Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Barun

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko29.06.2017. Prezime Barun29.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik29.06.2017. Magistar25.01.2024.
Zvanje Stručni prvostupnik javne uprave29.06.2017. Magistar javne uprave25.01.2024. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica29.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana29.06.2017. Oženjen/Udana18.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece29.06.2017. Ima djece18.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Bogdanovci29.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji29.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik29.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Bogdanovci29.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Bogdanovci29.06.2017. Ulica Bana Josipa Jelačića29.06.2017. Kućni broj 129.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853257600629.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201729.06.2017. 20/05/202118.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202129.06.2017. 20/05/202518.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno29.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji29.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji29.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji29.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji29.06.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 9166,9929.06.2017. 11343,8404.06.2018. 13563,8318.06.2021. 16536,7217.01.2022. 2205,5004.01.2023. 2216,2125.01.2024. Neto iznos (EUR) 6485,5329.06.2017. 7878,0304.06.2018. 8587,3018.06.2021. 10138,8217.01.2022. 1351,2404.01.2023. 1419,0925.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji29.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji29.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 118.06.2021. OIB poslodavca 5851893076718.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 8713,5618.06.2021. 1100,6204.01.2023. 1371,5225.01.2024. Neto iznos (EUR) 5620,1518.06.2021. 879,5304.01.2023. 989,7725.01.2024.
Datum stupanja u radni odnos 02/09/201918.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 18.06.2021.
Napomena 18.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji29.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji29.06.2017. Postoji04.06.2018. Ne postoji18.06.2021. Postoji04.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.06.2018. Nositelj obveze Osobno04.06.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Erste Steiermarkische bank d.d.04.06.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 52500,0004.06.2018. 6967,9504.06.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.06.2018. EUR - Euro04.06.2018. Godina zaduženja 201804.06.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3604.06.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1620,8104.06.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,9904.06.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.01.2023. Nositelj obveze Bračni drug04.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) ErsteSteiermarkische bank04.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0004.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro04.01.2023. Godina zaduženja 202204.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 12004.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 209,1104.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 4,6904.01.2023.
Napomena Supruga Maja Barun, podigla je kredit u navedenoj banci te je na temelju toga kupljena nekretnina koju sam naveo u izvješću.04.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji29.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji04.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište04.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska04.01.2023.
Mjesto Vukovar04.01.2023. Poštanski broj 3200004.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni04.01.2023. Površina 319,0004.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 13500,0004.01.2023.
Katastarska općina katastarska općina Vukovar04.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno04.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno04.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.01.2023.
Napomena Navedena nekretnina kupljena je putem kredita u banci kojeg je podigla supruga gđa. Maja Barun.04.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji29.06.2017. Postoji04.06.2018.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil04.06.2018. Marka/tip Mercedes C20004.06.2018.
Godina proizvodnje 200304.06.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44298,9904.06.2018. 5879,3504.06.2018.
Oblik vlasništva Osobno04.06.2018. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)04.06.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji29.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji29.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji29.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji29.06.2017.