Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Jelić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marko12.07.2017. Prezime Jelić12.07.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti12.07.2017.
Zvanje molekularni biolog12.07.2017. Stranačka pripadnost NEZAVISNA LISTA DR. SC. MARKO JELIĆ12.07.2017. Nisam član stranke

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana12.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece12.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 22300 Knin12.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji12.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Gradonačelnik12.07.2017. Župan08.07.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Knin12.07.2017. Šibensko-Kninska Županija08.07.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 22300 Knin12.07.2017. 22000 Šibenik08.07.2021. Ulica dr Franje Tuđmana 12.07.2017. dr Franje Tuđmana08.07.2021. Trg Pavla Šubića I08.07.2021. Kućni broj 212.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3852266441112.07.2017. +3852246070108.07.2021.
Datum početka mandata 12/06/201712.07.2017. 04/06/202108.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 12/06/202012.07.2017. 04/06/202108.07.2021. 05/06/202508.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski12.07.2017. Stvarni datum kraja mandata 04/06/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji12.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji12.07.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji12.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto profesor visoke škole12.07.2017. Naziv pravne osobe Veleučilište Marko Marulić u Kninu12.07.2017. OIB pravne osobe 1366408943012.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22300 Knin12.07.2017. Ulica Krešimirova12.07.2017. Kućni broj 3012.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 13/07/200512.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa 12.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji12.07.2017. Ne postoji08.07.2021. Postoji08.07.2021.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto dekan12.07.2017. Naziv pravne osobe Visoka škola Aspira Split12.07.2017. OIB pravne osobe 1488593410512.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 21000 Split12.07.2017. Ulica Mike Tripala12.07.2017. Kućni broj 612.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/201512.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 30/09/201612.07.2017.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto gradonačelnik Naziv pravne osobe Grad Knin OIB pravne osobe 00981494061
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22300 Knin Ulica dr. F. Tuđmana Kućni broj 2
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/06/2021 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/2021

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Gradonačelnik08.07.2021. Naziv pravne osobe Grad Knin08.07.2021. OIB pravne osobe 0098149406108.07.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 22300 Knin08.07.2021. Ulica dr Franje Tuđmana08.07.2021. Kućni broj 208.07.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 12/06/201708.07.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 04/06/202108.07.2021.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 0,0012.07.2017. 4869,7302.05.2018. 8765,8108.07.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji12.07.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Veleučilište Marko Marulić u Kninu12.07.2017. OIB isplatitelja 1366408943012.07.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10800,0012.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada12.07.2017.
Napomena

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Veleučilište Marko Marulić u Kninu OIB isplatitelja 13664089430
Neto iznos mjesečno (HRK) 11820,02 12082,6023.12.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji12.07.2017. Ne postoji

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 9200,0012.07.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada12.07.2017.
Vremenski raspon Mjesečno12.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 14000,0012.07.2017. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti12.07.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3680,9612.07.2017. Pravna osnova Od znanstvenog dohodka12.07.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.07.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 4316,8527.12.2018. Pravna osnova Od drugog dohodka27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji12.07.2017. Postoji27.12.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Udruga za obrazovanje i znanost Scientia populo Knin27.12.2018. OIB poslodavca 4580547459227.12.2018.
Bruto iznos (HRK) 32880,2227.12.2018. 12000,0016.01.2020. Neto iznos (HRK) 23264,4027.12.2018. 7068,0916.01.2020. 7120,8923.12.2020.
Datum stupanja u radni odnos 10/08/201827.12.2018. Datum prestanka radnog odnosa 27.12.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Postoji12.07.2017.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1000,0012.07.2017. 8400,0027.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti12.07.2017.
Vremenski raspon Jednokratno12.07.2017.
Druga djelatnost Sudski tumač za njemački jezik12.07.2017. Edukacija njemački jezik27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 8121,7527.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Druga djelatnost Sudski tumač za njemački jezik27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 496,8027.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Druga djelatnost Sudski tumač za njemački jezik27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 1142,4127.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Druga djelatnost Sudski tumač za njemački jezik27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 2000,0027.12.2018. Pravna osnova Od druge djelatnosti27.12.2018.
Vremenski raspon Jednokratno27.12.2018.
Druga djelatnost edukacija Dječji festival Šibenik27.12.2018.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 23586,04 47919,2123.12.2020. Pravna osnova Od druge djelatnosti
Vremenski raspon Na godišnjoj razini
Druga djelatnost Sudski tumač za njemački jezik Sudski tumač za njemački jezik i edukacije23.12.2020.
Napomena

