Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Matko Šutalo

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Matko10.07.2017. Prezime Šutalo10.07.2017.
Stručna sprema Diplomirani10.07.2017.
Zvanje diplomirani pravnik10.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana10.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 31550 Valpovo10.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik10.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Valpovo10.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 31550 Valpovo10.07.2017. Ulica Matije Gupca10.07.2017. Kućni broj 3210.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853165620010.07.2017. Fax (službeni) +3853165620010.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201710.07.2017. Predviđeni datum kraja mandata 25/05/202110.07.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto ODVJETNIK10.07.2017. Naziv pravne osobe ZOU ANA ŠUTALO I MATKO ŠUTALO10.07.2017. OIB pravne osobe 4259603432610.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 31550 Valpovo10.07.2017. Ulica Osječka10.07.2017. Kućni broj 810.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200710.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 09/06/201710.07.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 8512,9010.07.2017. 18133,9423.01.2018. Neto iznos (HRK) 6420,2010.07.2017. 11731,8523.01.2018.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.07.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.07.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Postoji10.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi10.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570910.07.2017.
Neto iznos (HRK) 2000,0010.07.2017. Vremenski raspon Na godišnjoj razini10.07.2017.
Vrsta Poticaj10.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji10.07.2017. Postoji29.01.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.01.2020. Nosioc obveze Osobno29.01.2020.
Vjerovnik PBZ29.01.2020. Iznos duga 231530,2029.01.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.01.2020. Godina zaduženja 201929.01.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.01.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 2476,0029.01.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,1829.01.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji10.07.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji10.07.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Postoji10.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima

Vrsta udjela Dionice10.07.2017. Naziv poslovnog subjekta HRVATSKI TELEKOM d.d.10.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656010.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb10.07.2017.
Broj dionica 6310.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 100,0010.07.2017.
Izvršen prijenos prava Nije izvršen prijenos10.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno10.07.2017. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka10.07.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji10.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Ne postoji10.07.2017.