Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mauro Jurman

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mauro23.06.2017. Prezime Jurman 23.06.2017.
Stručna sprema SSS23.06.2017.
Zvanje prirodnoslova-matematička gimnazija23.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52470 Umag23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Umag23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52470 Umag23.06.2017. Ulica Giuseppe Garibaldi23.06.2017. Kućni broj 0623.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855270290023.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. 21/05/202121.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202123.06.2017. 18/05/202521.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017. Postoji21.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost viječnik u skupštini Istarske županije 21.06.2021. Naziv pravne osobe Istarska županija - Regione Istriana21.06.2021.
OIB pravne osobe 9001752260121.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski21.06.2021.
Datum početka dužnosti 17/06/202121.06.2021. Datum kraja dužnosti 18/05/202521.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 52000 Pazin21.06.2021. Ulica Dršćevka 21.06.2021. Kućni broj 321.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3855235211121.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji23.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 18035,1523.06.2017. 18383,6521.06.2021. 1847,7825.01.2022. 2463,0627.01.2023. Neto iznos (EUR) 11724,3123.06.2017. 12437,0621.06.2021. 12491,9825.01.2022. 1665,2627.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji23.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 3000,0023.06.2017. 398,1723.06.2017. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava23.06.2017.
Vremenski raspon Mjesečno23.06.2017.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji23.06.2017. Postoji25.01.2022. Ne postoji27.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Pozajmica25.01.2022. Nositelj obveze Osobno25.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Jurman Astrid25.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 50000,0025.01.2022. 6636,1425.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.01.2022. EUR - Euro25.01.2022. Godina zaduženja 202125.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2525.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 2000,0025.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 0,0025.01.2022.
Napomena 25.01.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto umag23.06.2017. Poštanski broj 5247023.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 351,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3000000,0023.06.2017. 398168,4323.06.2017.
Katastarska općina Umag23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Nasljedstvom23.06.2017.
Postotak 50,0023.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 191,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 4775,0023.06.2017. 633,7523.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 144,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3600,0023.06.2017. 477,8023.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2147,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 53675,0023.06.2017. 7123,9023.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1306,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 32650,0023.06.2017. 4333,4023.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 446,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 11150,0023.06.2017. 1479,8623.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 76,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 285000,0023.06.2017. 37826,0023.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 51,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1275,0023.06.2017. 169,2223.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 8905,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 222625,0023.06.2017. 29547,4223.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2237,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55925,0023.06.2017. 7422,5223.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto BALE23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 720,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 18000,0023.06.2017. 2389,0123.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1055,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26375,0023.06.2017. 3500,5623.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1055,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 26375,0023.06.2017. 3500,5623.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 7423,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 185575,0023.06.2017. 24630,0423.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 76,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1900,0023.06.2017. 252,1723.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Bale23.06.2017. Poštanski broj 5221123.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 1560,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 39000,0023.06.2017. 5176,1923.06.2017.
Katastarska općina Bale23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Postotak 10,5523.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Višnjan23.06.2017. Poštanski broj 5246323.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 80,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 420000,0023.06.2017. 55743,5823.06.2017.
Katastarska općina Višnjan23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Bale28.12.2018. Poštanski broj 5221128.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 44230,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 446446,7228.12.2018. 59253,5728.12.2018.
Katastarska općina Bale28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.
Postotak 66,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Bale28.12.2018. Poštanski broj 5221128.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 4053,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 31208,0028.12.2018. 4142,0128.12.2018.
Katastarska općina Bale28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.
Postotak 66,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Bale28.12.2018. Poštanski broj 5221128.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 36,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 270,5428.12.2018. 35,8428.12.2018.
Katastarska općina Bale28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.
Postotak 66,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine28.12.2018. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska28.12.2018.
Mjesto Bale28.12.2018. Poštanski broj 5221128.12.2018.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni28.12.2018. Površina 54,0028.12.2018.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 405,8128.12.2018. 53,7528.12.2018.
Katastarska općina Bale28.12.2018. Vrsta vlasništva Knjižno28.12.2018.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama28.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada28.12.2018.
Postotak 66,0028.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji23.06.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta ISTRATURIST d.d.23.06.2017. Plava laguna d.d.21.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 2273837461223.06.2017. 5744428976021.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Umag, Jadranska 6623.06.2017. Poreč, Rade Končara 1221.06.2021.
Broj dionica 223323.06.2017. 44521.06.2021. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0023.06.2017. 609,5021.06.2021. 80,8321.06.2021.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom od kapitala23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 879314656023.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb,23.06.2017.
Broj dionica 6323.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 100,0023.06.2017. 13,2723.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.06.2017. Naziv poslovnog subjekta INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.23.06.2017.
OIB poslovnog subjekta 2775956062523.06.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Avenija V. Holjevca 1023.06.2017.
Broj dionica 2223.06.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 900,0023.06.2017. 119,4523.06.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%23.06.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno23.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji23.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 310000,0023.06.2017. 150000,0021.06.2021. 20000,0025.01.2022. 13401,1927.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Od imovine i imovinskih prava23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 55000,0023.06.2017. 15000,0021.06.2021. 20000,0025.01.2022. 10889,5027.01.2023. Valuta EUR - Euro23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2000,0023.06.2017. 1500,0021.06.2021. 1419,0027.01.2023. Valuta CHF - Švicarski Franak23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 1000,0021.06.2021. 900,0027.01.2023. Valuta USD - Američki Dolar21.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno21.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji23.06.2017. Postoji21.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Unione Italiana - Talijanska Unija21.06.2021. Sjedište pravne osobe Rijeka, Uljarska 121.06.2021.
OIB pravne osobe 9001752260121.06.2021.
Datum učlanjenja 08/07/201821.06.2021. Datum kraja članstva 21.06.2021.
Funkcije član skupštine 21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Zajednica talijana Fulvio Tomizza - Comunita degli italiani Fulvio Tomizza21.06.2021. Sjedište pravne osobe Umag, Brolo 121.06.2021.
OIB pravne osobe 7866877270421.06.2021.
Datum učlanjenja 08/07/201821.06.2021. Datum kraja članstva 21.06.2021.
Funkcije član predsjedništva 21.06.2021.
Napomena 21.06.2021.