Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milorad Delić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milorad Prezime Delić
Stručna sprema Stručni Prvostupnik
Zvanje UPRAVNI PRAVNIK Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 53223 Vrhovine

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vrhovine

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 53223 Vrhovine Ulica Senjska Kućni broj 48

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38553775010 Fax (službeni) +38553775601
Datum početka mandata 25/05/201721.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202121.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15368,36 Neto iznos (HRK) 9456,48

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 30000,00 Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost iznajmljivanje soba

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji21.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj APPRRR21.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570921.07.2017.
Neto iznos (HRK) 60000,0021.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.07.2017.
Vrsta Poticaj21.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Udruga Jelenko OPG MIRJANA DELIĆ01.08.2019. OIB poslodavca 56449847939 0960645850601.08.2019.
Bruto iznos (HRK) 78000,00 61200,0001.08.2019. Neto iznos (HRK) 42000,00 36000,0001.08.2019.
Datum stupanja u radni odnos 04/06/1998 01/08/201801.08.2019. Datum prestanka radnog odnosa

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 60000,00 Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini

Podatci o obvezama

Obveze Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nosioc obveze Osobno, Bračni drug
Vjerovnik Erste Bank i PBZ Erste Bank i PBZ i HAMAG01.08.2019. Iznos duga 12000,00 952538,9201.08.2019.
Valuta duga EUR - Euro HRK - Hrvatska Kuna01.08.2019. Godina zaduženja 2012 201801.08.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 60 14401.08.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 266,6621.07.2017. 4240,0001.08.2019. Ugovorena kamatna stopa 7,80 2,0001.08.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Donji Babin Potok Poštanski broj 53223
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 120,00 260,0001.08.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,00 1280000,0001.08.2019.
Katastarska općina Babin Potok Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od drugih izvora dohotka, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip škoda fabia
Godina proizvodnje 2008 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,00 20000,0001.08.2019.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji