Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mladen Blaško

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mladen Prezime Blaško
Stručna sprema SSS
Zvanje mesar Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 42244 Klenovnik

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Klenovnik

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42244 Klenovnik Ulica klenovnik Kućni broj 9a

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38542763301 Fax (službeni) 11.09.2017.
Datum početka mandata 08/06/2017 Predviđeni datum kraja mandata 08/06/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski Profesionalno01.02.2018. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji11.09.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost vlasnik obrta Naziv pravne osobe mb gradnja
OIB pravne osobe 94855354891 Način obnašanja dužnosti Profesionalno
Datum početka dužnosti 01/05/2015 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 42244 Klenovnik Ulica Lipovnik Kućni broj 4
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38542763367 Fax (službeni)
e-mail (službeni) mladenblasko@gmail.com Mobitel (službeni) +38598654629

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 10841,2001.02.2018. Neto iznos (HRK) 8672,9601.02.2018.
Volonterski (HRK) 5900,00

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji11.09.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 00,00 Pravna osnova Od znanstvenog dohodka
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini

Naziv poslodavca Osnovna škola grofa Janka Draškovića OIB poslodavca 43378656254
Bruto iznos (HRK) 4920,66 Neto iznos (HRK) 3901,47
Datum stupanja u radni odnos 01/09/2016 Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Klenovnik Poštanski broj 42244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 2586,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,00
Katastarska općina Klenovnik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Klenovnik Poštanski broj 42244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 781,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Katastarska općina Klenovnik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Klenovnik Poštanski broj 42244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5560,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,00
Katastarska općina Klenovnik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Klenovnik Poštanski broj 42244
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5765,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,00
Katastarska općina Klenovnik Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip citroen
Godina proizvodnje 2006 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip passat
Godina proizvodnje 2003 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,00
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji11.09.2017. Ne postoji01.02.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio11.09.2017. Naziv poslovnog subjekta mbgradnja11.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 9485535489111.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Lipovnik 411.09.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0011.09.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos11.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno11.09.2017. Način stjecanja Na neki drugi način11.09.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine vlastita sredstva11.09.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji