Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Badurina

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marko 10.10.2019. Prezime Badurina10.10.2019.
Stručna sprema Magistar Znanosti10.10.2019.
Zvanje Diplomirani ekonomist10.10.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.10.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena10.10.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.10.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.10.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.10.2019.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Predsjednik uprave10.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska poštanska banka d.d.10.10.2019. HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo10.10.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Jurišićeva10.10.2019. Kućni broj 410.10.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480440010.10.2019.
Datum početka mandata 11/09/201910.10.2019. 12/09/202112.11.2021. 13/09/2023 Predviđeni datum kraja mandata 10/09/202310.10.2019. 12/09/202312.11.2021. 13/09/2027
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.10.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji10.10.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji10.10.2019.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.10.2019.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji10.10.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Savjetnik uprave10.10.2019. Naziv pravne osobe Sberbank d.d.10.10.2019. OIB pravne osobe 7842747859510.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Varšavska10.10.2019. Kućni broj 910.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/07/201910.10.2019. 02/07/200730.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/09/201910.10.2019.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto predsjednik Uprave12.11.2021. Predsjednik Uprave13.01.2023. Naziv pravne osobe HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.12.11.2021. OIB pravne osobe 8793910421712.11.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb12.11.2021. Ulica Jurišićeva12.11.2021. Kućni broj 412.11.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 11/09/201912.11.2021. 12/09/2021 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 10/09/202112.11.2021. 11/09/202114.01.2022. 12/09/2023

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 88783,0210.10.2019. 91456,0530.12.2019. 91812,0531.12.2020. 92241,0712.11.2021. 12356,3713.01.2023. 14180,95 14246,3019.02.2024. Neto iznos (EUR) 47701,5710.10.2019. 52636,6130.12.2019. 57248,9731.12.2020. 57276,6212.11.2021. 8248,1313.01.2023. 8758,83 8687,6419.02.2024.
Napomena Dužnosnik ima i primitak u naravi - službeni automobil u Bruto I iznosu 354,63 odnosno u Neto iznosu 183,27.19.02.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.10.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji10.10.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.10.2019. Ne postoji13.01.2023. Postoji

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nositelj obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank 10.10.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0010.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201510.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8410.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 427,5510.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2510.10.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nositelj obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Sberbank d.d.10.10.2019. Iznos duga (početni iznos glavnice) 7000,0010.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201810.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7210.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 113,5510.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2510.10.2019.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Uzdržavanje (alimentacija) Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Dijete12.12.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 0,00
Valuta duga EUR - Euro Godina zaduženja 2016
Rok vraćanja u mjesecima 43 3919.02.2024. Iznos mjesečnog anuiteta 371,62 1400,0019.02.2024. Ugovorena kamatna stopa 0,00
Napomena Podatak u rubrici Iznos mjesečnog anuiteta predstavlja iznos mjesečnog uzdržavanja.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.10.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Zagreb10.10.2019. Poštanski broj 1000010.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 59,3010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1011000,0010.10.2019. 134182,7610.10.2019. 195690,00
Katastarska općina Vrapče novo10.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Zagreb10.10.2019. Poštanski broj 1000010.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 6346,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 44000,0010.10.2019. 5839,8010.10.2019. 11422,80
Katastarska općina Vrapče novo10.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.
Postotak 0,1810.10.2019.
Napomena Nekretnina unesena kao "Druge nekretnine" na ZK ulošku 17196 uknjižena kao oranica je u naravi parkiralište, a udio 0,18% (udio u vlasništvu 23/12692) predstavlja parkirno mjesto br. 87.12.11.2021. Nekretnina unesena kao Druge nekretnine na ZK ulošku 17196 uknjižena kao oranica je u naravi parkiralište, a udio 0,18% (udio u vlasništvu 23/12692) predstavlja parkirno mjesto br. 87.12.11.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.10.2019. Ne postoji13.01.2023.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.10.2019. Marka/tip Mercedes CLA10.10.2019.
Godina proizvodnje 201510.10.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 190000,0010.10.2019. 150000,0031.12.2020. 19908,4231.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.10.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji10.10.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji10.10.2019. Postoji13.01.2023.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0013.01.2023. 40000,00 20000,0019.02.2024. Valuta EUR - Euro13.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno13.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada13.01.2023.
Napomena 13.01.2023.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji10.10.2019. Ne postoji

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga ACI Financial Markets Association Hrvatska10.10.2019. Sjedište pravne osobe Radnička cesta 50, Zagreb10.10.2019.
OIB pravne osobe 2147790680910.10.2019.
Datum učlanjenja 01/01/200810.10.2019. Datum kraja članstva 10.10.2019.
Funkcije Član izvršnog odbora10.10.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Hrvatska udruga banaka14.01.2022. Sjedište pravne osobe Nova Ves 17, 10000 Zagreb14.01.2022.
OIB pravne osobe 0259646695214.01.2022.
Datum učlanjenja 01/12/202114.01.2022. Datum kraja članstva 30/11/202214.01.2022.
Funkcije Predsjednik Izvršnog odbora14.01.2022.
Napomena Pravna osoba Hrvatska poštanska banka d.d. je član Hrvatske udruge banaka, Sukladno funkciji Predsjednika Hrvatske poštanske banke d.d., u periodu od 1.12.2021. obnašam funkciju predsjednika Izvršnog odbora Hrvatske udruge banaka na razdoblje od 1 godine dana14.01.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Nova hrvatska banka d.d.13.01.2023. Sjedište pravne osobe Varšavska 9, Zagreb13.01.2023.
OIB pravne osobe 7842747859513.01.2023.
Datum učlanjenja 14/04/202213.01.2023. Datum kraja članstva 13.01.2023.
Funkcije Predsjednik Nadzornog odbora13.01.2023.
Napomena 13.01.2023.