Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Melita Mulić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Melita26.01.2016. Prezime Mulić 26.01.2016. Mulić18.03.2020.
Stručna sprema Magistar Umjetnosti26.01.2016.
Zvanje magistrica europskih studija26.01.2016. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska Partija Hrvatske26.01.2016. Nisam član stranke18.03.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena26.01.2016. Oženjen/Udana18.03.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece26.01.2016. Ima djece18.03.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb26.01.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.01.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zastupnik26.01.2016. Savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske18.03.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski Sabor26.01.2016. Ured Predsjednika Republike Hrvatske18.03.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb26.01.2016. Ulica Trg sv.Marka 26.01.2016. Pantovčak 18.03.2020. Kućni broj 626.01.2016. 24118.03.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456931326.01.2016. +3851456517318.03.2020.
Datum početka mandata 28/12/201526.01.2016. 21/02/202018.03.2020. Predviđeni datum kraja mandata 30/01/201626.01.2016. 05/01/202518.03.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.01.2016. Stvarni datum kraja mandata 30/01/2016

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.01.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.01.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.01.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji26.01.2016. Postoji18.03.2020.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto profesionalni diplomat 1. tajnik18.03.2020. Naziv pravne osobe Ministarstvo vanjskih i europskih poslova18.03.2020. OIB pravne osobe 18.03.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb18.03.2020. Ulica Trg N. Š. Zrinskog 18.03.2020. Kućni broj 7/818.03.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/03/201618.03.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/02/202018.03.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 26802,0426.01.2016. 26846,8418.03.2020. 27039,8010.12.2021. 31653,4712.12.2022. Neto iznos (HRK) 13020,1826.01.2016. 16527,8518.03.2020. 18296,6710.12.2021. 17963,5212.12.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.01.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.01.2016. Postoji18.03.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3800,0018.03.2020. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava18.03.2020.
Vremenski raspon Mjesečno18.03.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.03.2020.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Hrvatski sabor18.03.2020. Biljana Borzan10.12.2021. OIB poslodavca 3859750623418.03.2020. 9039828224310.12.2021.
Bruto iznos (HRK) 30000,0018.03.2020. 10868,7910.12.2021. Neto iznos (HRK) 18023,0018.03.2020. 8000,0010.12.2021.
Datum stupanja u radni odnos 14/10/201618.03.2020. 01/08/202110.12.2021. Datum prestanka radnog odnosa 14/10/202018.03.2020. 10.12.2021.
Napomena Lokalni asistent zastupnice u Europskom parlamentu10.12.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.03.2020.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji26.01.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji26.01.2016. Ne postoji12.12.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit26.01.2016. Nositelj obveze Osobno26.01.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) pbz 26.01.2016. raifeeisen 22.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 33300,0026.01.2016.
Valuta duga EUR - Euro26.01.2016. Godina zaduženja 201026.01.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 14426.01.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 330,0026.01.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9926.01.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.03.2020. Nositelj obveze Bračni drug18.03.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka18.03.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0018.03.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna18.03.2020. Godina zaduženja 201618.03.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 6018.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 6000,0018.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,0018.03.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.03.2020. Nositelj obveze Bračni drug18.03.2020.
Druga obveza Leasing18.03.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP LEASING D.D.18.03.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 28070,1418.03.2020.
Valuta duga EUR - Euro18.03.2020. Godina zaduženja 202018.03.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3618.03.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 9234,0818.03.2020. Ugovorena kamatna stopa 3,9818.03.2020.
Napomena Financijski leasing, broj obroka je 3, što znači 3 godine i uplaćuje se godišnje, a ne mjesečno kako obrazac navodi. Iznos od 9234,08 eura je godišnji iznos10.12.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.01.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.01.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan26.01.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.01.2016.
Mjesto zagreb26.01.2016. Zagreb18.03.2020. Poštanski broj 1000026.01.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.01.2016. Površina 63,0026.01.2016. 63,5418.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 760000,0026.01.2016. 700000,0018.03.2020.
Katastarska općina Pešćenica Žitnjak26.01.2016. Vrsta vlasništva Knjižno26.01.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama26.01.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016.
Postotak 80,0026.01.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.03.2020.
Mjesto Zagreb18.03.2020. Poštanski broj 1000018.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.03.2020. Površina 80,3218.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1184449,3218.03.2020.
Katastarska općina Trnje18.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.03.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine18.03.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.03.2020.
Mjesto Zagreb18.03.2020. Poštanski broj 1000018.03.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.03.2020. Površina 11,2018.03.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 17000,0018.03.2020.
Katastarska općina Trnje18.03.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.03.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.01.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.01.2016. Marka/tip renault clio26.01.2016. Ford 18.03.2020.
Godina proizvodnje 200426.01.2016. 201118.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 18000,0026.01.2016. 30000,0018.03.2020.
Oblik vlasništva Osobno26.01.2016. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.01.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.03.2020.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.03.2020. Marka/tip Opel Grandland18.03.2020.
Godina proizvodnje 201918.03.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 202900,0018.03.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug18.03.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.03.2020.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.01.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.01.2016.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji26.01.2016.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji26.01.2016.