Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Milinković

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Mario23.06.2017. Prezime Milinković 23.06.2017.
Stručna sprema Stručni Prvostupnik Inženjer23.06.2017.
Zvanje Inžinjer elektrotehnike23.06.2017. Stranačka pripadnost Socijaldemokratska partija Hrvatske23.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Oženjen/Udana23.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece23.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32284 Stari Mikanovci23.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji23.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik23.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Stari Mikanovci23.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32284 Stari Mikanovci23.06.2017. Ulica Školska23.06.2017. Kućni broj 123.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853221034923.06.2017. Fax (službeni) +3853221027723.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201723.06.2017. Predviđeni datum kraja mandata 26/05/202123.06.2017.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno23.06.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji23.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji23.06.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji23.06.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji23.06.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 11815,6623.06.2017. Neto iznos (HRK) 7940,2623.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji23.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji23.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji23.06.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/Životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji23.06.2017.

Plaća bračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Boso d.o.o.23.06.2017. OIB poslodavca 9195872129523.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 40200,0023.06.2017. Neto iznos (HRK) 32160,0023.06.2017.
Datum stupanja u radni odnos 15/04/200423.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 23.06.2017.

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/Životnog partnera Ne postoji23.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji23.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nosioc obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik Erste Steiermarkische bank d.d.23.06.2017. Iznos duga 140000,0023.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna23.06.2017. Godina zaduženja 201623.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 8423.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 2196,0523.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 8,2023.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit23.06.2017. Nosioc obveze Osobno23.06.2017.
Vjerovnik Erste Steiermarkische bank d.d.23.06.2017. Iznos duga 2700,0023.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro23.06.2017. Godina zaduženja 201423.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 3723.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 83,5223.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 9,1523.06.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji23.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom23.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.06.2017.
Mjesto Stari Mikanovci23.06.2017. Poštanski broj 3228423.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.06.2017. Površina 2442,0023.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 270000,0023.06.2017.
Katastarska općina Stari Mikanovci23.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno23.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Dara23.06.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji23.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil23.06.2017. Marka/tip hyundai i3023.06.2017.
Godina proizvodnje 201523.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 80000,0023.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno23.06.2017. Način stjecanja Na neki drugi način, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.06.2017.
Drugi način stjecanja nekretnine Dara23.06.2017.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji23.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji23.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji23.06.2017.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji23.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Vijeće za vodne usluge23.06.2017. Sjedište pravne osobe Ulica grada Vukovara 220,Zagreb23.06.2017.
OIB pravne osobe 1937010088123.06.2017.
Datum učlanjenja 06/02/201523.06.2017. Datum kraja članstva 23.06.2017.
Funkcije član23.06.2017.
Pojedinačna izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u PDF formatu: