Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milorad Batinić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Milorad27.01.2016. Prezime Batinić 27.01.2016.
Stručna sprema VSS27.01.2016.
Zvanje Diplomirani inžinjer šumarstva27.01.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Narodna Stranka - Liberalni Demokrati27.01.2016. Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati27.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana27.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece27.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 42240 Ivanec27.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji27.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik27.01.2016. Gradonačelnik05.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor27.01.2016. Hrvatski sabor27.01.2016. Grad Ivanec05.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb27.01.2016. 42240 Ivanec05.06.2017. Ulica Trg svetog Marka27.01.2016. Trg hrvatskih ivanovaca05.06.2017. Kućni broj 627.01.2016. 9/A05.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630305227.01.2016. +3854240487005.06.2017. Fax (službeni) +3851456947327.01.2016. +3854278110305.06.2017.
Datum početka mandata 28/12/201527.01.2016. 14/10/201610.11.2016. 25/05/201705.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201927.01.2016. 14/10/202010.11.2016. 25/05/202105.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno27.01.2016. Volonterski05.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Postoji27.01.2016.
Dužnost Gradonačelnik27.01.2016. Zastupnik05.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Ivanec27.01.2016. Hrvatski sabor05.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42240 Ivanec27.01.2016. 10000 Zagreb05.06.2017. 10000 ZAGREB20.10.2020. Ulica Trg hrvatskih Ivanovaca27.01.2016. Trg svetog Marka05.06.2017. TRG SVETOG MARKA20.10.2020. Kućni broj 9b27.01.2016. 605.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854240487027.01.2016. +3851630305205.06.2017. Fax (službeni) +38542478110327.01.2016. +3851456947305.06.2017.
Datum početka mandata 19/05/201327.01.2016. 14/10/201605.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 18/01/201727.01.2016. 14/10/202005.06.2017. 22/07/202020.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Volonterski27.01.2016. Profesionalno05.06.2017. Stvarni datum kraja mandata 27.01.2016. 22/07/202020.10.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji27.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji27.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji27.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 38934,6027.01.2016. Neto iznos (HRK) 20018,0727.01.2016.
Volonterski (HRK) 0,0005.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 38934,6005.06.2017. Neto iznos (HRK) 20018,0705.06.2017.
Volonterski (HRK) 0,0027.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji27.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji27.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji27.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji27.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji27.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji27.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nosioc obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka27.01.2016. Iznos duga 450000,0027.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. Godina zaduženja 200627.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 24027.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0027.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,0027.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit27.01.2016. Nosioc obveze Osobno27.01.2016.
Vjerovnik Varaždinska banka27.01.2016. Iznos duga 100000,0027.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna27.01.2016. Godina zaduženja 201027.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12027.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1456,0027.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 8,5027.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji27.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanec27.01.2016. Poštanski broj 4224027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 823,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0027.01.2016.
Katastarska općina Kaniža27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanec27.01.2016. Poštanski broj 4224027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 18,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40050,0027.01.2016.
Katastarska općina Kaniža27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanec27.01.2016. Poštanski broj 4224027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 849,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 63600,0027.01.2016.
Katastarska općina Kaniža27.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016.
Postotak 50,0027.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)27.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska27.01.2016.
Mjesto Ivanec27.01.2016. Poštanski broj 4224027.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni27.01.2016. Površina 2370,0027.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0027.01.2016.
Katastarska općina Kaniža27.01.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno27.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)17.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2019.
Mjesto IVANEC17.12.2019. Poštanski broj 4224017.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2019. Površina 6065,0017.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18000,0017.12.2019.
Katastarska općina KANIu00c5u00bdA17.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom17.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2019.
Mjesto IVANEC17.12.2019. Poštanski broj 4224017.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2019. Površina 1472,5017.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5800,0017.12.2019.
Katastarska općina KANIu00c5u00bdA17.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom17.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2019.
Mjesto IVANEC17.12.2019. Poštanski broj 4224017.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2019. Površina 1169,2817.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 4700,0017.12.2019.
Katastarska općina LEPOGLAVA17.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom17.12.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma17.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.12.2019.
Mjesto IVANEC17.12.2019. Poštanski broj 4224017.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.12.2019. Površina 6051,8417.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 24000,0017.12.2019.
Katastarska općina KANIu00c5u00bdA17.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno17.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2019. Način stjecanja Nasljedstvom17.12.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji27.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.01.2016. Marka/tip Fiat Croma27.01.2016. Toyota Corolla Verso10.11.2016.
Godina proizvodnje 201127.01.2016. 200710.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0027.01.2016. 40000,0010.11.2016.
Oblik vlasništva Osobno27.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)27.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada10.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.12.2019. Marka/tip FORD C-MAX17.12.2019.
Godina proizvodnje 200817.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0017.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno17.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.12.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji27.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji27.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji27.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji27.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Ivkom d.d27.01.2016. Sjedište pravne osobe Vladimira Nazora 96b27.01.2016.
OIB pravne osobe 3140779785827.01.2016.
Datum učlanjenja 19/05/201327.01.2016. Datum kraja članstva 27.01.2016.
Funkcije Predsjednik Skupštine društva27.01.2016.