Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Matija Copak

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Matija16.06.2021. Prezime Copak16.06.2021.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik16.06.2021.
Zvanje bacc inf16.06.2021. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica16.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana16.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece16.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10344 Farkaševac16.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji16.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik16.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Farkaševac16.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10344 Farkaševac16.06.2021. Ulica Farkaševac16.06.2021. Kućni broj 4316.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851272700316.06.2021.
Datum početka mandata 21/05/202116.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202516.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski16.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji16.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji16.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji16.06.2021.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu16.06.2021. Naziv pravne osobe Razvojna agencija Zagrebačke županije16.06.2021. OIB pravne osobe 4257536106116.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.06.2021. Ulica Ulica grada Vukovara16.06.2021. Kućni broj 7216.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 03/11/201416.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 16.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji16.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu16.06.2021. Naziv pravne osobe Razvojna agencija Zagrebačke županije16.06.2021. OIB pravne osobe 4257536106116.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb16.06.2021. Ulica Ulica grada Vukovara16.06.2021. Kućni broj 7216.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/11/201416.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Volonterski (HRK) 0,0016.06.2021. 5920,9609.12.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji16.06.2021.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Razvojna agencija Zagrebačke županije16.06.2021. OIB isplatitelja 4257536106116.06.2021.
Neto iznos mjesečno (HRK) 12382,4616.06.2021. 10236,4309.12.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji16.06.2021.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 209300,0016.06.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti16.06.2021.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji16.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji16.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji16.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji16.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit16.06.2021. Nositelj obveze Osobno16.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ErsteiSteiermarkische bank d.d.16.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 67000,0016.06.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna16.06.2021. Godina zaduženja 202116.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 6016.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 1298,1016.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 6,0916.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji16.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Sišćani16.06.2021. Poštanski broj 4324016.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1065,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 2000,0016.06.2021.
Katastarska općina Sišćani16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Farkaševac16.06.2021. Poštanski broj 1034416.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 2091,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0016.06.2021.
Katastarska općina Farkaševac16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Farkaševac16.06.2021. Poštanski broj 1034416.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 324,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 5000,0016.06.2021.
Katastarska općina Farkaševac16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Farkaševac16.06.2021. Poštanski broj 1034416.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1424,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0016.06.2021.
Katastarska općina Farkaševac16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Farkaševac16.06.2021. Poštanski broj 1034416.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 1766,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 10000,0016.06.2021.
Katastarska općina Farkaševac16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma16.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska16.06.2021.
Mjesto Peroj16.06.2021. Poštanski broj 5221516.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni16.06.2021. Površina 437,0016.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 64000,0016.06.2021.
Katastarska općina Peroj16.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno16.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama16.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)16.06.2021.
Postotak 50,0016.06.2021.
Napomena 16.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji16.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.06.2021. Marka/tip VW Golf16.06.2021.
Godina proizvodnje 201116.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 55000,0016.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno16.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji16.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji16.06.2021.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Vlasnik obrta16.06.2021. Naziv poslovnog subjekta Copak obrt16.06.2021.
OIB poslovnog subjekta 5575222959916.06.2021. Sjedište poslovnog subjekta Farkaševac 9016.06.2021.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno16.06.2021. Način stjecanja Nasljedstvom16.06.2021.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 16.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji16.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji16.06.2021.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruženje obrtnika Vrbovec16.06.2021. Sjedište pravne osobe Vrbovec16.06.2021.
OIB pravne osobe 7176793506716.06.2021.
Datum učlanjenja 01/09/200916.06.2021. Datum kraja članstva 16.06.2021.
Funkcije 16.06.2021.
Napomena 16.06.2021.