Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mile Horvat

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mile28.01.2016. Prezime Horvat 28.01.2016.
Stručna sprema VSS28.01.2016.
Zvanje diplomirani pravnik28.01.2016. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31309 Kneževi Vinogradi28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Državni tajnik05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike05.07.2017. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja28.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka28.01.2016. Radnička cesta 05.07.2017. Kućni broj 628.01.2016. 8005.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630351128.01.2016. +3851371794005.07.2017.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 29/06/201705.07.2017. 24/09/202028.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201928.01.2016. 14/10/202011.11.2016. 24/09/202028.10.2020. 24/09/202428.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 13/10/2016 24/09/2020

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji28.01.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto saborski zastupnik28.01.2016. Saborski zastupnik28.10.2020. Državni tajnik28.10.2020. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor28.01.2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike28.10.2020. OIB pravne osobe 28.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka 28.01.2016. Trg Svetog Marka28.10.2020. Radnička cesta 28.10.2020. Kućni broj 628.01.2016. 8028.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201228.01.2016. 29/06/201728.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 28/12/201528.01.2016. 24/09/202028.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 27845,7928.01.2016. 3695,6728.01.2016. Neto iznos (EUR) 16937,7528.01.2016. 2247,9328.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.01.2016. Postoji08.02.2021. Ne postoji23.01.2024.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca OPG Aleksandar Horvat08.02.2021. OIB poslodavca 0301680271208.02.2021.
Bruto iznos (EUR) 4250,0008.02.2021. 564,0708.02.2021. Neto iznos (EUR) 3400,0008.02.2021. 451,2608.02.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/01/202108.02.2021. Datum prestanka radnog odnosa 08.02.2021.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji28.01.2016. Postoji23.01.2024.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 400,0023.01.2024. Pravna osnova Od osiguranja23.01.2024.
Vremenski raspon Mjesečno23.01.2024.
Napomena 23.01.2024.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste banka28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 215479,2328.01.2016. 28598,9828.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 200828.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8928.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2421,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0028.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 283588,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. EUR - Euro23.01.2024. Godina zaduženja 200528.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 13528.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2231,0028.01.2016. 325,2621.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,2028.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Slavonska banka28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 79815,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200828.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 7528.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1135,0028.01.2016. 165,4721.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,8028.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sber banka28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 47504,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200728.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4428.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1066,0028.01.2016. 155,4121.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,9028.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nositelj obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka28.01.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 147589,0028.01.2016. 19588,4328.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. EUR - Euro28.01.2016. Godina zaduženja 200928.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 5628.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2635,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,5028.01.2016.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 180,0028.01.2016. 110,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 500000,0028.01.2016. 66361,4028.01.2016. 40000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija28.01.2016.
Mjesto Palić28.01.2016. Poštanski broj 2441328.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 67,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 300000,0028.01.2016. 39816,8428.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Kotlina23.01.2024. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.01.2016. Površina 1,3528.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.01.2016. 13272,2828.01.2016. 9000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kotlina28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Suvlasnik s trećim osobama23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Postotak 50,0023.01.2024.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.01.2016. Vikendica s pripadajućim zemljištem23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Kamenac23.01.2024. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 24,0028.01.2016. 1500,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 50000,0028.01.2016. 6636,1428.01.2016.
Katastarska općina Kamenac28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 500 m2 čestice pokriva vinograd.23.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2016. Voćnjak23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Kotlina23.01.2024. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.01.2016. Površina 1,7028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 100000,0028.01.2016. 13272,2828.01.2016. 9000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kamenac28.01.2016. Kotlina23.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Postotak 50,0028.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća25.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.04.2019.
Mjesto Kneževi Vinogradi25.04.2019. Poštanski broj 3130925.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.04.2019. Površina 242,0025.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 520000,0025.04.2019. 69015,8625.04.2019.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi25.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.04.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.04.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.04.2019.
Postotak 50,0025.04.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2024.
Mjesto Kneževi Vinogradi23.01.2024. Poštanski broj 3130923.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2024. Površina 70,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi23.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2024.
Oblik vlasništva Osobno23.01.2024. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2024.
Mjesto Kamenac23.01.2024. Poštanski broj 3130923.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2024. Površina 17000,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kamenac23.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug, Dijete23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2024.
Napomena 23.01.2024.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.01.2024. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.01.2024.
Mjesto Kamenac23.01.2024. Poštanski broj 3130923.01.2024.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.01.2024. Površina 1700,0023.01.2024.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000,0023.01.2024.
Katastarska općina Kamenac23.01.2024. Vrsta vlasništva Knjižno23.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug23.01.2024. Način stjecanja Nasljedstvom23.01.2024.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 23.01.2024.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.01.2016. Postoji11.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2016. Marka/tip Audi A611.11.2016.
Godina proizvodnje 200411.11.2016. 201128.12.2018. 201519.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 80000,0011.11.2016. 120000,0028.12.2018. 20000,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2020. Marka/tip Citroen C330.01.2020. Mazda 323.01.2024.
Godina proizvodnje 200630.01.2020. 200723.01.2024. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0030.01.2020. 1990,8430.01.2020. 2500,0023.01.2024.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.01.2023. Marka/tip Toyota19.01.2023.
Godina proizvodnje 200719.01.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7000,0019.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno19.01.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.01.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji28.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji28.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OPG Aleksandar Horvat28.01.2016. Sjedište pravne osobe Kneževi Vinogradi28.01.2016.
OIB pravne osobe 0301680271228.01.2016.
Datum učlanjenja 19/05/200528.01.2016. Datum kraja članstva 19/05/201928.01.2016.
Funkcije Član28.01.2016.
Napomena