Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Miljenko Vučković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Miljenko04.07.2017. Prezime Vučković 04.07.2017.
Stručna sprema VSS04.07.2017.
Zvanje DIPLOMIRANI INŽINJER STROJARSTVA04.07.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica04.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana04.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece04.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10450 Kozlikovo04.07.2017. 10450 Klinča Sela

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji04.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik04.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Klinča Sela04.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10450 Klinča Sela04.07.2017. Ulica Karlovačka ulica04.07.2017. Kućni broj 28E04.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851628989904.07.2017.
Datum početka mandata 08/06/201704.07.2017. 20/05/2021 Predviđeni datum kraja mandata 06/06/202104.07.2017. 12/05/2025
Način obnašanja dužnosti Profesionalno04.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji04.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji04.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji04.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji04.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18634,0904.07.2017. 19015,99 19101,6314.01.2022. 2631,0230.01.2023. Neto iznos (EUR) 12695,3804.07.2017. 13680,97 13734,4714.01.2022. 1904,0230.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji04.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji04.07.2017. Postoji22.02.2019. Ne postoji25.09.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 29655,0022.02.2019. 3935,8922.02.2019. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti22.02.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini22.02.2019.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji04.07.2017. Postoji19.01.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured državne uprave u zagrebačkoj županiji19.01.2018. Zagrebačka županija25.09.2020. OIB poslodavca 1479603060919.01.2018. 0713226955325.09.2020.
Bruto iznos (EUR) 7006,7619.01.2018. 84081,1201.02.2018. 11709,9025.09.2020. 1554,0525.09.2020. Neto iznos (EUR) 5128,7819.01.2018. 61545,3601.02.2018. 8536,8425.09.2020. 1132,9225.09.2020.
Datum stupanja u radni odnos 12/05/201719.01.2018. 01/01/202025.09.2020. Datum prestanka radnog odnosa 19.01.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji04.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji04.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji04.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.07.2017. Nositelj obveze Osobno04.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka04.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 98000,0004.07.2017. 20000,0030.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.07.2017. EUR - Euro04.07.2017. Godina zaduženja 200804.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24004.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 970,9804.07.2017. 131,1130.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,9904.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ZAGREBAČKA BANKA Iznos duga (početni iznos glavnice) 77995,01 10351,7230.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 48 Iznos mjesečnog anuiteta 1803,25 239,3430.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,20
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji04.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji04.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto Kozlikovo04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1717,5004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12877,5004.07.2017. 1709,0704.07.2017.
Katastarska općina Okić04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto Kozlikovo04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 4244,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 280000,0004.07.2017. 37162,3904.07.2017.
Katastarska općina KLINČA SELO04.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto kOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1295,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 12950,0004.07.2017. 1718,7604.07.2017.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto REPIŠĆE04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 471,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 37500,0004.07.2017. 706,5030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1115,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11150,0004.07.2017. 1672,5030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1162,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11620,0004.07.2017. 1743,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1162,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11620,0004.07.2017. 1743,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 3665,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 36650,0004.07.2017. 5497,5030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 863,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8630,0004.07.2017. 1294,5030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 924,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 9240,0004.07.2017. 1386,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 536,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 5360,0004.07.2017. 804,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto REPIŠĆE04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 104,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1040,0004.07.2017. 156,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto KOZLIKOVO04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 1478,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0004.07.2017. 2217,0030.01.2023. 200000,00
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)04.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.07.2017.
Mjesto REPIŠĆE04.07.2017. Poštanski broj 1045004.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.07.2017. Površina 6046,0004.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60460,0004.07.2017. 9069,0030.01.2023.
Katastarska općina OKIĆ04.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Apartman19.01.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.01.2018.
Mjesto Novalja19.01.2018. Poštanski broj 5329119.01.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.01.2018. Površina 54,8819.01.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0019.01.2018. 59725,2619.01.2018.
Katastarska općina NOVALJA I19.01.2018. Vrsta vlasništva Knjižno19.01.2018.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2018. Način stjecanja Nasljedstvom19.01.2018.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji04.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.07.2017. Marka/tip OPEL VECTRA04.07.2017.
Godina proizvodnje 200804.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0004.07.2017. 50000,0019.01.2018. 20000,00 2654,46
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada04.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip FORD MONDEO
Godina proizvodnje 2018 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 109000,00 14466,79
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Novčanom pozajmicom, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji04.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji04.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji04.07.2017.

Podatci o štednji

Iznos 680000,0004.07.2017. 230000,0019.01.2018. 30526,2519.01.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna04.07.2017. EUR - Euro04.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno04.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom04.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji04.07.2017. Postoji19.01.2018. Ne postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Braniteljsko socijalno-radna zadruga ZDRAVA HRANA19.01.2018. Sjedište pravne osobe Donja Zdenčina19.01.2018.
OIB pravne osobe 7138868193119.01.2018.
Datum učlanjenja 21/09/201719.01.2018. Datum kraja članstva 19.01.2018.
Funkcije ČLAN19.01.2018.
Napomena