Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Michael Faulend

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Michael Prezime Faulend
Stručna sprema Doktor Znanosti
Zvanje Ekonomist Stranačka pripadnost Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana

Podatci o djeci

Stanje Ima djece

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Viceguverner Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska narodna banka

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg hrvatskih velikana Kućni broj 3

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +38514564865
Datum početka mandata 05/07/2013 12/07/201923.07.2019. Predviđeni datum kraja mandata 05/07/2019 12/07/202523.07.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 05/07/2019

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor Viši savjetnik -- 06.07.2019.-11.07.2019. Naziv pravne osobe Hrvatska narodna banka OIB pravne osobe 95970281739
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg hrvatskih velikana Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/10/1997 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Izvršni direktor23.07.2019. Viši savjetnik -- 06.07.2019.-11.07.2019.23.07.2019. Naziv pravne osobe Hrvatska narodna banka OIB pravne osobe 95970281739
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Trg hrvatskih velikana Kućni broj 3
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/10/1997 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Viceguverner -- 05.07.2013. - 05.07.2019.23.07.2019. Naziv pravne osobe Hrvatska narodna banka23.07.2019. OIB pravne osobe 9597028173923.07.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb23.07.2019. Ulica Trg hrvatskih velikana23.07.2019. Kućni broj 323.07.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 15/10/199723.07.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 23.07.2019.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 58592,08 61739,0303.04.2019. 65282,2221.10.2020. 68512,0904.01.2022. 9497,4403.01.2023. 10315,2623.01.2024. Neto iznos (EUR) 34258,04 37348,7903.04.2019. 39268,8521.10.2020. 43602,2004.01.2022. 6011,5703.01.2023. 6461,2923.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,00 265,45 300,0023.01.2024. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Mjesečno
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 65400,0021.10.2020. 8680,0721.10.2020. 8551,0123.01.2024. Pravna osnova Od nesamostalnog rada21.10.2020.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini21.10.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Financijska agencija OIB poslodavca 85821130368
Bruto iznos (EUR) 134645,92 13047,0021.10.2020. 13767,4904.01.2022. 1838,7503.01.2023. 1973,1423.01.2024. Neto iznos (EUR) 89194,06 8976,0021.10.2020. 9484,7204.01.2022. 1270,6303.01.2023. 1338,1423.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 05/11/199716.02.2017. Datum prestanka radnog odnosa
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 1200,00 159,27 Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji Postoji11.12.2019.

Obveza

Vrsta obveze Drugo11.12.2019. Nositelj obveze Osobno11.12.2019.
Druga obveza Obveza po osnovi ugovora o financijskom leasingu za kupovinu vozila11.12.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Porsche leasing d.o.o.11.12.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20796,5111.12.2019.
Valuta duga EUR - Euro11.12.2019. Godina zaduženja 201911.12.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7211.12.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 260,3711.12.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2511.12.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo21.10.2020. Nositelj obveze Osobno21.10.2020.
Druga obveza Obveza po osnovi uplate mjesečne rate životnog osiguranja21.10.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Allianz Zagreb d.d.21.10.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,0021.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro21.10.2020. Godina zaduženja 201321.10.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 18021.10.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 319,9921.10.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0021.10.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 138,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,00 199084,21
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 50,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 470000,00 62379,72
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Zagreb Poštanski broj 10000
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 10,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 7500,00 995,42
Katastarska općina Grad Zagreb Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak Vikendica s pripadajućim zemljištem21.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Dragovanjščak Dragovanščak21.10.2020. Poštanski broj 10450
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 4500,00 4454,0021.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,00 9954,21
Katastarska općina Slavetić Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža21.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.10.2020.
Mjesto Zagreb21.10.2020. Poštanski broj 1000021.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.10.2020. Površina 14,2521.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 94000,0021.10.2020. 12475,9421.10.2020.
Katastarska općina Črnomerec21.10.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.10.2020.
Oblik vlasništva Osobno21.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.10.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vikendica s pripadajućim zemljištem21.10.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska21.10.2020.
Mjesto Donje Selo21.10.2020. Poštanski broj 2143021.10.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni21.10.2020. Površina 822,0021.10.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 523000,0021.10.2020. 69414,0321.10.2020.
Katastarska općina Donje Selo21.10.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno21.10.2020. Knjižno04.01.2022.
Oblik vlasništva Osobno21.10.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.10.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.02.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2017. Marka/tip VW Golf16.02.2017.
Godina proizvodnje 200616.02.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0016.02.2017. 7299,7516.02.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug16.02.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji Postoji23.01.2024.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu23.01.2024. Naziv poslovnog subjekta ZB invest23.01.2024.
OIB poslovnog subjekta 2388936304523.01.2024. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.01.2024.
Vrijednost udjela na dan podnošenja imovinske kartice (EUR) 10341,6623.01.2024.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.01.2024. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.01.2024.
Napomena 23.01.2024.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji Postoji03.04.2019. Ne postoji21.10.2020. Postoji03.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 225000,0003.04.2019. 200000,00 26544,56 Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.04.2019. EUR - Euro03.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 85000,0003.04.2019. 100000,00 13272,28 Valuta HRK - Hrvatska Kuna03.04.2019. EUR - Euro03.04.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug03.04.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 47000,0003.04.2019. 60000,00 Valuta EUR - Euro03.04.2019.
Oblik vlasništva Osobno03.04.2019. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.04.2019.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 50000,0003.01.2023. 65000,0023.01.2024. Valuta EUR - Euro03.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno03.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2023.
Napomena 03.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0003.01.2023. 55000,0023.01.2024. Valuta EUR - Euro03.01.2023.
Oblik vlasništva Bračni drug03.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada03.01.2023.
Napomena 03.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji