Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Barišić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Prezime
Stručna sprema
Zvanje Stranačka pripadnost

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje

Podatci o djeci

Stanje

Podatci o prebivalištu

Grad

Podatci o boravištu

Boravište postoji

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto Ulica Kućni broj

Ostale informacije o dužnosti

Telefon
Datum početka mandata Predviđeni datum kraja mandata
Način obnašanja dužnosti Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Podatci o obvezama

Obveze

Podatci o potraživanjima

Potraživanje

Podatci o nekretninama

Nekretnine

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: