Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirko Duspara

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirko30.06.2017. Prezime Duspara 30.06.2017.
Stručna sprema VSS30.06.2017.
Zvanje Liječnik 30.06.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke30.06.2017. DUSPARA MIRKO-NEZAVISNA LISTA09.01.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana30.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece30.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod30.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji30.06.2017. Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik30.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Slavonski Brod 30.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Vukovarska30.06.2017. Kućni broj 130.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853521700130.06.2017.
Datum početka mandata 08/06/201730.06.2017. 04/06/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202130.06.2017. 05/06/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno30.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 07/06/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji30.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Postoji30.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Vijećnik županijske skupštine30.06.2017. Naziv pravne osobe BPŽ30.06.2017.
OIB pravne osobe 2740098794930.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017.
Datum početka dužnosti 31/05/201730.06.2017. Datum kraja dužnosti 16/05/202130.06.2017.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Petra Krešimira IV30.06.2017. Kućni broj 130.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853521611130.06.2017.

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Turističke zajednice30.06.2017. Naziv pravne osobe Turistička zajednica grada Slavonskog Broda30.06.2017.
OIB pravne osobe 6552284871230.06.2017. Način obnašanja dužnosti Volonterski30.06.2017.
Datum početka dužnosti 04/06/201330.06.2017. Datum kraja dužnosti 16/05/202130.06.2017. 05/06/202516.01.2023.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 35000 Slavonski Brod30.06.2017. Ulica Trg pobjede30.06.2017. Kućni broj 28/130.06.2017.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3853544772130.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji30.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji30.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22741,8530.06.2017. 24831,2318.03.2019. 27305,0028.06.2021. 3624,0028.06.2021. 3911,0023.01.2024. Neto iznos (EUR) 18001,3430.06.2017. 17324,2918.03.2019. 18200,00 19708,0028.06.2021. 2615,7028.06.2021. 2778,9131.07.2023. 2852,3223.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji30.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji30.06.2017. Postoji16.03.2021. Ne postoji31.07.2023.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 99691,0816.03.2021. 13231,2716.03.2021. Pravna osnova Od osiguranja16.03.2021.
Vremenski raspon Jednokratno16.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0016.03.2021. 265,4516.03.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava16.03.2021.
Vremenski raspon Mjesečno16.03.2021.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 61473,5928.06.2021. 8158,8728.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji30.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OB dr Josip Benčević30.06.2017. OIB poslodavca 9155484426530.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 85000,0030.06.2017. 9420,0013.05.2020. 1250,2513.05.2020. 1260,2523.01.2024. Neto iznos (EUR) 65000,0030.06.2017. 70000,0025.03.2019. 6580,0013.05.2020. 1013,5716.01.2023. 1161,7231.07.2023. 1181,7123.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 16/09/198730.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 30.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji30.06.2017. Postoji28.06.2021. Ne postoji31.07.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 88259,3628.06.2021. 11713,9828.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.06.2021.
Vremenski raspon Jednokratno28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji30.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji30.06.2017. Ne postoji31.07.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit30.06.2017. Drugo16.03.2021. Nositelj obveze Osobno30.06.2017.
Druga obveza 30.06.2017. Uknjižba založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 100 000E kod Pbz za gradnju kuće punoljetnog sina.10.06. 2020.16.03.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Rba30.06.2017. Pbz25.03.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 45000,0030.06.2017. 206000,0025.03.2019. 27340,9025.03.2019.
Valuta duga EUR - Euro30.06.2017. HRK - Hrvatska Kuna25.03.2019. EUR - Euro25.03.2019. Godina zaduženja 201130.06.2017. 201925.03.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 18030.06.2017. 7225.03.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 380,0030.06.2017. 3221,0325.03.2019. 427,5016.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9530.06.2017. 3,9825.03.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji30.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Slavonski Brod30.06.2017. Poštanski broj 3500030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 535,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 800000,0030.06.2017. 1130000,0016.03.2021. 149976,7716.03.2021.
Katastarska općina Slavonski Brod30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Osobno, Bračni drug21.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.
Napomena Uknjižba založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 100 000 E kod PBZ za gradnju obiteljske kuće punoljetnog sina Krešimira 10.06 .2020.31.07.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak30.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska30.06.2017.
Mjesto Slavonski Brod30.06.2017. Poštanski broj 3500030.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni30.06.2017. Površina 1273,0030.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0030.06.2017. 9290,6030.06.2017.
Katastarska općina Brodsko Vinogorje30.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Osobno, Bračni drug21.01.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan09.01.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska09.01.2019.
Mjesto Osijek09.01.2019. Poštanski broj 3100009.01.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni09.01.2019. Površina 56,9809.01.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 447000,0009.01.2019. 59327,1009.01.2019. 84000,0031.07.2023.
Katastarska općina Osijek09.01.2019. Vrsta vlasništva Knjižno09.01.2019.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug09.01.2019. Način stjecanja Darovnim ugovorom09.01.2019. Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)16.03.2021.
Napomena Uknjižba založno pravo,OV-6636/2023 09.05.2023, radi osiguranja novčane tražbine od 61920 E uvećano za kamate u korist RBA, radi izgradnje obiteljske kuće punoljetnog sina Antuna.31.07.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2024.
Mjesto Slavonski Brod23.01.2024. Poštanski broj 3500023.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2024. Površina 535,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0023.01.2024.
Katastarska općina slavonski brod23.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.01.2024.
Napomena Uknjižba založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 100 000,00e kod PBZa za gradnju obiteljske kuće punoljetnog sina Krešimira 10.06. 202023.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji30.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip Opel Zafira30.06.2017.
Godina proizvodnje 200630.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0030.06.2017. 6636,1430.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno30.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)30.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.06.2017. Marka/tip Peugeot 20630.06.2017.
Godina proizvodnje 201030.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0030.06.2017. 3981,6830.06.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug30.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.02.2018. Marka/tip Opel Crossland X 13.02.2018.
Godina proizvodnje 201813.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 132130,0013.02.2018. 90000,0021.01.2022. 11945,0521.01.2022. 10000,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno13.02.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine13.02.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil13.05.2020. Marka/tip Mazda 613.05.2020.
Godina proizvodnje 201513.05.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0013.05.2020. 90000,0021.01.2022. 11945,0521.01.2022. 11000,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug13.05.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.05.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji30.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji30.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu30.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Erste-invest30.06.2017.
OIB poslovnog subjekta nepoznat30.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb30.06.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 1996,0030.06.2017. 264,9130.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno30.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način30.06.2017.
Drugi način stjecanja Sudjelovanje u Domovinskom ratu30.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Drugi vrijednosni papiri23.01.2024. Naziv poslovnog subjekta Republika hrvatska23.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 1868313648723.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta VLADA RH23.01.2024.
Vrsta vrijednosnog papira OBVEZNICE23.01.2024. Nominalna vrijednost vrijednosnog papira (EUR) 5000,0023.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od štednje23.01.2024.
Napomena 23.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji30.06.2017. Ne postoji31.07.2023. Postoji23.01.2024.

Podatci o štednji

Iznos 40000,0030.06.2017. 27500,0016.03.2021. 30730,6616.01.2023. Valuta EUR - Euro30.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Dijete, Dijete30.06.2017. Osobno, Bračni drug, Dijete Osobno, Dijete16.03.2021. Način stjecanja Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.06.2017.
Drugi način stjecanja Rođendani krstitke prve pričesti krizme30.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 28000,0023.01.2024. Valuta EUR - Euro23.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2024. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Od štednje23.01.2024.
Napomena 23.01.2024.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji30.06.2017.