2015.
Datum učlanjenja 27/02/201513.04.2015. Datum kraja članstva 13.04.2015.
Funkcije predsjednik u00c5u00bdNS-a13.04.2015.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe u00c5u00bdupanijski nogometni savez Sjedište pravne osobe Zagrebačka 91, Varaždin
OIB pravne osobe 96992293157
Datum učlanjenja 27/02/2015 Datum kraja članstva
Funkcije predsjednik u00c5u00bdNS-a