Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Natalija Andačić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Natalija Prezime Andačić
Stručna sprema VSS
Zvanje Profesor geografije i sociologije Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Izvanbračna zajednica

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 23000 Zadar

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti NACIONALNI PARK PAKLENICA

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 23244 Starigrad Ulica Ulica Dr. Franje Tuđmana Kućni broj 14a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38523369155
Datum početka mandata 25/12/2021 Predviđeni datum kraja mandata 20/04/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Ravnateljica Naziv pravne osobe Nacionalni park Paklenica OIB pravne osobe 24913665146
Sjedište pravne osobe
Mjesto 23244 Starigrad Ulica Ulica Dr. Franje Tuđmana Kućni broj 14a
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/04/2017 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19/04/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 2101,00 2320,0003.02.2023. 2503,0022.02.2024. Neto iznos (EUR) 1475,21 1615,0003.02.2023. 1725,0022.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Grad Zadar OIB poslodavca 09933651854
Bruto iznos (EUR) 1306,52 1500,0003.02.2023. 1690,0022.02.2024. Neto iznos (EUR) 929,06 1050,0003.02.2023. 1190,0022.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 1/8/2014 Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Izvanbračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 43271,62
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 156 Iznos mjesečnog anuiteta 358,09 Ugovorena kamatna stopa 3,00
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit03.02.2023. Nositelj obveze Izvanbračni drug03.02.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria d.d.03.02.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 42339,3303.02.2023.
Valuta duga EUR - Euro03.02.2023. Godina zaduženja 202203.02.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 13203.02.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 367,2103.02.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,5003.02.2023.
Napomena 03.02.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit22.02.2024. Nositelj obveze Osobno22.02.2024.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka d.d.22.02.2024. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0022.02.2024.
Valuta duga EUR - Euro22.02.2024. Godina zaduženja 202322.02.2024.
Rok vraćanja u mjesecima 4822.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 467,7822.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 5,7922.02.2024.
Napomena 22.02.2024.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zadar Poštanski broj 23000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 72,53
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 131395,58 133000,0003.02.2023.
Katastarska općina Zadar Vrsta vlasništva Vanknjižno Knjižno22.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Sastavi dio stana je i garažno parkirno mjesto površine 13,75 m2.31.01.2023. Sastavni dio stana je i garažno parkirno mjesto površine 13,75 m2.03.02.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Mali Erjavec Poštanski broj 47281
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1009,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3318,07 3350,0003.02.2023.
Katastarska općina Jaškovo Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip SAAB 9.3 1.8 T
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2654,46 3500,0003.02.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Nasljedstvom
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Renault Clio 1.6 16 V
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1327,23 1300,0003.02.2023.
Oblik vlasništva Izvanbračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil22.02.2024. Marka/tip Ford Focus C519 MCA TITANIUM 22.02.2024.
Godina proizvodnje 202222.02.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25390,0022.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno22.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)22.02.2024.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Planinarsko društvo Paklenica31.01.2023. Sjedište pravne osobe Majke Margarite 6, Zadar31.01.2023.
OIB pravne osobe 9296661451031.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/200031.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Članica31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Stanica planinarskih vodiča Zadar31.01.2023. Sjedište pravne osobe Majke Margarite 6, Zadar31.01.2023.
OIB pravne osobe 7406039737031.01.2023.
Datum učlanjenja 01/01/200831.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Članica31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Turistička zajednica Zadarske županije31.01.2023. Sjedište pravne osobe Jurja Barakovića 5, Zadar31.01.2023.
OIB pravne osobe 6920051761931.01.2023.
Datum učlanjenja 27/11/202031.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije Članica Turističkog vijeća31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.