Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mile Horvat

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mile28.01.2016. Prezime Horvat 28.01.2016.
Stručna sprema VSS28.01.2016.
Zvanje diplomirani pravnik28.01.2016. Stranačka pripadnost Samostalna Demokratska Srpska Stranka28.01.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana28.01.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece28.01.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31309 Kneževi Vinogradi28.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji28.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik28.01.2016. Državni tajnik05.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor28.01.2016. Hrvatski sabor28.01.2016. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike05.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka28.01.2016. Radnička cesta 05.07.2017. Kućni broj 628.01.2016. 8005.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851630351128.01.2016. +3851371794005.07.2017. Fax (službeni) +3851630379828.01.2016. +3851371713505.07.2017.
Datum početka mandata 28/12/201528.01.2016. 14/10/201611.11.2016. 29/06/201705.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 28/01/201928.01.2016. 14/10/202011.11.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno28.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 28/12/2015 13/10/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji28.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji28.01.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji28.01.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji28.01.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto saborski zastupnik28.01.2016. Naziv pravne osobe Hrvatski sabor28.01.2016. OIB pravne osobe 28.01.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb28.01.2016. Ulica Trg Svetog Marka 28.01.2016. Kućni broj 628.01.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/201228.01.2016. Datum prestanka radnog odnosa 28/12/201528.01.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27845,7928.01.2016. Neto iznos (HRK) 16937,7528.01.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji28.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji28.01.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji28.01.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji28.01.2016.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji28.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji28.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Erste banka28.01.2016. Iznos duga 215479,2328.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. Godina zaduženja 200828.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8928.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2421,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,0028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Privredna banka28.01.2016. Iznos duga 283588,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200528.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 13528.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2231,0028.01.2016. 325,2621.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,2028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Slavonska banka28.01.2016. Iznos duga 79815,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200828.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 7528.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1135,0028.01.2016. 165,4721.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,8028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Sber banka28.01.2016. Iznos duga 47504,0028.01.2016.
Valuta duga CHF - Švicarski Franak28.01.2016. Godina zaduženja 200728.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 4428.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 1066,0028.01.2016. 155,4121.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,9028.01.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit28.01.2016. Nosioc obveze Osobno28.01.2016.
Vjerovnik Zagrebačka banka28.01.2016. Iznos duga 147589,0028.01.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna28.01.2016. Godina zaduženja 200928.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 5628.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2635,0028.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 6,5028.01.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji28.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 180,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 500000,0028.01.2016.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Srbija28.01.2016.
Mjesto Palić28.01.2016. Poštanski broj 2441328.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 67,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 300000,0028.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.01.2016. Površina 1,3528.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.01.2016.
Katastarska općina Kotlina28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Osobno28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.01.2016. Površina 24,0028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0028.01.2016.
Katastarska općina Kamenac28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug28.01.2016. Način stjecanja Nasljedstvom28.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd28.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.01.2016.
Mjesto Kneževi Vinogradi28.01.2016. Poštanski broj 3130928.01.2016.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.01.2016. Površina 1,7028.01.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0028.01.2016.
Katastarska općina Kamenac28.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno28.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.01.2016.
Postotak 50,0028.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća25.04.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.04.2019.
Mjesto Kneževi Vinogradi25.04.2019. Poštanski broj 3130925.04.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.04.2019. Površina 242,0025.04.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 520000,0025.04.2019.
Katastarska općina Kneževi Vinogradi25.04.2019. Vrsta vlasništva Knjižno25.04.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama25.04.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.04.2019.
Postotak 50,0025.04.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji28.01.2016. Postoji11.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil11.11.2016. Marka/tip Audi A611.11.2016.
Godina proizvodnje 200411.11.2016. 201128.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0011.11.2016. 120000,0028.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno11.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil30.01.2020. Marka/tip Citroen C330.01.2020.
Godina proizvodnje 200630.01.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0030.01.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug30.01.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada30.01.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji28.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji28.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji28.01.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji28.01.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OPG Aleksandar Horvat28.01.2016. Sjedište pravne osobe Kneževi Vinogradi28.01.2016.
OIB pravne osobe 0301680271228.01.2016.
Datum učlanjenja 19/05/200528.01.2016. Datum kraja članstva 19/05/201928.01.2016.
Funkcije Član28.01.2016.