Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milorad Delić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milorad Prezime Delić
Stručna sprema Stručni Prvostupnik
Zvanje UPRAVNI PRAVNIK Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53223 Vrhovine

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vrhovine

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53223 Vrhovine Ulica Senjska Kućni broj 48

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38553775010
Datum početka mandata 25/05/201721.07.2017. 20/05/202102.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202121.07.2017. 18/05/202502.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 15368,36 15957,0002.06.2021. 13928,1520.01.2022. 1648,5618.01.2023. 1954,0001.02.2024. Neto iznos (EUR) 9456,48 9850,0002.06.2021. 11022,5620.01.2022. 1262,8718.01.2023. 1474,0001.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 30000,00 20000,0002.06.2021. 2654,4602.06.2021. 15500,0001.02.2024. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost iznajmljivanje soba
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Udruga Jelenko OPG MIRJANA DELIĆ01.08.2019. OIB poslodavca 56449847939 0960645850601.08.2019.
Bruto iznos (EUR) 78000,00 61200,0001.08.2019. 6120,0002.06.2021. 812,2602.06.2021. 961,0001.02.2024. Neto iznos (EUR) 42000,00 36000,0001.08.2019. 3000,0002.06.2021. 398,1702.06.2021. 0,0001.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 04/06/1998 01/08/201801.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena OPG je knjigovodstveno izjednačen sa obrtom, te supruga uplaćuje doprinose kao obrtnik u iznosu navedenom u obrascu, dok neto plaću ne isplaćuje.01.02.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca TEMIDA VRHd.o.o.01.02.2024. OIB poslodavca 3782560242101.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 0,0001.02.2024. Neto iznos (EUR) 0,0001.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/01/202401.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 01.02.2024.
Napomena Supruga je osnivač tvrtke i još ne ostvaruje prihode, te nije prijavljena kao zaposlenik u tvrci. Upisani datum stupanja u radni odnos nije točan, ali zbog ispunjavanja obrasca mora o sam ga upisati.01.02.2024.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 60000,00 30000,0002.06.2021. 5265,0018.01.2023. 7400,0001.02.2024. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji21.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPRRR21.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570921.07.2017.
Neto iznos (EUR) 60000,0021.07.2017. 30000,0002.06.2021. 5265,0018.01.2023. 7400,0001.02.2024. Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.07.2017.
Vrsta Poticaj21.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno, Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Bank i PBZ Erste Bank i PBZ i HAMAG01.08.2019. Erste Bank i HAMAG02.06.2021. HAMAG18.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 12000,00 952538,9201.08.2019. 672000,0002.06.2021. 50000,0018.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna01.08.2019. EUR - Euro01.08.2019. Godina zaduženja 2012 201801.08.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 60 14401.08.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 266,6621.07.2017. 4240,0001.08.2019. 595,0018.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 7,80 2,0001.08.2019. 0,5018.01.2023.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit02.06.2021. Nositelj obveze Osobno02.06.2021. Osobno, Bračni drug18.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Bank02.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 290000,0002.06.2021. 38489,6102.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna02.06.2021. EUR - Euro02.06.2021. Godina zaduženja 202002.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12002.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 3231,2902.06.2021. 320,0018.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 6,2002.06.2021. 2,0018.01.2023.
Napomena 02.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Kuća sa okućnicom02.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donji Babin Potok Poštanski broj 53223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00 260,0001.08.2019. 259,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,00 1280000,0001.08.2019. 169885,1901.08.2019. 200000,0001.02.2024.
Katastarska općina Babin Potok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena Imovina se sastoji od kuće površine 108 m2, pomoćne građevine površine 151 m2 i dvorišta površine 1503 m2.01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.06.2021. Voćnjak01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.06.2021.
Mjesto Donji Babin Potok02.06.2021. Poštanski broj 5322302.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv02.06.2021. Površina 949,0002.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12000,0002.06.2021. 1592,6702.06.2021.
Katastarska općina Babin Potok02.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.06.2021.
Napomena 02.06.2021. Na zemljištu su zasađene lijeske.01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)02.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.06.2021.
Mjesto Donji Babin Potok02.06.2021. Poštanski broj 5322302.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv02.06.2021. Površina 485,0002.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11250,0002.06.2021. 1493,1302.06.2021.
Katastarska općina Babin Potok02.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.06.2021.
Napomena 02.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.06.2021.
Mjesto Vrhovine02.06.2021. Poštanski broj 5322302.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv02.06.2021. Površina 813,0002.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0002.06.2021. 1061,7802.06.2021.
Katastarska općina Vrhovine02.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug02.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.06.2021.
Napomena 02.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.06.2021.
Mjesto Vrhovine02.06.2021. Poštanski broj 5322302.06.2021.
Mjerna jedinica površine jutro - jutro02.06.2021. Površina 1,3002.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0002.06.2021. 1327,2302.06.2021.
Katastarska općina Vrhovine02.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama02.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.06.2021.
Postotak 60,0002.06.2021.
Napomena 02.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada02.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska02.06.2021.
Mjesto Donji Babin Potok02.06.2021. Poštanski broj 5322302.06.2021.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv02.06.2021. Površina 665,0002.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,0002.06.2021. 995,4202.06.2021.
Katastarska općina Babin Potok02.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno02.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno02.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada02.06.2021.
Napomena 02.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Donji Babin Potok01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 773,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2000,0001.02.2024.
Katastarska općina Babin Potok01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2024.
Napomena Na zemljištu su posađene lijeske.01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Donji Babin Potok01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 708,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000,0001.02.2024.
Katastarska općina Babin Potok01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Napomena na zemljištu su zasađene lijeske.01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Gornje Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 764,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti01.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Gornje Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 1597,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Postotak 33,3301.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Gornje Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 667,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Postotak 1,5601.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine jutro - jutro01.02.2024. Površina 1,3001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Postotak 12,5001.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Gornje Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 1475,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Dugi Dol01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 1179,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0001.02.2024.
Katastarska općina Rudopolje01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Postotak 17,7701.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)01.02.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska01.02.2024.
Mjesto Vrhovine01.02.2024. Poštanski broj 5322301.02.2024.
Mjerna jedinica površine čhv - čhv01.02.2024. Površina 680,0001.02.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500,0001.02.2024.
Katastarska općina Vrhovine01.02.2024. Vrsta vlasništva Knjižno01.02.2024.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama01.02.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada01.02.2024.
Postotak 53,3301.02.2024.
Napomena 01.02.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip škoda fabia škoda octavia02.06.2021.
Godina proizvodnje 2008 201902.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 25000,00 20000,0001.08.2019. 135000,0002.06.2021. 17917,5802.06.2021. 8000,0001.02.2024.
Oblik vlasništva Osobno Osobno, Bračni drug18.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji