Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Grgić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mato31.03.2015. Prezime Grgić 31.03.2015.
Stručna sprema VSS31.03.2015.
Zvanje Diplomirani pravnik31.03.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica31.03.2015. Hrvatska demokratska zajednica31.03.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana31.03.2015.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece31.03.2015.

Podatci o prebivalištu

Grad 35212 Garčin31.03.2015.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji31.03.2015.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik31.03.2015. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Garčin31.03.2015.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35212 Garčin31.03.2015. Ulica Kralja Tomislava 31.03.2015. Kućni broj 9231.03.2015.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853542244231.03.2015.
Datum početka mandata 23/05/201331.03.2015. 29/05/201728.09.2017. 24/05/202110.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/201731.03.2015. 19/05/202128.09.2017. 19/05/202510.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno31.03.2015. Stvarni datum kraja mandata 23/05/2017

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji31.03.2015.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji31.03.2015.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji31.03.2015.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji31.03.2015.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 15250,0031.03.2015. 17250,00 14790,76 16717,0010.06.2021. Neto iznos (HRK) 9360,0031.03.2015. 11000,00 10438,00 11450,0010.06.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji31.03.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji31.03.2015.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji31.03.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Brodsko - posavska županija31.03.2015. OIB poslodavca 2740098794931.03.2015.
Bruto iznos (HRK) 120000,0031.03.2015. 11172,0010.06.2021. Neto iznos (HRK) 81000,0031.03.2015. 7600,0010.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201431.03.2015. Datum prestanka radnog odnosa 31.03.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji31.03.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji31.03.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji31.03.2015. Ne postoji10.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.03.2015. Nositelj obveze Osobno31.03.2015.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka31.03.2015. Iznos duga (početni iznos glavnice) 350000,0031.03.2015.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.03.2015. Godina zaduženja 200831.03.2015.
Rok vraćanja u mjesecima 24031.03.2015. Iznos mjesečnog anuiteta 5000,0031.03.2015. 2800,00 Ugovorena kamatna stopa 5,5031.03.2015.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo29.05.2018. Nositelj obveze Osobno29.05.2018.
Druga obveza Leasing29.05.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Mato Grgić29.05.2018. OTP Banka17.06.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 102000,0029.05.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.05.2018. Godina zaduženja 201829.05.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 2429.05.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 4250,0029.05.2018. Ugovorena kamatna stopa 4,4029.05.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji31.03.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji31.03.2015.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 4382,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 3308,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 5626,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 5816,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 19185,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 982,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 11509,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.03.2015. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.03.2015.
Mjesto Garčin31.03.2015. Poštanski broj 3521231.03.2015.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.03.2015. Površina 8405,0031.03.2015.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,0031.03.2015.
Katastarska općina Garčin31.03.2015. Vrsta vlasništva Knjižno31.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Garčin Poštanski broj 35212
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 3022,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 900000,00
Katastarska općina Garčin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti, Zaduženjem kod banke (Kredit)
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Garčin Poštanski broj 35212
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 5600,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,00
Katastarska općina Garčin Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji31.03.2015. Ne postoji Postoji29.05.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2015. Marka/tip Ford mondeo31.03.2015.
Godina proizvodnje 201131.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0031.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.03.2015. Marka/tip Jeep31.03.2015.
Godina proizvodnje 200631.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0031.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Kupnjom od samostalne djelatnosti31.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor31.03.2015. Marka/tip John Deere31.03.2015.
Godina proizvodnje 200431.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 65000,0031.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor31.03.2015. Marka/tip John Deere31.03.2015.
Godina proizvodnje 201231.03.2015. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0031.03.2015.
Oblik vlasništva Osobno31.03.2015. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)31.03.2015.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.05.2018. Marka/tip Ford Kuga29.05.2018.
Godina proizvodnje 201729.05.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 160000,0029.05.2018. 105000,0010.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno29.05.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.05.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji31.03.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji31.03.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji31.03.2015.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji31.03.2015.