Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marko Badurina

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marko 10.10.2019. Prezime Badurina10.10.2019.
Stručna sprema Magistar Znanosti10.10.2019.
Zvanje Diplomirani ekonomist10.10.2019. Stranačka pripadnost Nisam član stranke10.10.2019.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Razveden/Razvedena10.10.2019.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece10.10.2019.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb10.10.2019.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji10.10.2019.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Predsjednik uprave10.10.2019. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatska poštanska banka d.d.10.10.2019.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Jurišićeva10.10.2019. Kućni broj 410.10.2019.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851480440010.10.2019. Fax (službeni) +3851481077310.10.2019.
Datum početka mandata 11/09/201910.10.2019. Predviđeni datum kraja mandata 10/09/202310.10.2019.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno10.10.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji10.10.2019.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji10.10.2019.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji10.10.2019.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Postoji10.10.2019.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Radno mjesto Savjetnik uprave10.10.2019. Naziv pravne osobe Sberbank d.d.10.10.2019. OIB pravne osobe 7842747859510.10.2019.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb10.10.2019. Ulica Varšavska10.10.2019. Kućni broj 910.10.2019.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 02/07/201910.10.2019. 02/07/200730.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 10/09/201910.10.2019.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 88783,0210.10.2019. 91456,0530.12.2019. Neto iznos (HRK) 47701,5710.10.2019. 52636,6130.12.2019.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji10.10.2019.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji10.10.2019.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji10.10.2019.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji10.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Sberbank 10.10.2019. Iznos duga 30000,0010.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201510.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 8410.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 427,5510.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2510.10.2019.

Obveza

Vrsta obveze Kredit10.10.2019. Nosioc obveze Osobno10.10.2019.
Vjerovnik Sberbank d.d.10.10.2019. Iznos duga 7000,0010.10.2019.
Valuta duga EUR - Euro10.10.2019. Godina zaduženja 201810.10.2019.
Rok vraćanja u mjesecima 7210.10.2019. Iznos mjesečnog anuiteta 113,5510.10.2019. Ugovorena kamatna stopa 5,2510.10.2019.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji10.10.2019.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji10.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Zagreb10.10.2019. Poštanski broj 1000010.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 59,3010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1011000,0010.10.2019.
Katastarska općina Vrapče novo10.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine10.10.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska10.10.2019.
Mjesto Zagreb10.10.2019. Poštanski broj 1000010.10.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni10.10.2019. Površina 6346,0010.10.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 44000,0010.10.2019.
Katastarska općina Vrapče novo10.10.2019. Vrsta vlasništva Knjižno10.10.2019.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama10.10.2019. Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.
Postotak 0,1810.10.2019.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji10.10.2019.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil10.10.2019. Marka/tip Mercedes CLA10.10.2019.
Godina proizvodnje 201510.10.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 190000,0010.10.2019.
Oblik vlasništva Osobno10.10.2019. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)10.10.2019.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji10.10.2019.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji10.10.2019.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji10.10.2019.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji10.10.2019.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga ACI Financial Markets Association Hrvatska10.10.2019. Sjedište pravne osobe Radnička cesta 50, Zagreb10.10.2019.
OIB pravne osobe 2147790680910.10.2019.
Datum učlanjenja 01/01/200810.10.2019. Datum kraja članstva 10.10.2019.
Funkcije Član izvršnog odbora10.10.2019.