Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Natalija Havidić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Natalija11.03.2021. Prezime Havidić11.03.2021.
Stručna sprema Diplomirani11.03.2021.
Zvanje Diplomirani ekonomist11.03.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica11.03.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana11.03.2021. Razveden/Razvedena31.01.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece11.03.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb11.03.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji11.03.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave11.03.2021. Ravnatelj uprave11.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo turizma i sporta11.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Prisavlje11.03.2021. Kućni broj 1411.03.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851616920711.03.2021.
Datum početka mandata 11/02/202111.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 11/02/202511.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno11.03.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji11.03.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji11.03.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji11.03.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Predsjednica Nadzornog odbora11.03.2021. Naziv pravne osobe TVIN drvna industrija d.o.o.11.03.2021. OIB pravne osobe 3887269331511.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 33000 Virovitica11.03.2021. Ulica Ulica Zbora narodne garde11.03.2021. Kućni broj 211.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 31/05/201911.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021. 15/05/202120.05.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Vlasnik11.03.2021. Naziv pravne osobe FINcom obrt za knjigovodstvene usluge11.03.2021. OIB pravne osobe 7394214034611.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Ulica Sv. Mateja11.03.2021. Kućni broj 11011.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/09/202011.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji11.03.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnica Sektora za strateško planiranje i provedbu programa i projekata Europske unije11.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo turizma i sporta11.03.2021. OIB pravne osobe 8789258978211.03.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb11.03.2021. Ulica Prisavlje11.03.2021. Kućni broj 1411.03.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/02/201511.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 11.03.2021. 10/02/202120.05.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 24489,3311.03.2021. 24601,1931.01.2022. 3615,8513.01.2023. Neto iznos (EUR) 16324,8811.03.2021. 16393,2531.01.2022. 2390,1213.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji11.03.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji11.03.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2850,0011.03.2021. 378,2611.03.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 4500,0011.03.2021. 597,2511.03.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti11.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno11.03.2021.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji11.03.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Web trgovina i proizvodnja d.o.o.11.03.2021. OIB poslodavca 8208701456611.03.2021.
Bruto iznos (EUR) 4063,0011.03.2021. 539,2511.03.2021. Neto iznos (EUR) 3250,4011.03.2021. 431,3511.03.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/10/202011.03.2021. Datum prestanka radnog odnosa 11.03.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji11.03.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji11.03.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji11.03.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.03.2021. Nositelj obveze Osobno11.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka11.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 116000,0011.03.2021.
Valuta duga EUR - Euro11.03.2021. Godina zaduženja 201911.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 24011.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 622,4011.03.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,7011.03.2021.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit11.03.2021. Nositelj obveze Osobno11.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka11.03.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 90000,0011.03.2021. 11945,0511.03.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna11.03.2021. EUR - Euro11.03.2021. Godina zaduženja 202011.03.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6011.03.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1727,4311.03.2021. 229,2713.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,7011.03.2021.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji11.03.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 1000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 100,5511.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1125000,0011.03.2021. 1500000,0031.01.2022. 240000,0013.01.2023.
Katastarska općina ZAPRUDSKI OTOK11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Peroj11.03.2021. Poštanski broj 5210011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 160,0011.03.2021. 535,0031.01.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2550000,0011.03.2021. 430000,0013.01.2023.
Katastarska općina PEROJ11.03.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno11.03.2021. Knjižno31.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji11.03.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip Fiat 50011.03.2021.
Godina proizvodnje 200811.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 33750,0011.03.2021. 27000,0031.01.2022. 3400,0013.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)11.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.03.2021. Marka/tip BMW Serija 111.03.2021.
Godina proizvodnje 200811.03.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0011.03.2021. 3981,6811.03.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji11.03.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji11.03.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta TVIN drvna industrija d.o.o.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 3887269331511.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Virovitica11.03.2021.
Udio vlasništva izražen u postocima 0,0111.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Nasljedstvom11.03.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice11.03.2021. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski Telekom d.d.11.03.2021.
OIB poslovnog subjekta 8179314656011.03.2021. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb11.03.2021.
Broj dionica 6311.03.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 126,8511.03.2021. 16,7211.03.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%11.03.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno11.03.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.03.2021.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti13.01.2023. Naziv poslovnog subjekta FINcom vl. Natalija Havidić13.01.2023.
OIB poslovnog subjekta 7394214034613.01.2023. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb13.01.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno13.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način13.01.2023.
Drugi način stjecanja nekretnine Upis paušalnog obrta13.01.2023.
Napomena 13.01.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji11.03.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji11.03.2021.