Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nebojša Andrić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nebojša02.02.2015. Prezime Andrić 02.02.2015.
Stručna sprema Magistar Inženjer02.02.2015.
Zvanje magistar inženjer agronomije02.02.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica02.02.2015. Hrvatska demokratska zajednica02.02.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana02.02.2015. Razveden/Razvedena12.11.2019.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece02.02.2015. Ima djece12.11.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 47220 Vojnić02.02.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji02.02.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik02.02.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vojnić02.02.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 47220 Vojnić02.02.2015. Ulica trg s. radića02.02.2015. Kućni broj 102.02.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854788302002.02.2015.
Datum početka mandata 02/06/201302.02.2015. 28/05/201721.06.2017. 20/05/202115.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 02/06/201702.02.2015. 02/06/202121.06.2017. 02/06/202515.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno02.02.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji02.02.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji02.02.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji02.02.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji02.02.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto čuvar šume i lovišta pomoćnik revirnika02.02.2015. načelnik općine21.06.2017. Naziv pravne osobe hrvatske šume d.o.o.02.02.2015. općina Vojnić21.06.2017. OIB pravne osobe 6969314450602.02.2015. 21.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb02.02.2015. 47220 Vojnić21.06.2017. Ulica lj.f. vukotinovića02.02.2015. trg S. Radića 21.06.2017. Kućni broj 202.02.2015. 121.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/12/201102.02.2015. 02/06/201321.06.2017. 28/05/201715.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 02/06/201302.02.2015. 21.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 165597,3602.02.2015. 13799,7821.02.2015. 14304,7630.01.2016. 15180,3102.06.2018. 17180,3115.06.2021. 18786,3431.01.2022. 2336,0016.01.2023. Neto iznos (EUR) 108948,7202.02.2015. 9079,0621.02.2015. 10043,9430.01.2016. 11530,7621.06.2017. 12245,5802.06.2018. 13645,5815.06.2021. 14031,5731.01.2022. 1941,0016.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji02.02.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji02.02.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu02.02.2015. Ne postoji30.01.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca vere consulto d.o.o.02.02.2015. OIB poslodavca 5003897926302.02.2015.
Bruto iznos (EUR) 84129,2402.02.2015. Neto iznos (EUR) 61290,0002.02.2015.
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji02.02.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji02.02.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji02.02.2015. Postoji12.11.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.11.2019. Nositelj obveze Osobno12.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) karlovačka banka12.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 147482,2612.11.2019. 200000,0015.06.2021. 26544,5615.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.11.2019. EUR - Euro12.11.2019. Godina zaduženja 201912.11.2019. 202115.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 2312.11.2019. 4015.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 6700,5412.11.2019. 5420,6315.06.2021. 719,4416.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,5012.11.2019. 4,9015.06.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica16.01.2023. Nositelj obveze Osobno16.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Marko Džepina16.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7963,3716.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro16.01.2023. Godina zaduženja 202216.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 116.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 7963,3716.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0016.01.2023.
Napomena pozajmica je kratkoročna dok FZZOIFEU ne isplati ugovorni poticaj za kupnju električnog automobila.16.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica16.01.2023. Nositelj obveze Osobno16.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Josipa Blažević16.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 3716,2416.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro16.01.2023. Godina zaduženja 202216.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 116.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 3716,2416.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 0,0016.01.2023.
Napomena 16.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji02.02.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji02.02.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 288,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0002.02.2015. 132722,8102.02.2015.
Katastarska općina vojnić02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Novčanom pozajmicom02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 4010,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0002.02.2015. 13272,2802.02.2015.
Katastarska općina vojnić02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Kupnjom od samostalne djelatnosti02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 5600,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0002.02.2015. 1592,6702.02.2015.
Katastarska općina radonja02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 56,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0002.02.2015. 14599,5102.02.2015.
Katastarska općina vojnić02.02.2015. Vrsta vlasništva Vanknjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 39565,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 89496,0002.02.2015. 11878,1602.02.2015.
Katastarska općina radonja02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 48007,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0002.02.2015. 17253,9702.02.2015.
Katastarska općina vojnić02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.02.2015.
Mjesto vojnić02.02.2015. Poštanski broj 4722002.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 12800,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0002.02.2015. 17253,9702.02.2015.
Katastarska općina vojnić02.02.2015. Vrsta vlasništva Knjižno02.02.2015.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Drugi način stjecanja nekretnine podizanje trajnog nasada02.02.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina02.02.2015.
Mjesto simin han02.02.2015. Poštanski broj 7520702.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 260,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700000,0002.02.2015. 225628,7702.02.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2015.
Postotak 10,0002.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Njemačka02.02.2015.
