Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nenad Debelić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nenad Prezime Debelić Debelić09.02.2022.
Stručna sprema VSS14.05.2015.
Zvanje Diplomirani inženjer strojarstva Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske Socijaldemokratska partija Hrvatske

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Nema djece Ima djece09.02.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 51280 Rab

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika Ravnatelj09.02.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Rab ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA RAB09.02.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51280 Rab Ulica Trg Municipium Arba Obala kralja Petra Krešimira IV09.02.2022. Kućni broj 2 709.02.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38551724480 +3855172593809.02.2022.
Datum početka mandata 02/06/2013 01/03/202209.02.2022. Predviđeni datum kraja mandata 23/01/2015 01/03/202609.02.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji Postoji23.01.2023.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Direktor23.01.2023. Naziv pravne osobe D3 Inženjering j.d.o.o.23.01.2023. OIB pravne osobe 1462171843723.01.2023.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51280 Rab23.01.2023. Ulica Banjol23.01.2023. Kućni broj 755b23.01.2023.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/09/202223.01.2023. Datum prestanka radnog odnosa 23.01.2023.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17410,15 19965,2009.02.2022. 2649,8109.02.2022. 2685,6623.02.2024. Neto iznos (EUR) 9664,75 11953,2009.02.2022. 1586,4409.02.2022. 2077,2223.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji14.05.2015. Ne postoji09.02.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Imperial d.d.14.05.2015. OIB poslodavca 9089649626014.05.2015.
Bruto iznos (EUR) 88173,2514.05.2015. 11702,5714.05.2015. Neto iznos (EUR) 62935,9414.05.2015. 8352,9114.05.2015.
Datum stupanja u radni odnos 03/05/201014.05.2015. Datum prestanka radnog odnosa 14.05.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug Osobno09.02.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste PBZ d.d.09.02.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1125000,00 136000,0009.02.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna14.05.2015. EUR - Euro09.02.2022. Godina zaduženja 2013 202209.02.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 360 24009.02.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 7000,00 725,0009.02.2022. Ugovorena kamatna stopa 6,00 2,5909.02.2022.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rab Poštanski broj 51280
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 100,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 1275000,0009.02.2022. 169221,5809.02.2022.
Katastarska općina Banjol Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Opel Skoda09.02.2022.
Godina proizvodnje 2008 201709.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,00 140000,0009.02.2022. 16000,0023.01.2023. 14000,0023.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno09.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Zaduženjem kod banke (Kredit)09.02.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji Ne postoji09.02.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ŽLU Rab Sjedište pravne osobe Rab
OIB pravne osobe 17820392036
Datum učlanjenja 01/07/2013 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjednik upravnog vijeća
Napomena