Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirko Rončević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirko Prezime Rončević
Stručna sprema SSS
Zvanje STROJOBRAVAR Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica Hrvatska demokratska zajednica

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 33523 Šaševo

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Čađavica

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33520 SLATINA Ulica KOLODVORSKA Kućni broj 2

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38533544254
Datum početka mandata 24/06/2013 26/05/201719.06.2017. 21/05/202130.03.2022. Predviđeni datum kraja mandata 24/06/2017 27/05/202119.06.2017. 21/05/202530.03.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost ČLAN SKUPŠTINE Naziv pravne osobe KOMRAD D.O.O.
OIB pravne osobe 96537643037 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 31/08/2005 Datum kraja dužnosti
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 33520 SLATINA Ulica BRAĆE RADIĆA Kućni broj 2
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38533551252

Druga javna dužnost

Dužnost PREDJEDNIK13.07.2018. Naziv pravne osobe LAG MARINIANIS13.07.2018.
OIB pravne osobe 5001931595813.07.2018. Način obnašanja dužnosti Volonterski13.07.2018.
Datum početka dužnosti 20/09/201713.07.2018. Datum kraja dužnosti 13.07.2018.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 33520 Slatina13.07.2018. Ulica TRG SV. JOSIPA 13.07.2018. Kućni broj 1013.07.2018.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853372904513.07.2018.

Druga javna dužnost

Dužnost predsjednik Upravnog vijeća 16.06.2021. Naziv pravne osobe DJEČJI VRTIĆ LIPA ČAĐAVICA16.06.2021.
OIB pravne osobe 8613855073316.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski16.06.2021.
Datum početka dužnosti 03/12/202016.06.2021. Datum kraja dužnosti 16.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 33523 Čađavica16.06.2021. Ulica KOLODVORSKA16.06.2021. Kućni broj 3A16.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853367403816.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji20.03.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto VODITELJ RADOVA NA TERENU20.03.2015. NAČELNIK OPĆINE ČAĐAVICA30.03.2022. Naziv pravne osobe KARAŠICA-VUČICA d.d.20.03.2015. OPĆINA ČAĐAVICA30.03.2022. OIB pravne osobe 6970185928720.03.2015. 9490010250230.03.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31540 Donji Miholjac20.03.2015. 33523 Čađavica30.03.2022. Ulica TRG ANTE STARČEVIĆA20.03.2015. KOLODVOSKA30.03.2022. Kućni broj 920.03.2015. 230.03.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/04/200620.03.2015. 26/05/201730.03.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/200620.03.2015. 20/05/202130.03.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 12931,57 15267,2219.06.2017. 20141,41 20308,3516.06.2021. Neto iznos (HRK) 8639,39 9626,7519.06.2017. 12625,47 12951,0816.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji Postoji10.12.2019. Ne postoji16.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 15357,9910.12.2019. Pravna osnova Od osiguranja10.12.2019.
Vremenski raspon Jednokratno10.12.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje U radnom odnosu Postoji19.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DOM ZDRAVLJA VPŽ OIB poslodavca 02929760936
Bruto iznos (HRK) 68323,00 Neto iznos (HRK) 5280,00
Datum stupanja u radni odnos Datum prestanka radnog odnosa

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DOM ZDRAVLJA VPŽ19.06.2017. OIB poslodavca 0292976093619.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 7880,0019.06.2017. 9365,99 Neto iznos (HRK) 5000,0019.06.2017. 5800,00 6400,0016.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 25/05/199219.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Postoji Ne postoji Postoji30.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ Iznos duga (početni iznos glavnice) 48000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2014
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1150,00 Ugovorena kamatna stopa 9,88
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo19.12.2017. Nositelj obveze Osobno19.12.2017.
Druga obveza UGOVOR O FINANCIJSKOM LESINGU 19.12.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste i Steiermarkische S-Leasing d.o.o.19.12.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 198046,0119.12.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.12.2017. Godina zaduženja 201719.12.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 2419.12.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 8251,9219.12.2017. Ugovorena kamatna stopa 0,0019.12.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja30.03.2022. Nositelj obveze Osobno30.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UNIQA osiguranja d.d. Zagreb30.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 584,5130.03.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.03.2022. Godina zaduženja 201930.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 48,7130.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0030.03.2022.
Napomena 30.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Ugovorena polica osiguranja30.03.2022. Nositelj obveze Bračni drug30.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) UNIQA osiguranja d.d. Zagreb30.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 584,5130.03.2022.
Valuta duga EUR - Euro30.03.2022. Godina zaduženja 201930.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12030.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 48,7130.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0030.03.2022.
Napomena 30.03.2022.

Obveza

Vrsta obveze Drugo30.03.2022. Nositelj obveze Osobno30.03.2022.
Druga obveza uplata u III. mirovinski stup30.03.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AZ MIROVINSKI FOND d.o.o.30.03.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 5000,0030.03.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna30.03.2022. Godina zaduženja 201830.03.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 3630.03.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 416,6730.03.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0030.03.2022.
Napomena Rok vraćanja u mjesecima je broj uplaćenih mjesečnih obroka za vrijeme za koje je izvršena uplata30.03.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ŠAŠEVO Poštanski broj 33523
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4557,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 7500,00
Katastarska općina STARIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto ŠAŠEVO Poštanski broj 33523
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 1172,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 185000,00
Katastarska općina STARIN Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit) Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o financijskom leasingu Ugovor o darovanju30.03.2022.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji Ne postoji19.12.2017. Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip HYUNDAI IX HYUNDAI TUCSON 1.7 CRDI
Godina proizvodnje 2011 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 145000,00 100000,0019.06.2017. 198046,01
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine
Drugi način stjecanja nekretnine UGOVOR O FINANCIJSKOM LESINGU
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip HYUNDAI
Godina proizvodnje 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 198046,01
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.06.2021. Marka/tip OPEL FRONTERA SPORT16.06.2021.
Godina proizvodnje 199716.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0016.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji16.06.2021. Ne postoji30.03.2022.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj druge samostalne djelatnosti16.06.2021. Naziv poslovnog subjekta MEGAMONT D.O.O. ŠAŠEVO16.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 9749084420016.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta ŠAŠEVO 16.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Dijete16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena PETAR RONČEVIĆ JE VLASNIK MEGAMONT D.O.O. ŠAŠEVO 16.06.2021. PETAR RONČEVIĆ JE VLASNIK MEGAMONT D.O.O. ŠAŠEVO16.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu16.06.2021. Naziv poslovnog subjekta AZ FOND16.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 5838472412916.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta HEINZELOVA 70, ZAGREB16.06.2021.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (HRK) 272,4416.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji10.12.2019. Ne postoji30.03.2022.

Podatci o štednji

Iznos 548,0010.12.2019. Valuta EUR - Euro10.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.12.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.12.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 548,0010.12.2019. Valuta EUR - Euro10.12.2019. HRK - Hrvatska Kuna16.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug10.12.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.12.2019.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji