Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Cerovac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mladen08.05.2015. Prezime Cerovac 08.05.2015. Cerovac12.05.2020.
Stručna sprema Magistar08.05.2015.
Zvanje magistar prava08.05.2015. Stranačka pripadnost Nisam član stranke08.05.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Udovac/Udovica08.05.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.05.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb08.05.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.05.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik Vijeća08.05.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija Za Zaštitu Tržišnog Natjecanja08.05.2015. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja08.05.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb08.05.2015. Ulica Savska cesta08.05.2015. Kućni broj 4108.05.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851617210508.05.2015. +3851617644812.05.2020.
Datum početka mandata 15/04/201508.05.2015. 18/05/202015.06.2020. Predviđeni datum kraja mandata 15/04/202008.05.2015. 18/05/202515.06.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.05.2015. Stvarni datum kraja mandata 15/04/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.05.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.05.2015.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.05.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji08.05.2015.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 23501,8208.05.2015. 27959,6912.05.2020. Neto iznos (HRK) 14132,9708.05.2015. 15178,4012.05.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.05.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji08.05.2015. Ne postoji15.06.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 48119,6708.05.2015. 1283,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti08.05.2015.
Vremenski raspon Jednokratno08.05.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 6110,7408.05.2015. 849,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti08.05.2015.
Vremenski raspon Jednokratno08.05.2015.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 900,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 420,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7000,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3527,6312.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 480,0012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16692,9912.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 33822,5412.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16855,7012.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 25084,2812.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16742,1912.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7431,2112.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 7566,4212.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1196,6612.05.2020. Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti12.05.2020.
Vremenski raspon Jednokratno12.05.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 900,8812.05.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.05.2020.
Vremenski raspon Mjesečno12.05.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.05.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji08.05.2015. Ne postoji12.05.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit08.05.2015. Nositelj obveze Osobno08.05.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka08.05.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 22595,9708.05.2015.
Valuta duga EUR - Euro08.05.2015. Godina zaduženja 201108.05.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 8408.05.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 361,3208.05.2015. Ugovorena kamatna stopa 6,6608.05.2015.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.05.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji08.05.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan08.05.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska08.05.2015.
Mjesto Zagreb08.05.2015. Poštanski broj 1000008.05.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni08.05.2015. Površina 41,5908.05.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 350000,0008.05.2015. 600000,0012.05.2020.
Katastarska općina Vrapče staro08.05.2015. Vrsta vlasništva Knjižno08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Stubičke toplice12.05.2020. Poštanski broj 4924412.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 184,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 250000,0012.05.2020.
Katastarska općina Strmec Stubički12.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Stubičke toplice12.05.2020. Poštanski broj 4924412.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 125,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0012.05.2020.
Katastarska općina Strmec Stubički12.05.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Perušić12.05.2020. Poštanski broj 5320212.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 514,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0012.05.2020.
Katastarska općina Studenci12.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Postotak 17,0012.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Perušić12.05.2020. Poštanski broj 5320212.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 938,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0012.05.2020.
Katastarska općina Studenci12.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Postotak 6,0012.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Perušić12.05.2020. Poštanski broj 5320212.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 1129,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 35000,0012.05.2020.
Katastarska općina Studenci12.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Postotak 17,0012.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.05.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.05.2020.
Mjesto Perušić12.05.2020. Poštanski broj 5320212.05.2020.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv12.05.2020. Površina 1945,0012.05.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 50000,0012.05.2020.
Katastarska općina Studenci12.05.2020. Vrsta vlasništva Knjižno12.05.2020.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama12.05.2020. Način stjecanja Nasljedstvom12.05.2020.
Postotak 33,0012.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji08.05.2015.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil08.05.2015. Marka/tip opel corsa08.05.2015.
Godina proizvodnje 200808.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0008.05.2015. 20000,0012.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Nasljedstvom08.05.2015.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Motocikl08.05.2015. Marka/tip vespa gts08.05.2015.
Godina proizvodnje 201208.05.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0008.05.2015. 20000,0012.05.2020.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.05.2015.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.05.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.05.2015. Postoji12.05.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.05.2020. Naziv poslovnog subjekta AZmirovinski fondovi12.05.2020.
OIB poslovnog subjekta 5838472412912.05.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb12.05.2020.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 41727,9912.05.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.05.2020.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji08.05.2015.

Podatci o štednji

Iznos 51950,4108.05.2015. 97063,2912.05.2020. 94703,3415.06.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada08.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom12.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15000,0008.05.2015. 56083,3112.05.2020. 81086,1715.06.2020. Valuta EUR - Euro08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)08.05.2015. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od drugih izvora dohotka, Nasljedstvom, Prodajom imovine12.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4357,1408.05.2015. Valuta EUR - Euro08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka08.05.2015. Od drugih izvora dohotka08.05.2015.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 551,0008.05.2015. 23,1512.05.2020. Valuta USD - Američki Dolar08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka08.05.2015. Nasljedstvom12.05.2020.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4257,7508.05.2015. 0,2912.05.2020. Valuta GBP - Britanska Funta08.05.2015.
Oblik vlasništva Osobno08.05.2015. Način stjecanja Od drugih izvora dohotka08.05.2015. Od drugih izvora dohotka08.05.2015.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji08.05.2015.