Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Belošević

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko18.06.2021. Prezime Belošević18.06.2021.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik18.06.2021. Stručni Specijalist23.01.2023.
Zvanje prvostupnik ekonomije18.06.2021. stručni specijalist komunikacijskog menadžmenta 23.01.2023. Stranačka pripadnost Hrvatska seljačka stranka18.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana18.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece18.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 10340 Vrbovec18.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika18.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vrbovec18.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10340 Vrbovec18.06.2021. Ulica Trg Petra Zrinskog18.06.2021. Kućni broj 918.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851279990018.06.2021.
Datum početka mandata 21/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 23/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno18.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji18.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji18.06.2021. Postoji19.01.2022. Ne postoji23.01.2023.

Druga javna dužnost

Dužnost član Upravnog vijeća19.01.2022. Naziv pravne osobe Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije19.01.2022.
OIB pravne osobe 1636161329319.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.01.2022.
Datum početka dužnosti 14/10/202119.01.2022. Datum kraja dužnosti 26/02/202319.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb19.01.2022. Ulica Remetinečka cesta19.01.2022. Kućni broj 319.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851652065219.01.2022.

Druga javna dužnost

Dužnost član Školskog odbora19.01.2022. Naziv pravne osobe Osnovna škola Marije Jurić Zagorke19.01.2022.
OIB pravne osobe 4965419252119.01.2022. Način obnašanja dužnosti Volonterski19.01.2022.
Datum početka dužnosti 07/06/202119.01.2022. Datum kraja dužnosti 09/05/202519.01.2022.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10340 Vrbovec19.01.2022. Ulica Brdo19.01.2022. Kućni broj 12a19.01.2022.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +3851279292919.01.2022.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto stručni suradnik za opće poslove18.06.2021. Naziv pravne osobe Grad Vrbovec18.06.2021. OIB pravne osobe 4446579458718.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10340 Vrbovec18.06.2021. Ulica Trg Petra Zrinskog18.06.2021. Kućni broj 918.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 03/01/201918.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 20/05/202118.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 16221,3018.06.2021. 2431,0623.01.2023. 2498,0229.01.2024. Neto iznos (EUR) 11620,7518.06.2021. 11671,0919.01.2022. 1628,1323.01.2023. 1710,7429.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji18.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji18.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji18.06.2021. Postoji12.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Leasing12.07.2021. Nositelj obveze Osobno12.07.2021.
Predmet leasinga osobni automobil12.07.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) AGRAM LEASING d.o.o.12.07.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30410,9612.07.2021. 4036,1012.07.2021.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna12.07.2021. EUR - Euro12.07.2021. Godina zaduženja 202012.07.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 3612.07.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 795,5512.07.2021. 105,5112.07.2021. Ugovorena kamatna stopa 4,9412.07.2021.
Napomena 12.07.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.01.2023. Nositelj obveze Osobno23.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka d.d.23.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 40000,0023.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro23.01.2023. Godina zaduženja 202223.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12023.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 391,8223.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,3023.01.2023.
Napomena 23.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.06.2021.
Mjesto Vrbovec18.06.2021. Poštanski broj 1034018.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.06.2021. Površina 676,0018.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 750000,0018.06.2021. 200000,0023.01.2023.
Katastarska općina VrbovecJEDAN18.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno18.06.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama18.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom18.06.2021.
Postotak 25,0018.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.06.2021. Ne postoji23.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.06.2021. Marka/tip Peugeot18.06.2021.
Godina proizvodnje 201518.06.2021. 201412.07.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 60000,0018.06.2021. 7963,3718.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)18.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji18.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji18.06.2021. Ne postoji23.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0018.06.2021. 6636,1418.06.2021. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.06.2021. EUR - Euro18.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno18.06.2021. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji18.06.2021.