Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mato Čičak

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mato08.04.2015. Prezime Čičak08.04.2015.
Stručna sprema VSS08.04.2015.
Zvanje Diplomirani inžinjer cestovnog prometa08.04.2015. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica08.04.2015. Hrvatska demokratska zajednica08.04.2015.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana08.04.2015.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece08.04.2015. Ima djece10.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10361 Otok Svibovski08.04.2015. 10370 Rugvica

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji08.04.2015.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik08.04.2015. Zastupnik10.11.2016. Općinski načelnik04.07.2017. Zastupnik16.10.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Rugvica08.04.2015. Hrvatski sabor10.11.2016. Općina Rugvica04.07.2017. Hrvatski sabor16.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10370 Rugvica08.04.2015. 10000 Zagreb10.11.2016. 10370 Rugvica04.07.2017. 10000 Zagreb16.10.2020. Ulica Trg Josipa Predavca 08.04.2015. Trg sv. Marka 10.11.2016. Trg Josipa Predavca04.07.2017. Trg dr. Franje Tuđmana Trg sv. Marka16.10.2020. Kućni broj 108.04.2015. 610.11.2016. 104.07.2017. 616.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851276421508.04.2015. +38512765215
Datum početka mandata 13/03/201508.04.2015. 19/10/201610.11.2016. 22/05/201704.07.2017. 19/09/202016.10.2020. Predviđeni datum kraja mandata 01/06/201708.04.2015. 19/10/202010.11.2016. 01/06/202104.07.2017. 19/09/202416.10.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno08.04.2015. Volonterski04.07.2017. Profesionalno Stvarni datum kraja mandata 01/06/2017 13/07/2022

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji08.04.2015. Postoji10.11.2016.
Dužnost Općinski načelnik10.11.2016. Zastupnik04.07.2017. Općinski načelnik16.10.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 08.04.2015. Općina Rugvica10.11.2016. Hrvatski sabor04.07.2017. Općina Rugvica16.10.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 08.04.2015. 10370 Rugvica10.11.2016. 10000 Zagreb04.07.2017. 10370 Rugvica16.10.2020. Ulica 08.04.2015. Trg Josipa Predavca10.11.2016. Trg sv. Marka04.07.2017. Trg dr. Franje Tuđmana16.10.2020. Kućni broj 08.04.2015. 110.11.2016. 604.07.2017. 116.10.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 08.04.2015. +3851276421510.11.2016.
Datum početka mandata 08.04.2015. 13/03/201510.11.2016. 19/10/201604.07.2017. 22/05/201716.10.2020. 19/05/202106.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 08.04.2015. 01/06/201710.11.2016. 19/10/202004.07.2017. 01/06/202116.10.2020. 19/05/202506.07.2021.
Način obnašanja dužnosti 08.04.2015. Volonterski10.11.2016. Profesionalno04.07.2017. Volonterski16.10.2020. Profesionalno02.08.2022. Stvarni datum kraja mandata 08.04.2015. 24/07/201926.02.2020. 16.10.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji08.04.2015. Postoji

Druga javna dužnost

Dužnost Predsjednik Županijske skupštine Zagrebačke županije Naziv pravne osobe Zagrebačka županija
OIB pravne osobe 07132269553 Način obnašanja dužnosti Volonterski
Datum početka dužnosti 27/11/2019 Datum kraja dužnosti 01/06/2021
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb Ulica Ulica grada Vukovara Kućni broj 72/V
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38516009452