Mjesto eppingen02.02.2015. Poštanski broj 751902.02.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni02.02.2015. Površina 62,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0002.02.2015. 60000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2015.
Postotak 10,0002.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.02.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Bosna i Hercegovina02.02.2015.
Mjesto simin han02.02.2015. Poštanski broj 7520702.02.2015.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar02.02.2015. Površina 2,0002.02.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0002.02.2015. 1061,7802.02.2015.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.02.2015. Način stjecanja Nasljedstvom02.02.2015.
Postotak 10,0002.02.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica sa pripadajućim zemljištem12.11.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.11.2019.
Mjesto Maslenica12.11.2019. Poštanski broj 2324312.11.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.11.2019. Površina 56,0012.11.2019. 271,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 164000,0012.11.2019. 250000,0015.06.2021. 350000,0031.01.2022. 75000,0016.01.2023.
Katastarska općina Jasenice12.11.2019. Vrsta vlasništva Knjižno12.11.2019.
Oblik vlasništva Osobno12.11.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.11.2019. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)15.06.2021.
Napomena povećanje tržne vrijednosti odnosi se na dodatna ulaganja kreditnih sredstava u nadogradnju objekta. promjene površine nekretnine odnosi se na prethodni upis Vikendica sa pripadajućim zemljištem pa je bila upisana samo površina vikendice jer NEMA DODATNE RUBLIKE kolika je površina predmetne parcele, a ne piše Zemljište sa vikendicom pa mi je bilo logično upisati površinu vikendice. Međutim moje kolege koji su tražili pojašnjenja rekli su mi da se upisuje površina parcele( isto kao u slučaju koji je u vašem pojašnjenju kada na parceli ima više objekata). stoga sam sada naveo promjenu površine tako da je 271m2 površina parcele sa pripadajućom vikendicom.31.01.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto Barilović15.06.2021. Poštanski broj 4725215.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 2170,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9000,0015.06.2021. 1194,5115.06.2021.
Katastarska općina kosijersko selo15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Postotak 50,0015.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)15.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska15.06.2021.
Mjesto barilović15.06.2021. Poštanski broj 4725215.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv15.06.2021. Površina 1606,0015.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6000,0015.06.2021. 796,3415.06.2021.
Katastarska općina kosijersko selo15.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno15.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama15.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada15.06.2021.
Postotak 50,0015.06.2021.
Napomena 15.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište31.01.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.01.2022.
Mjesto Maslenica31.01.2022. Poštanski broj 2324331.01.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.01.2022. Površina 203,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 73000,0031.01.2022. 9688,7731.01.2022.
Katastarska općina jasenice31.01.2022. Vrsta vlasništva Vanknjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji02.02.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.02.2015. Marka/tip nissan x-trail02.02.2015.
Godina proizvodnje 200502.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 47500,0002.02.2015. 33500,0021.06.2017. 30500,0015.06.2021. 28000,0031.01.2022. 3000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine02.02.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil02.02.2015. Marka/tip seat cordoba02.02.2015.
Godina proizvodnje 200502.02.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0002.02.2015. 15000,0021.06.2017. 1990,8421.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor30.01.2016. Marka/tip Tomo Vinković 52330.01.2016.
Godina proizvodnje 198730.01.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0030.01.2016. 10000,0021.06.2017. 1000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil09.02.2019. Marka/tip nissan x-trail09.02.2019. BMW12.11.2019.
Godina proizvodnje 201509.02.2019. 201012.11.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0009.02.2019. 58000,0012.11.2019. 55000,0015.06.2021. 50000,0031.01.2022. 6000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug09.02.2019. Osobno12.11.2019. Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava, Prodajom imovine09.02.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Gliser31.01.2022. Marka/tip Gliser LUKA 1731.01.2022.
Godina proizvodnje 201731.01.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 38000,0031.01.2022. 4000,0016.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno31.01.2022. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.01.2022.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.01.2023. Marka/tip renault twingo electric16.01.2023.
Godina proizvodnje 202216.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26279,1216.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno16.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine poticaj za kupnju električnog automobila16.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji02.02.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji02.02.2015.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice02.02.2015. Naziv poslovnog subjekta ht dd02.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 8179314656002.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta zagreb02.02.2015.
Broj dionica 12602.02.2015. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 152,0002.02.2015. 20,1702.02.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%02.02.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug02.02.2015. Osobno12.11.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.02.2015.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio02.02.2015. Naziv poslovnog subjekta andrić doo02.02.2015.
OIB poslovnog subjekta 5901049471302.02.2015. Sjedište poslovnog subjekta vojnić02.02.2015.
Udio vlasništva izražen u postocima 99,9902.02.2015.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos02.02.2015.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug02.02.2015. Način stjecanja Darovnim ugovorom02.02.2015.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji02.02.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji02.02.2015.