Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirela Ahmetović

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mirela26.06.2017. Prezime Ahmetović 26.06.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti26.06.2017.
Zvanje magistar ekonomskih znanosti26.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51513 Omišalj26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Omišalj26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51513 Omišalj26.06.2017. Ulica Prikešte 26.06.2017. Kućni broj 1326.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855166197026.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202126.06.2017. 25/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Volonterski24.02.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017. Postoji24.02.2020.
Dužnost Zastupnik24.02.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 26.06.2017. Hrvatski sabor24.02.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 26.06.2017. 10000 Zagreb24.02.2020. Ulica 26.06.2017. Trg sv. Marka24.02.2020. Kućni broj 26.06.2017. 624.02.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 26.06.2017. +3851456931324.02.2020.
Datum početka mandata 26.06.2017. 13/02/202024.02.2020. 22/07/202017.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 26.06.2017. 15/10/202024.02.2020. 22/07/202417.08.2020.
Način obnašanja dužnosti 26.06.2017. Profesionalno24.02.2020. Stvarni datum kraja mandata 26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik26.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Omišalj26.06.2017. OIB pravne osobe 7290836824926.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51513 Omišalj26.06.2017. Ulica Prikešte26.06.2017. Kućni broj 1326.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 10/06/201326.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Saborski zastupnik21.06.2021. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor21.06.2021. OIB pravne osobe 3859750623421.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb21.06.2021. Ulica Trg Sv. Marka21.06.2021. Kućni broj 621.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/07/202021.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 21.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 18596,2726.06.2017. 17897,1130.12.2019. Neto iznos (HRK) 10559,2126.06.2017. 11793,4430.12.2019.
Volonterski (HRK) 0,0024.02.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (HRK) 22140,3224.02.2020. 22272,9517.06.2020. 24057,7118.12.2020. Neto iznos (HRK) 14421,3224.02.2020. 14501,9617.06.2020. 15587,0818.12.2020. 16196,9321.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017. Postoji11.01.2019. Ne postoji24.02.2020. Postoji17.06.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4337,5111.01.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti11.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2019.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0017.06.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.06.2020.
Vremenski raspon Mjesečno17.06.2020.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1000,0017.08.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak17.08.2020.
Vremenski raspon Mjesečno17.08.2020.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstesteiermarkische bank d.d.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 1117,2626.06.2017. 103184,6708.02.2018. 150000,0030.11.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201426.06.2017. 201708.02.2018. 202030.11.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3026.06.2017. 4808.02.2018. 9630.11.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 1117,2626.06.2017. 2772,3908.02.2018. 1941,4130.11.2020. Ugovorena kamatna stopa 9,4026.06.2017. 6,9008.02.2018. 5,5930.11.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nositelj obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.26.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 59266,6526.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201126.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 9326.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 843,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,3226.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.11.2019. Nositelj obveze Osobno19.11.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erstesteiermarkische bank d.d.19.11.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29300,0019.11.2019.
Valuta duga EUR - Euro19.11.2019. Godina zaduženja 201919.11.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 12019.11.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 274,2219.11.2019. Ugovorena kamatna stopa 2,3519.11.2019.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.06.2017. Postoji29.12.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.12.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.12.2021.
Mjesto Omišalj29.12.2021. Poštanski broj 5151329.12.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.12.2021. Površina 307,0029.12.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2025000,0029.12.2021.
Katastarska općina Omišalj-Njivice29.12.2021. Vrsta vlasništva Vanknjižno29.12.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama29.12.2021. Način stjecanja Na neki drugi način29.12.2021.
Postotak 50,0029.12.2021.
Drugi način stjecanja nekretnine Ugovor o doživotnom uzdržavanju29.12.2021.
Napomena Ugovor o doživotnom uzdržavanju sklopljen je dana 23. studenog 2021. godine između Redžije Kunić (majka) kao primateljice uzdržavanja, te Mirele Ahmetović i Elvise Ahmetović (sestra) kao davateljice uzdržavanja. Sukladno članku 3. Ugovora, primateljica uzdržavanja, za uzvrat pružanja doživotnog uzdržavanja, daje davateljicama uzdržavanja, svakoj u 1/2 dijela, nakon svoje smrti predmetnu nekretninu. Sukladno vlasničkom listu upisana je površina od 307 m2, koja se odnosi na dvorište od 58m2, kuću od 110 m2 (tlocrtno) i dvorište od 139 m2. Ukupna građevinska bruto površina kuće je 235,48 m2.29.12.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Volvo s8026.06.2017. Škoda Octavia08.02.2018.
Godina proizvodnje 200026.06.2017. 201508.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 22000,0026.06.2017. 116000,0008.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.06.2017. Postoji24.02.2020.

Podatci o štednji

Iznos 60000,0024.02.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna24.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno24.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.02.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 4000,0024.02.2020. Valuta EUR - Euro24.02.2020.
Oblik vlasništva Osobno24.02.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada24.02.2020.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.06.2017. Postoji24.02.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PESJA-NAUTIKA d.o.o.24.02.2020. Sjedište pravne osobe Omišalj24.02.2020.
OIB pravne osobe 0118840286824.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe LAG KVARNERSKI OTOCI24.02.2020. Sjedište pravne osobe Krk24.02.2020.
OIB pravne osobe 7760051444624.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA24.02.2020. Sjedište pravne osobe Krk24.02.2020.
OIB pravne osobe 3881208841324.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PONIKVE VODA d.o.o.24.02.2020. Sjedište pravne osobe Krk24.02.2020.
OIB pravne osobe 6412543767724.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o.24.02.2020. Sjedište pravne osobe Krk24.02.2020.
OIB pravne osobe 0415535266724.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe PONIKVE USLUGA d.o.o.24.02.2020. Sjedište pravne osobe Krk24.02.2020.
OIB pravne osobe 9214315945624.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ZRAČNA LUKA RIJEKA24.02.2020. Sjedište pravne osobe Omišalj24.02.2020.
OIB pravne osobe 3794024572024.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ24.02.2020. Sjedište pravne osobe Njivice24.02.2020.
OIB pravne osobe 4926597818524.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe ŽIČARA UČKA d.o.o.24.02.2020. Sjedište pravne osobe Matulji24.02.2020.
OIB pravne osobe 2124857542824.02.2020.
Datum učlanjenja 10/06/201324.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Odbor vjerovnika DINA-Petrokemija d.d. u stečaju24.02.2020. Sjedište pravne osobe Omišalj24.02.2020.
OIB pravne osobe 8920911316424.02.2020.
Datum učlanjenja 12/10/201524.02.2020. Datum kraja članstva 24.02.2020.
Funkcije 24.02.2020.
Napomena