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji08.04.2015.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji08.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto administrativni radnik08.04.2015. Naziv pravne osobe Jur-trans d.o.o.08.04.2015. OIB pravne osobe 6984203040308.04.2015.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10361 Otok Svibovski08.04.2015. Ulica Posavska 08.04.2015. Kućni broj 708.04.2015.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200808.04.2015. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 12/03/201508.04.2015.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik10.11.2016. Naziv pravne osobe Općina Rugvica10.11.2016. OIB pravne osobe 0729500720410.11.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10370 Rugvica10.11.2016. Ulica Trg Josipa Predavca10.11.2016. Trg dr. Franje Tuđmana Kućni broj 110.11.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/03/201510.11.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/10/201610.11.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Općinski načelnik16.10.2020. Naziv pravne osobe Općina Rugvica16.10.2020. OIB pravne osobe 0729500720416.10.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10370 Rugvica16.10.2020. Ulica Trg dr. Franje Tuđmana16.10.2020. Kućni broj 116.10.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 22/05/201716.10.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.10.2020.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 15069,6008.04.2015. 21320,3110.11.2016. 18761,47 21730,3216.10.2020. Neto iznos (HRK) 9853,0808.04.2015. 14906,5010.11.2016. 12653,65 14592,0316.10.2020.
Volonterski (HRK) 0,0004.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (HRK) 21320,3104.07.2017. 18938,4702.08.2022. Neto iznos (HRK) 14906,5004.07.2017. 13770,6202.08.2022.
Volonterski (HRK) 0,0010.11.2016.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji08.04.2015. Postoji16.10.2020. Ne postoji02.08.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0016.10.2020. Pravna osnova Od drugog dohodka16.10.2020.
Vremenski raspon Mjesečno16.10.2020.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji08.04.2015.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca KFK DESIGN08.04.2015. Jur-Trans d.o.o. OIB poslodavca 4338976555008.04.2015. 69842030403
Bruto iznos (HRK) 55526,6608.04.2015. 4950,00 Neto iznos (HRK) 42129,0208.04.2015. 3960,00
Datum stupanja u radni odnos 01/03/201208.04.2015. 01/09/2018 Datum prestanka radnog odnosa 08.04.2015.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji08.04.2015.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji08.04.2015.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji08.04.2015. Postoji10.11.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2016. Nositelj obveze Osobno10.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria10.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0010.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016. Godina zaduženja 201510.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2410.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 2699,3010.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,1310.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.11.2016. Nositelj obveze Osobno10.11.2016.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank10.11.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0010.11.2016.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna10.11.2016. Godina zaduženja 201510.11.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 2410.11.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 896,0910.11.2016. Ugovorena kamatna stopa 7,0710.11.2016.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.05.2017. Nositelj obveze Osobno19.05.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria 19.05.2017. ErsteSteiermarkische bank d.d. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0019.05.2017. 1000000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.05.2017. Godina zaduženja 201719.05.2017. 2019
Rok vraćanja u mjesecima 8419.05.2017. 360 Iznos mjesečnog anuiteta 3393,6519.05.2017. 4144,85 Ugovorena kamatna stopa 7,2019.05.2017. 2,90
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.10.2017. Nositelj obveze Osobno25.10.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisenbank Austria25.10.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 445000,0025.10.2017. 64505,4302.08.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna25.10.2017. EUR - Euro02.08.2022. Godina zaduženja 201725.10.2017. 202202.08.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 18025.10.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3269,3625.10.2017. 430,1202.08.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,1725.10.2017. 2,5002.08.2022.
Napomena Na navedeni kredit podignula se dodatna svota novca, a kamata je smanjena na 2,50%. Ugovoreni iznos kredita (početni iznos glavnice) je sada 64.505,43 eura, umjesto prijašnjih 445.000,00 kuna).02.08.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji08.04.2015.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji08.04.2015. Postoji19.05.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom19.05.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.05.2017.
Mjesto Rugvica19.05.2017. Poštanski broj 1037219.05.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.05.2017. Površina 3954,0019.05.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 187500,0019.05.2017. 1000000,00
Katastarska općina Rugvica19.05.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.05.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.05.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)19.05.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Rugvica Poštanski broj 10372
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 970,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 11175,00
Katastarska općina Rugvica Vrsta vlasništva Knjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji08.04.2015.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji08.04.2015.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji08.04.2015.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji08.04.2015. Postoji

Podatci o štednji

Iznos 210000,00 Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Darovnim ugovorom
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji08.04.2015. Ne postoji10.11.2016. Postoji16.10.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nogmetni Klub Rugvica08.04.2015. Sjedište pravne osobe Trg Josipa Predavca 308.04.2015.
OIB pravne osobe 3621594162808.04.2015.
Datum učlanjenja 04/02/201208.04.2015. Datum kraja članstva 04/02/201608.04.2015.
Funkcije Predsjednik08.04.2015.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska zajednica općina16.10.2020. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 27116.10.2020.
OIB pravne osobe 0069089397916.10.2020.
Datum učlanjenja 10/01/201816.10.2020. Datum kraja članstva 16.10.2020.
Funkcije Glavni tajnik16.10.2020.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo Fazan Svibje Sjedište pravne osobe Svibje, Novo Svibje 63
OIB pravne osobe 41306961372
Datum učlanjenja 09/04/2019 Datum kraja članstva
Funkcije član Upravnog odbora
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo Strijelac Ježevo07.05.2021. Sjedište pravne osobe Sportska ulica 35, Ježevo07.05.2021.
OIB pravne osobe 5879438176407.05.2021.
Datum učlanjenja 12/05/201407.05.2021. Datum kraja članstva 07.05.2021.
Funkcije Član07.05.2021.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Otok Svibovski07.05.2021. Sjedište pravne osobe Posavska 11, Otok Svibovski07.05.2021.
OIB pravne osobe 7221016143307.05.2021.
Datum učlanjenja 21/06/199507.05.2021. Datum kraja članstva 07.05.2021.
Funkcije Član07.05.2021.
Napomena