Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Milan Knežević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Milan12.12.2016. Prezime Knežević 12.12.2016.
Stručna sprema Magistar Inženjer12.12.2016.
Zvanje diplomirani inženjer poljoprivrednog strojarstva12.12.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke12.12.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.12.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.12.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 31500 Našice12.12.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji12.12.2016. Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Član uprave12.12.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Agencija Alan d.o.o.12.12.2016. Agencija ALAN d.o.o. za uvoz i izvoz naoružanja i vojne opreme12.12.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Grškovićeva12.12.2016. Kućni broj 1512.12.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851378080712.12.2016.
Datum početka mandata 05/07/201612.12.2016. 18/04/201828.05.2021. 02/12/202209.01.2023. Predviđeni datum kraja mandata 31/12/201612.12.2016. 18/04/202228.05.2021. 02/03/202309.01.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno12.12.2016. Stvarni datum kraja mandata 05/07/2023

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji12.12.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji12.12.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji12.12.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.12.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Načelnik službe12.12.2016. Naziv pravne osobe MORH12.12.2016. OIB pravne osobe 12.12.2016. 6648618271428.05.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.12.2016. Ulica Trg K. Petra Krešimira IV 12.12.2016. Kućni broj 112.12.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/05/199512.12.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/07/201212.12.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 20196,2712.12.2016. 31160,0028.05.2021. 4170,4009.01.2023. 4571,7006.07.2023. Neto iznos (EUR) 13507,5012.12.2016. 20785,5528.05.2021. 2835,7309.01.2023. 3548,2106.07.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji12.12.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji12.12.2016. Postoji28.05.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0028.05.2021. 199,0909.01.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada28.05.2021.
Vremenski raspon Mjesečno28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.12.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.12.2016.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 40000,0012.12.2016. 50000,0028.05.2021. 6636,1428.05.2021. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava12.12.2016.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini12.12.2016.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.12.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji12.12.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji12.12.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.12.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.12.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.12.2016.
Mjesto Našice12.12.2016. Poštanski broj 3150012.12.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.12.2016. Površina 300,0012.12.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 600000,0012.12.2016. 79633,6912.12.2016.
Katastarska općina Našice12.12.2016. Vrsta vlasništva Knjižno12.12.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan28.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2021.
Mjesto Našice28.05.2021. Poštanski broj 3150028.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.05.2021. Površina 68,0028.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 260000,0028.05.2021. 34507,9328.05.2021.
Katastarska općina Našice28.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište28.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2021.
Mjesto Našice28.05.2021. Poštanski broj 3150028.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.05.2021. Površina 670,0028.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0028.05.2021. 7963,3728.05.2021.
Katastarska općina Našice28.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak28.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2021.
Mjesto Brezik28.05.2021. Poštanski broj 3150028.05.2021.
Mjerna jedinica površine Ha - hektar28.05.2021. Površina 058,0028.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 30000,0028.05.2021. 3981,6828.05.2021.
Katastarska općina Martim28.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Nasljedstvom28.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.05.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica28.05.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.05.2021.
Mjesto Rukavac28.05.2021. Poštanski broj 2148028.05.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.05.2021. Površina 102,0028.05.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 550000,0028.05.2021. 72997,5428.05.2021.
Katastarska općina Vis28.05.2021. Vrsta vlasništva Knjižno28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji12.12.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Čamac12.12.2016. Marka/tip Pasara 12.12.2016.
Godina proizvodnje 198512.12.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 38000,0012.12.2016. 32000,0028.05.2021. 4247,1328.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno12.12.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada12.12.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2023. Marka/tip MERCEDES GLE 35O d 4 MATIC06.07.2023.
Godina proizvodnje 201606.07.2023. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35830,0006.07.2023.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2023. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2023.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.12.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.12.2016. Ne postoji28.05.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela 12.12.2016. Naziv poslovnog subjekta 12.12.2016.
OIB poslovnog subjekta 12.12.2016. Sjedište poslovnog subjekta
Vlasnik/imatelj/nositelj 12.12.2016. Način stjecanja 12.12.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji28.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 250000,0028.05.2021. 550000,0003.01.2022. 560000,0024.05.2022. 83615,3709.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna28.05.2021. EUR - Euro28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom28.05.2021. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od osiguranja, Nasljedstvom03.01.2022.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 70000,0028.05.2021. 51000,0006.07.2023. Valuta EUR - Euro28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug28.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Prodajom imovine28.05.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 28.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 495,0028.05.2021. Valuta USD - Američki Dolar28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Podatci o štednji

Iznos 23,0028.05.2021. Valuta GBP - Britanska Funta28.05.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.05.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.05.2021.
Napomena 28.05.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji28.05.2021.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: