Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Tonković

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mato26.06.2017. Prezime Tonković 26.06.2017.
Stručna sprema SSS26.06.2017.
Zvanje Trgovac26.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica26.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana26.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece26.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 43232 Berek26.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji26.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik26.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Berek26.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 43232 Berek26.06.2017. Ulica Berek26.06.2017. Kućni broj 7726.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854354801726.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201726.06.2017. 21/05/202128.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202126.06.2017. 17/05/202528.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno26.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji26.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji26.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji26.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji26.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik 26.06.2017. Naziv pravne osobe Općina Berek26.06.2017. OIB pravne osobe 4334518826626.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 43232 Berek26.06.2017. Ulica Berek26.06.2017. Kućni broj 7726.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 29/04/199326.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 26.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 13581,7826.06.2017. 13810,0428.06.2021. Neto iznos (HRK) 9169,7226.06.2017. 10343,2228.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji26.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji26.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji26.06.2017. Ne postoji28.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ured državne uprave u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 26.06.2017. OIB poslodavca 1292862588026.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 5860,0026.06.2017. 70320,0025.07.2017. Neto iznos (HRK) 4206,0026.06.2017. 50472,0025.07.2017.
Datum stupanja u radni odnos 15/02/197826.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 26.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji26.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji26.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj APPPRRR26.06.2017. OIB isplatitelja 9912223570926.06.2017.
Neto iznos (HRK) 82530,0026.06.2017. 73000,0028.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini26.06.2017.
Vrsta Poticaj26.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji26.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji26.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Oštri zid26.06.2017. Poštanski broj 4328026.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 60,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 40000,0026.06.2017.
Katastarska općina Gornja Garešnica26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Nasljedstvom26.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište26.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska26.06.2017.
Mjesto Berek26.06.2017. Poštanski broj 4323226.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni26.06.2017. Površina 860,0026.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0026.06.2017.
Katastarska općina Berek26.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji26.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip KIA26.06.2017.
Godina proizvodnje 200926.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil26.06.2017. Marka/tip ŠKODA OCTAVIO26.06.2017.
Godina proizvodnje 200726.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 25000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor26.06.2017. Marka/tip UNIVERZAL 26.06.2017.
Godina proizvodnje 200226.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0026.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno26.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)26.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil14.05.2019. Marka/tip Dacia -Duster14.05.2019.
Godina proizvodnje 201914.05.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 130000,0014.05.2019.
Oblik vlasništva Osobno14.05.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)14.05.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil28.06.2021. Marka/tip DACIA SANDERO28.06.2021.
Godina proizvodnje 202028.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 105000,0028.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno28.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)28.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji26.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji26.06.2017. Postoji25.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio25.07.2017. Naziv poslovnog subjekta OPG Tonković Mato25.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 1268639111225.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Berek 4125.07.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0025.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos25.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti25.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji26.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 8300,0026.06.2017. Valuta HRK - Hrvatska Kuna26.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug26.06.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada26.06.2017.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji26.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Krugoval 26.06.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica26.06.2017.
OIB pravne osobe 2127174733926.06.2017.
Datum učlanjenja 15/06/199526.06.2017. Datum kraja članstva 26.06.2017.
Funkcije Član skupštine26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Komunalac d.o.o.26.06.2017. Sjedište pravne osobe Garešnica26.06.2017.
OIB pravne osobe 2791725484726.06.2017.
Datum učlanjenja 28/04/199326.06.2017. Datum kraja članstva 26.06.2017.
Funkcije Član skupštine26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe OPG Tonković Mato26.06.2017. Sjedište pravne osobe Berek 4126.06.2017.
OIB pravne osobe 1268639111226.06.2017.
Datum učlanjenja 01/01/200226.06.2017. Datum kraja članstva 26.06.2017.
Funkcije Nositelj OPG-a26.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe VODA GAREŠNICA d.o.o.28.06.2021. Sjedište pravne osobe Garešnica28.06.2021.
OIB pravne osobe 2821520799328.06.2021.
Datum učlanjenja 17/06/202128.06.2021. Datum kraja članstva 28.06.2021.
Funkcije Član skupštine28.06.2021.
Napomena 28.06.2021.