Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Matej Badrov

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Matej29.04.2022. Prezime Badrov29.04.2022.
Stručna sprema Sveučilišni Magistar29.04.2022.
Zvanje Magistar inženjer građevinarstva29.04.2022. Stranačka pripadnost Nisam član stranke29.04.2022.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana29.04.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece29.04.2022.

Podatci o prebivalištu

Grad 35252 Sibinj29.04.2022.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.04.2022.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Ravnatelj29.04.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije29.04.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod29.04.2022. Ulica Trg pobjede 29.04.2022. Kućni broj 26a29.04.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853544556029.04.2022.
Datum početka mandata 25/12/202129.04.2022. 18/05/202302.06.2023. Predviđeni datum kraja mandata 17/05/202329.04.2022. 18/05/202702.06.2023.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.04.2022. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.04.2022.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.04.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.04.2022.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.04.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 14700,0029.04.2022. 1960,3225.01.2023. 1960,6002.06.2023. 2271,3213.02.2024. Neto iznos (EUR) 10987,8029.04.2022. 1464,1225.01.2023. 1469,9302.06.2023. 1773,3713.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.04.2022.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.04.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji29.04.2022.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Geobiro Agotić d.o.o.29.04.2022. Centar za razvoj Brodsko-posavske županije13.02.2024. OIB poslodavca 0886730783929.04.2022. 9696477734713.02.2024.
Bruto iznos (EUR) 5000,0029.04.2022. 663,6129.04.2022. 876,3102.06.2023. 1249,2313.02.2024. Neto iznos (EUR) 4000,0029.04.2022. 530,8929.04.2022. 663,6102.06.2023. 945,5913.02.2024.
Datum stupanja u radni odnos 01/09/201829.04.2022. 01/09/202313.02.2024. Datum prestanka radnog odnosa 29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji29.04.2022. Ne postoji02.06.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 400,0029.04.2022. 56,9625.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak29.04.2022.
Vremenski raspon Mjesečno29.04.2022.
Napomena Neoporezivi primitak od poslodavca - nagrada29.04.2022. Neoporezivi primitak od poslodavca - nagrada. Iznos nije jedanak svaki mjesec pa je upisan prosjek za 2022. god.25.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.04.2022.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji29.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.04.2022. Nositelj obveze Osobno29.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.29.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 160000,0029.04.2022. 20724,4925.01.2023.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.04.2022. EUR - Euro29.04.2022. Godina zaduženja 202129.04.2022. 202225.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1678,3429.04.2022. 212,4025.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,7629.04.2022. 4,2625.01.2023.
Napomena 29.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.04.2022. Nositelj obveze Osobno29.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.29.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0029.04.2022. 10617,8229.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.04.2022. EUR - Euro29.04.2022. Godina zaduženja 202229.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6029.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1545,8829.04.2022. 205,1725.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,9829.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit29.04.2022. Nositelj obveze Bračni drug29.04.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Privredna banka Zagreb d.d.29.04.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 105000,0029.04.2022. 13935,8929.04.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna29.04.2022. EUR - Euro29.04.2022. Godina zaduženja 202129.04.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 12029.04.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 1121,9229.04.2022. 148,9025.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 5,1629.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.04.2022.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 2129,0029.04.2022. 2162,0002.06.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 650000,0029.04.2022. 86269,8329.04.2022. 87000,0002.06.2023.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Radi se o obiteljskoj nekretnini koju mi je darovao otac.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 714,0029.04.2022. 804,0002.06.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0029.04.2022. 7299,7529.04.2022. 7500,0002.06.2023.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 352529.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 602,0029.04.2022. 734,0002.06.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0029.04.2022. 5972,5329.04.2022. 6000,0002.06.2023.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 616,0029.04.2022. 814,0002.06.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 45000,0029.04.2022. 5972,5329.04.2022. 6000,0002.06.2023.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 939,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000,0029.04.2022. 1061,7829.04.2022.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 234,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0029.04.2022. 464,5329.04.2022.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Voćnjak29.04.2022. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska29.04.2022.
Mjesto Sibinj29.04.2022. Poštanski broj 3525229.04.2022.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni29.04.2022. Površina 234,0029.04.2022.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3500,0029.04.2022. 464,5329.04.2022.
Katastarska općina Sibinj29.04.2022. Vrsta vlasništva Knjižno29.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Darovnim ugovorom29.04.2022.
Napomena Darovni ugovor od oca.29.04.2022.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji29.04.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil29.04.2022. Marka/tip Opel Corsa29.04.2022.
Godina proizvodnje 201329.04.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0029.04.2022. 5308,9129.04.2022.
Oblik vlasništva Osobno29.04.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada29.04.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.04.2022.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.04.2022.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.04.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji29.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska komora inženjera građevinarstva29.04.2022. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 271, Zagreb29.04.2022.
OIB pravne osobe 6508065367629.04.2022.
Datum učlanjenja 20/09/202129.04.2022. Datum kraja članstva 29.04.2022.
Funkcije Ovlašteni inženjer građevinarstva - član29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vatrogasna zajednica općine Sibinj29.04.2022. Sjedište pravne osobe Trg kralja Tomislava 14, Sibinj29.04.2022.
OIB pravne osobe 3241450949729.04.2022.
Datum učlanjenja 22/03/201729.04.2022. Datum kraja članstva 29.04.2022.
Funkcije Tajnik29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Dobrovoljno vatrogasno društvo Sibinj29.04.2022. Sjedište pravne osobe Trg kralja Tomislava 14, Sibinj29.04.2022.
OIB pravne osobe 6402938057829.04.2022.
Datum učlanjenja 26/07/199629.04.2022. Datum kraja članstva 29.04.2022.
Funkcije Tajnik29.04.2022.
Napomena Tajnik od 25.04.2021. god.29.04.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Društvo arhitektonskih i građevinskih inženjera i tehničara Slavonski Brod29.04.2022. Sjedište pravne osobe Slavonska 29, Slavonski Brod29.04.2022.
OIB pravne osobe 9235042181829.04.2022.
Datum učlanjenja 20/11/201529.04.2022. Datum kraja članstva 29.04.2022.
Funkcije član29.04.2022.
Napomena 29.04.2022.