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera dužnosnika

Iznos primitka (HRK) 8400,00 Pravna osnova Od edukacijske djelatnosti
Vremenski raspon Jednokratno
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji12.07.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji12.07.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP banka12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 85000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201212.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1718,3012.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,2112.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank dd12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 76000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201412.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1537,3712.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 7,9012.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Bank dd12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 54000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201412.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 6012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 1105,2912.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,4012.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Jamstvo12.07.2017. Nositelj obveze Osobno12.07.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank dd12.07.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 225000,0012.07.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2017. Godina zaduženja 201512.07.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12012.07.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2630,5212.07.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,9512.07.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Bračni drug
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank dd Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2019
Rok vraćanja u mjesecima 35 Iznos mjesečnog anuiteta 306,71 Ugovorena kamatna stopa 4,90
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.12.2020. Nositelj obveze Bračni drug23.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Hrvatska poštanska banka23.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 29000,0023.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro23.12.2020. Godina zaduženja 202023.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 12023.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 318,3323.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 5,7523.12.2020.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.12.2020. Nositelj obveze Osobno23.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste bank23.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 74000,0023.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro23.12.2020. Godina zaduženja 202023.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 24023.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 401,5723.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 2,8623.12.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji12.07.2017. Ne postoji27.12.2018.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Drugo potraživanje12.07.2017. Nositelj potraživanja Osobno12.07.2017.
Iznos (HRK) 10000,0012.07.2017. Vremenski raspon Jednokratno12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji12.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 5003,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 1051,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 1290,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 944,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 216,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 2002,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 404,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 536,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 15000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 5153,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vočnjak12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 955,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 285,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 786,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0012.07.2017.
Katastarska općina Knin12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 604,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 5742,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 40000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 695,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 1114,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Livada12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 2453,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 35000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 5927,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)12.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska12.07.2017.
Mjesto Knin12.07.2017. Poštanski broj 2230012.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni12.07.2017. Površina 1097,0012.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 20000,0012.07.2017.
Katastarska općina Kninsko polje12.07.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno12.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno12.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom12.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Knin Poštanski broj 22300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 626,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,00
Katastarska općina Knin Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva) Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska
Mjesto Knin Poštanski broj 22300
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni Površina 539,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 12000,00
Katastarska općina Knin Vrsta vlasništva Vanknjižno
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.12.2020.
Mjesto Knin23.12.2020. Poštanski broj 2230023.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.12.2020. Površina 201,7023.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 880000,0023.12.2020.
Katastarska općina Kninsko polje23.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.12.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug, Dijete, Dijete, Dijete23.12.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.12.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan23.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.12.2020.
Mjesto Sesvetski Kraljevec Zagreb23.12.2020. Poštanski broj 1036123.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.12.2020. Površina 53,8823.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 77872,7623.12.2020. 590000,0010.02.2021.
Katastarska općina Sesvetski Kraljevec23.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno23.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno23.12.2020. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)23.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji12.07.2017. Postoji27.12.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2018. Marka/tip Nissan Navara 2.5 dti 27.12.2018.
Godina proizvodnje 200627.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 54000,0027.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno27.12.2018. Način stjecanja Novčanom pozajmicom27.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji12.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji12.07.2017. Ne postoji

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu12.07.2017. Naziv poslovnog subjekta ZB Invest12.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 2388936304512.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Samoborska cesta 145 10090 Zagreb12.07.2017.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 10000,0012.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno12.07.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)12.07.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji12.07.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji12.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačka udruga Dinara Knin12.07.2017. Sjedište pravne osobe Tuđmanova 4 Knin12.07.2017.
OIB pravne osobe 6311187509212.07.2017.
Datum učlanjenja 01/09/200412.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije Član Izvršnog odbora12.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga za obrazovanje i znanost Scientia populo12.07.2017. Sjedište pravne osobe Jerkovićev put 8 Knin12.07.2017.
OIB pravne osobe 4580457459212.07.2017.
Datum učlanjenja 13/06/201412.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije Član Izvršnog odbora12.07.2017. Član27.12.2018.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Živim o Knin12.07.2017. Sjedište pravne osobe Krešimirova 5 Knin12.07.2017.
OIB pravne osobe 0752539741112.07.2017.
Datum učlanjenja 28/12/201612.07.2017. Datum kraja članstva 12.07.2017.
Funkcije Predsjednik12.07.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Udruga nezavisnih Sjedište pravne osobe ULICA GRADA VUKOVARA 21, Zagreb
OIB pravne osobe 23810682173
Datum učlanjenja 04/09/2017 Datum kraja članstva
Funkcije Predsjedavajući član23.12.2020.
Napomena