Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Nandor Čapo

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Nandor18.10.2021. Prezime Čapo18.10.2021.
Stručna sprema VSS18.10.2021.
Zvanje diplomirani ekonomist18.10.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke18.10.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.10.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.10.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb18.10.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.10.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost ravnatelj uprave18.10.2021. Ravnatelj uprave18.10.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo znanosti i obrazovanja18.10.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb18.10.2021. Ulica Donje Svetice18.10.2021. Kućni broj 3818.10.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851459425518.10.2021.
Datum početka mandata 06/05/202118.10.2021. Predviđeni datum kraja mandata 06/05/202518.10.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.10.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.10.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.10.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.10.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.10.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik Samostalnog sektora za nacionalne manjine18.10.2021. Načelnika Samostalnog sektora za nacionalne manjine28.01.2022. Naziv pravne osobe Ministarstvo znanosti i obrazovanja18.10.2021. OIB pravne osobe 4950839704518.10.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.10.2021. Ulica Donje Svetice 18.10.2021. Kućni broj 3818.10.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 18/06/201818.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18.10.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 26282,9818.10.2021. 4234,0830.01.2023. Neto iznos (EUR) 17421,1518.10.2021. 2767,9830.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.10.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji18.10.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 15000,0018.10.2021. 1990,8418.10.2021. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.10.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2021.
Druga djelatnost Honorar za vođenje udruge u svojstvu predsjednika18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,0018.10.2021. 45000,0028.01.2022. 5972,5328.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti18.10.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini18.10.2021.
Druga djelatnost Rad na projektima18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 7740,0028.01.2022. 1027,2728.01.2022. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Druga djelatnost Analiza i ocjenjivanje natječaja28.01.2022.
Napomena 28.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.10.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj18.10.2021. OIB poslodavca 4455213943618.10.2021.
Bruto iznos (EUR) 14244,2118.10.2021. 2322,9230.01.2023. Neto iznos (EUR) 9724,0218.10.2021. 1564,0630.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 03/09/200118.10.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.10.2021. Postoji28.01.2022.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 7500,0028.01.2022. 4977,1030.01.2023. Pravna osnova Od druge djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Jednokratno28.01.2022.
Druga djelatnost Analiza i ocjenjivanje natječaja28.01.2022. Rad na projektu30.01.2023.
Napomena 28.01.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.10.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2021. Nositelj obveze Osobno18.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP Banka18.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12117,4818.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.10.2021. Godina zaduženja 201918.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 7218.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 195,0918.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9918.10.2021.
Napomena Navedeni je kredit podignut za kupovinu automobila marke Renault Megane GrandCoupe ali samo za dio iznosa. Ovo vozilo koristim ja osobno. Ostatak je osiguran iz honorara na radu na različitim projektima (na primjer izgradnja Pokaznog gospodarstva i centra mladeži u Kopačevu).18.10.2021. Navedeni je kredit podignut za kupovinu automobila marke Renault Megane GrandCoupe ali samo za dio iznosa. Ovo vozilo koristim ja osobno. Ostatak je osiguran iz honorara na radu na različitim projektima (na primjer izgradnja Pokaznog gospodarstva i centra mladeži u Kopačevu).18.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2021. Nositelj obveze Osobno18.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko Banka18.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 23163,0018.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.10.2021. Godina zaduženja 201518.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 11918.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 249,4518.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,7418.10.2021.
Napomena Kredit je podignut za potrebe kupovine stana u Osijeku, Sjenjak 37. i to 2005. godine u iznosu od 55.000 CHF-a. Godine 2015. kredit je prebačen u EUR-e i u gore navedenim je podacima su istaknuti ovi podaci. Razlika u kupovnoj cijeni stana i podignutog kredita namirena je prodajom stana u Bosutskoj ulici u Osijeku.18.10.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.10.2021. Nositelj obveze Bračni drug18.10.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna Banka Zagreb18.10.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 8100,0018.10.2021.
Valuta duga EUR - Euro18.10.2021. Godina zaduženja 201818.10.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6018.10.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 153,9118.10.2021. Ugovorena kamatna stopa 5,1118.10.2021.
