Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mihael Grbavec

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mihael 25.06.2021. Prezime Grbavec25.06.2021.
Stručna sprema SSS25.06.2021.
Zvanje Vatrogasni tehničar25.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati25.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 40316 Vratišinec25.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik25.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Vratišinec25.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 40316 Vratišinec25.06.2021. Ulica Dr. Vinka Žganca25.06.2021. Kućni broj 225.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854086696625.06.2021.
Datum početka mandata 28/05/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 18/05/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Vatrogasac-vozač25.06.2021. Naziv pravne osobe Javna vatrogasna postrojba Čakovec25.06.2021. OIB pravne osobe 8194405890025.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 40000 Čakovec25.06.2021. Ulica Stjepana Radića25.06.2021. Kućni broj 525.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/09/201925.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 27/05/202125.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 9725,0025.06.2021. 11491,0622.09.2021. 11545,5231.01.2022. Neto iznos (HRK) 7024,0025.06.2021. 8154,2822.09.2021. 8189,1331.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 91514,0425.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada25.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.06.2021.
Napomena 25.06.2021. Radni odnos prestao 27.05.2021.22.09.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 16200,0025.06.2021. Pravna osnova Od drugog dohodka25.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 700,0025.06.2021. 4226,6231.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka25.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno25.06.2021. Na godišnjoj razini31.01.2022.
Napomena 25.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Žganec d.o.o.25.06.2021. OIB poslodavca 1776000633425.06.2021.
Bruto iznos (HRK) 7343,7525.06.2021. Neto iznos (HRK) 5500,0025.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 27/06/202025.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 25.06.2021.
Napomena Bračni drug koristi naknadu plaće rodiljnog i roditeljskog dopusta od 05.07.2020.25.06.2021. Bračni drug koristi bolovanje (komplikacije)31.01.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji25.06.2021.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (HRK) 5654,2025.06.2021. 2789,6031.01.2022. Pravna osnova Od drugog dohodka25.06.2021.
Vremenski raspon Mjesečno25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji25.06.2021.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APN Zagreb25.06.2021. OIB isplatitelja 6933137592625.06.2021.
Neto iznos (HRK) 901,4125.06.2021. Vremenski raspon Mjesečno25.06.2021.
Vrsta Subvencija25.06.2021.
Korisnik Svrha
Napomena 25.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.06.2021. Nositelj obveze Osobno25.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka25.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 400000,0025.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.06.2021. Godina zaduženja 202025.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 22825.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 2146,2125.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 2,1925.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada25.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2021.
Mjesto Vratišinec25.06.2021. Poštanski broj 4031625.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2021. Površina 3805,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 21403,0025.06.2021.
Katastarska općina Vratišinec25.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2021.
Mjesto Vratišinec25.06.2021. Poštanski broj 4031625.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2021. Površina 2423,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0025.06.2021.
Katastarska općina Vratišinec25.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2021.
Napomena Kuća u izgradnji25.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2021. Marka/tip Peugeot 307cc25.06.2021. Peugeot 307sw22.09.2021.
Godina proizvodnje 200425.06.2021. 200622.09.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 15000,0025.06.2021. 12000,0031.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji25.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Vratišinec25.06.2021. Sjedište pravne osobe Dr. Vinka Žganca 2a, Vratišinec25.06.2021.
OIB pravne osobe 8881856695425.06.2021.
Datum učlanjenja 01/01/199625.06.2021. Datum kraja članstva 25.06.2021.
Funkcije Zapovjednik, član Upravnog odbora25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.