Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mirela Ahmetović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mirela26.06.2017. Prezime Ahmetović 26.06.2017.
Stručna sprema Magistar Znanosti26.06.2017.
Zvanje magistar ekonomskih znanosti26.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 51513 Omišalj26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Omišalj26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 51513 Omišalj26.06.2017. Ulica Prikešte 26.06.2017. Kućni broj 1326.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855166197026.06.2017. Fax (službeni) +3855166198226.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 20/05/202126.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji26.06.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Općinski načelnik26.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Omišalj26.06.2017. OIB pravne osobe 7290836824926.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 51513 Omišalj26.06.2017. Ulica Prikešte26.06.2017. Kućni broj 1326.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 10/06/201326.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 18596,2726.06.2017. Neto iznos (HRK) 10559,2126.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017. Postoji11.01.2019.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4337,5111.01.2019. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti11.01.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini11.01.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji26.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nosioc obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik Erstesteiermarkische bank d.d.26.06.2017. Iznos duga 1117,2626.06.2017. 103184,6708.02.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201426.06.2017. 201708.02.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3026.06.2017. 4808.02.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1117,2626.06.2017. 2772,3908.02.2018. Ugovorena kamatna stopa 9,4026.06.2017. 6,9008.02.2018.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.06.2017. Nosioc obveze Osobno26.06.2017.
Vjerovnik Zagrebačka banka d.d.26.06.2017. Iznos duga 59266,6526.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017. Godina zaduženja 201126.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 9326.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 843,0026.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,3226.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji26.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip Volvo s8026.06.2017. Škoda Octavia08.02.2018.
Godina proizvodnje 200026.06.2017. 201508.02.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 22000,0026.06.2017. 116000,0008.02.2018.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji26.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji26.06.2017.