Napomena Kredit je podignut za kupovinu automobila Hyundai i30, a razlika je namirena iz štednje i drugih izvora koji su stečeni honorarnim radom.18.10.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.10.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2021.
Mjesto Osijek18.10.2021. Poštanski broj 3100018.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2021. Površina 62,9818.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,0018.10.2021. 55743,5818.10.2021.
Katastarska općina Osijek18.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.10.2021. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2021.
Mjesto Draž18.10.2021. Poštanski broj 3100018.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2021. Površina 22453,0018.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 112256,0018.10.2021. 14898,9318.10.2021.
Katastarska općina Draž18.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Suvlasnik s trećim osobama18.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2021.
Postotak 50,0018.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 18.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2021.
Mjesto Lug18.10.2021. Poštanski broj 3132818.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2021. Površina 1897,0018.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 375000,0018.10.2021. 49771,0518.10.2021.
Katastarska općina Lug18.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2021. Darovnim ugovorom30.01.2023.
Postotak 50,0018.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Kuća s okućnicom koja se sastoji od: - dvorište 500 m2 - zemljišta pod zgradom 346 m2 - oranica 1051 m218.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2021.
Mjesto Lug18.10.2021. Poštanski broj 3100018.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2021. Površina 3572,0018.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10716,0018.10.2021. 1422,2618.10.2021.
Katastarska općina Lug18.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2021.
Postotak 25,0018.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Na zemljišno-knjižnom ulošku su različite vrste kultura: - kčbr. 204 šuma Nađhat ukupne površine 330 m2 - kčbr. 1042 oranica Kenderfeld ukupne površine 3242 m2 što ukupni daje 3572 m2 18.10.2021. Na zemljišno-knjižnom ulošku su različite vrste kultura: - kčbr. 204 šuma Nađhat ukupne površine 330 m2 - kčbr. 1042 oranica Kenderfeld ukupne površine 3242 m2 što ukupni daje 3572 m218.10.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)18.10.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.10.2021.
Mjesto Zmajevac18.10.2021. Poštanski broj 3130718.10.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.10.2021. Površina 9233,0018.10.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 46000,0018.10.2021. 6105,2518.10.2021.
Katastarska općina Zmajevac I18.10.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.10.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama18.10.2021. Način stjecanja Nasljedstvom18.10.2021.
Postotak 50,0018.10.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena Zemljište je u dvije češtice: - kčbr. 759 oranica Haršašalja ukupne površine 4395 m2 - kčbr. 909 oranica Bratok feld ukupne površine 4838 m2 sveukupno 9233 m218.10.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.10.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.10.2021. Marka/tip Renault Megane GrandCoupe18.10.2021.
Godina proizvodnje 201918.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 115000,0018.10.2021. 15263,1218.10.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2021.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.10.2021. Marka/tip Hyundai i3018.10.2021.
Godina proizvodnje 201818.10.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 85000,0018.10.2021. 11281,4418.10.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.10.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.10.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.10.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 7564,2418.10.2021. Valuta EUR - Euro18.10.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug18.10.2021. Način stjecanja Prodajom imovine18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Podatci o štednji

Iznos 10000,0030.01.2023. Valuta EUR - Euro30.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno30.01.2023. Način stjecanja Na neki drugi način, Nasljedstvom30.01.2023.
Drugi način stjecanja Dar od majke.30.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 30.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.10.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj18.10.2021. Sjedište pravne osobe Kneza Trpimira 23, 31000 Osijek18.10.2021.
OIB pravne osobe 6167016321918.10.2021.
Datum učlanjenja 05/10/200118.10.2021. Datum kraja članstva 18.10.2021.
Funkcije Predsjednik18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Demokratska zajednica Mađara Hrvatske18.10.2021. Sjedište pravne osobe Šandora Petefija 78, 31327 Bilje18.10.2021.
OIB pravne osobe 4063924531718.10.2021.
Datum učlanjenja 09/03/200618.10.2021. Datum kraja članstva 18.10.2021.
Funkcije Član predsjedništva18.10.2021.
Napomena 18.10.2021.