Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirela Fučkar

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirela23.08.2017. Prezime Fučkar23.08.2017.
Stručna sprema VSS23.08.2017.
Zvanje diplomirani pravnik23.08.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke23.08.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena23.08.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.08.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb23.08.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.08.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Pomoćnik ministra23.08.2017. Ravnatelj05.03.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ministarstvo pravosuđa23.08.2017. Ministarstvo pravosuđa i uprave05.03.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb23.08.2017. Ulica Ulica grada Vukovara23.08.2017. Kućni broj 4923.08.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851371458523.08.2017.
Datum početka mandata 27/07/201723.08.2017. 11/02/202105.03.2021. Predviđeni datum kraja mandata 27/08/202023.08.2017. 11/02/202505.03.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.08.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.08.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.08.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.08.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji23.08.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto voditelj Službe za zemljišnoknjižno pravo23.08.2017. pomoćnik ministra05.03.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo pravosuđa23.08.2017. OIB pravne osobe 2663529333923.08.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.08.2017. Ulica Ulica grada Vukovara 23.08.2017. Kućni broj 4923.08.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/01/200423.08.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.08.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 22345,3323.08.2017. 24712,9805.03.2021. 4195,8617.01.2023. 5441,8013.02.2024. Neto iznos (EUR) 14385,4723.08.2017. 16461,5705.03.2021. 2735,3317.01.2023. 3053,2013.02.2024.
Napomena Iznos plaće se isplaćuje tijekom 2023. temeljem Odluke ministra o imenovanju Projektnog tima za pripremu i provedbu projekta sa dodatkom od 15 % temeljem sudjelovanja u Projektu Unaprjeđenje sustava sudskog mirenja - Norveški mehanizam , koji završava u travnju 2024. nakon čega više neće biti isplaćen dodatak na iznos plaće.13.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.08.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.08.2017. Postoji09.12.2020. Ne postoji05.03.2021. Postoji24.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3700,0009.12.2020. 491,0709.12.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava09.12.2020.
Vremenski raspon Mjesečno09.12.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3700,0024.01.2022. 500,0017.01.2023. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava24.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno24.01.2022.
Napomena 24.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 150,0013.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti13.02.2024.
Vremenski raspon Mjesečno13.02.2024.
Druga djelatnost naknada za funkciju člana upravnog vijeća ustanove Centra za mirno rješavanje sporova13.02.2024.
Napomena Navedeni prihod se započeo isplaćivati od mjeseca listopada 2023. temeljem Odluke Vlade RH o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za mirno rješavanje sporova13.02.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.08.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.08.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.08.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.08.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.08.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.08.2017.
Mjesto Zagreb23.08.2017. Poštanski broj 1001023.08.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.08.2017. Površina 81,3023.08.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0023.08.2017. 120000,0017.01.2023.
Katastarska općina Jakuševec23.08.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom23.08.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.08.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.08.2017. Marka/tip renault megane23.08.2017. audi audi A317.01.2023.
Godina proizvodnje 201023.08.2017. 2011 202117.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0023.08.2017. 75000,00 26000,0017.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.08.2017. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine11.12.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.08.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji23.08.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.08.2017.

Podatci o štednji

Iznos 80000,0023.08.2017. 10617,8223.08.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.08.2017. EUR - Euro23.08.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.08.2017. Način stjecanja Prodajom imovine23.08.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 100000,0005.03.2021. 3298,2117.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna05.03.2021. EUR - Euro05.03.2021.
Oblik vlasništva Osobno05.03.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada05.03.2021.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.08.2017. Postoji13.02.2024.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Centar za mirno rješavanje sporova13.02.2024. Sjedište pravne osobe Savska cesta 6213.02.2024.
OIB pravne osobe 8011312157513.02.2024.
Datum učlanjenja 21/09/202313.02.2024. Datum kraja članstva 13.02.2024.
Funkcije Predsjednik Upravnog vijeća Centra za mirno rješavanje sporova13.02.2024.
Napomena 13.02.2024.