Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Miroslav Šumanović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Miroslav 04.07.2016. Prezime Šumanović04.07.2016.
Stručna sprema VSS04.07.2016.
Zvanje Diplomirani pravnik04.07.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke04.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana04.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb04.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Sudac04.07.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske04.07.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske04.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Trg svetog Marka 04.07.2016. Kućni broj 404.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640012104.07.2016. Fax (službeni) +3851455105504.07.2016.
Datum početka mandata 07/06/201604.07.2016. Predviđeni datum kraja mandata 06/06/202404.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.07.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji04.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji04.07.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.07.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji04.07.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Odvjetnik04.07.2016. Naziv pravne osobe Stančić - Rokotov. Šumanović i partneri d.o.o.04.07.2016. OIB pravne osobe 4069328964604.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb04.07.2016. Ulica Marulićev trg04.07.2016. Kućni broj 17/III04.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 23/04/201504.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa 06/06/201604.07.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 33237,6904.07.2016. Neto iznos (HRK) 21254,1304.07.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.07.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji04.07.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji04.07.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji04.07.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.07.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.07.2016. Nosioc obveze Osobno04.07.2016.
Vjerovnik Privredna banka Zagreb d.d.04.07.2016. Iznos duga 50000,0004.07.2016.
Valuta duga EUR - Euro04.07.2016. Godina zaduženja 200004.07.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24004.07.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 256,4604.07.2016. Ugovorena kamatna stopa 2,0004.07.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2016.
Mjesto Punat04.07.2016. Poštanski broj 5152104.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2016. Površina 236,0004.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1875000,0004.07.2016.
Katastarska općina Punat04.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug04.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom04.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća04.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2016.
Mjesto Zagreb04.07.2016. Poštanski broj 1000004.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2016. Površina 686,0004.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 210000,0004.07.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb04.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama04.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2016.
Postotak 2,0804.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2016.
Mjesto Zagreb04.07.2016. Poštanski broj 1000004.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2016. Površina 810,0004.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0004.07.2016.
Katastarska općina Gornje Vrpče04.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama04.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2016.
Postotak 10,4204.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan04.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2016.
Mjesto Zagreb04.07.2016. Poštanski broj 1000004.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2016. Površina 103,0004.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1700000,0004.07.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb04.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug04.07.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)04.07.2016.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji04.07.2016.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji04.07.2016. Postoji22.07.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Poslovni udio22.07.2016. Naziv poslovnog subjekta Odvjetničko društvo Stančić - Rokotov. Šumanović i partneri d.o.o.22.07.2016.
OIB poslovnog subjekta 4069328964622.07.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb22.07.2016.
Udio vlasništva izražen u postocima 33,3322.07.2016.
Izvršen prijenos prava Prijenos na fizičku osobu22.07.2016.
Ime i prezime osobe/Naziv pravne osobe 22.07.2016. 22.07.2016. OIB 22.07.2016. 22.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno22.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti22.07.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji04.07.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji04.07.2016.