Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Grgeta

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mladen17.06.2015. Prezime Grgeta 17.06.2015.
Stručna sprema VŠS17.06.2015.
Zvanje ekonomist17.06.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke17.06.2015. Hrvatska demokratska zajednica26.01.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana17.06.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece17.06.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 52452 Funtana17.06.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.06.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik17.06.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Funtana17.06.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52452 Funtana17.06.2015. Ulica Bernarda Borisia 17.06.2015. Istarska 29.01.2024. Kućni broj 217.06.2015. 1729.01.2024.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855244544217.06.2015.
Datum početka mandata 07/06/201317.06.2015. 30/05/201726.06.2017. 24/05/202111.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 22/05/201717.06.2015. 17/05/202126.06.2017. 26/05/202511.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.06.2015. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji17.06.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji17.06.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.06.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.06.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Tajnik općinskog vijeća17.06.2015. Općinski načelnik26.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Funtana17.06.2015. OIB pravne osobe 6595226909317.06.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52452 Funtana17.06.2015. Ulica Bernarda Borisia 17.06.2015. Istarska29.01.2024. Kućni broj 217.06.2015. 1729.01.2024.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/03/200717.06.2015. 07/06/201326.06.2017. 30/06/201711.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/201317.06.2015. 29/05/201726.06.2017. 26/05/202111.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 17710,6617.06.2015. 17871,6626.06.2017. 15912,7311.06.2021. 18803,6909.09.2021. 2495,5909.09.2021. 2517,6629.01.2024. Neto iznos (EUR) 12342,4017.06.2015. 12797,9826.06.2017. 11834,1411.06.2021. 13684,3509.09.2021. 1816,1809.09.2021. 1857,7029.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.06.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.06.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji17.06.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Valamar Riviera d.d.17.06.2015. OIB poslodavca 3620121284717.06.2015.
Bruto iznos (EUR) 131420,6217.06.2015. 143353,3926.06.2017. 12240,9311.06.2021. 1624,5311.06.2021. Neto iznos (EUR) 88966,9317.06.2015. 118747,0426.06.2017. 8069,3311.06.2021. 1070,9411.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 02/05/200217.06.2015. Datum prestanka radnog odnosa 17.06.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji17.06.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.06.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji17.06.2015. Ne postoji11.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit17.06.2015. Nositelj obveze Osobno17.06.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hypo alpe adria bank17.06.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 25000,0017.06.2015.
Valuta duga EUR - Euro17.06.2015. Godina zaduženja 200117.06.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 18017.06.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 1700,0017.06.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,6517.06.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.06.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji17.06.2015.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji17.06.2015. Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip opel26.06.2017.
Godina proizvodnje 201626.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 120000,0026.06.2017. 15926,7426.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine26.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.06.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji17.06.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji17.06.2015.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.06.2015. Ne postoji11.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Poreč17.06.2015. Sjedište pravne osobe Poreč, Partizanska 717.06.2015.
OIB pravne osobe 5253086142817.06.2015.
Datum učlanjenja 06/12/201317.06.2015. Datum kraja članstva 17.06.2015.
Funkcije član upravnog vijeća17.06.2015.
Napomena
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: