Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Jelušić

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mario06.07.2016. Prezime Jelušić 06.07.2016.
Stručna sprema Doktor Znanosti06.07.2016.
Zvanje diplomirani pravnik06.07.2016. Stranačka pripadnost Nisam član stranke06.07.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana06.07.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece06.07.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb06.07.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2016.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Sudac06.07.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Ustavni Sud Republike Hrvatske06.07.2016. Ustavni sud Republike Hrvatske06.07.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb06.07.2016. Ulica Trg sv. Marka06.07.2016. Kućni broj 406.07.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851640011306.07.2016.
Datum početka mandata 07/06/201606.07.2016. Predviđeni datum kraja mandata 06/06/202406.07.2016.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2016.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji06.07.2016.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Docent na Katedri za ustavno pravo06.07.2016. Docent na Katedri za ustavno pravo - vanjski suradnik28.01.2022. Naziv pravne osobe Pravni fakultet u Zagrebu06.07.2016. OIB pravne osobe 3858330316006.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.07.2016. Ulica Trg maršala Tita 06.07.2016. Trg Republike Hrvatske28.01.2022. Kućni broj 1406.07.2016. 328.01.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 15/05/199106.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa 25/05/200806.07.2016.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2016.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto sudac Ustavnog suda06.07.2016. Naziv pravne osobe Ustavni sud Republike Hrvatske06.07.2016. OIB pravne osobe 4353072666206.07.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10000 Zagreb06.07.2016. Ulica Trg sv. Marka 06.07.2016. Kućni broj 406.07.2016.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 26/05/200806.07.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/201606.07.2016.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 31811,1806.07.2016. 34929,5328.01.2022. 4635,8728.01.2022. Neto iznos (EUR) 17338,1306.07.2016. 22292,9328.01.2022. 2958,6628.01.2022.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji06.07.2016.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 16000,0006.07.2016. 546,9228.01.2022. 72,4728.01.2022. Pravna osnova Od nastavne djelatnosti06.07.2016. Od edukacijske djelatnosti28.01.2022.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2016. Jednokratno28.01.2022.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji06.07.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.07.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Zagreb06.07.2016. Poštanski broj 1000006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 110,1806.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1700000,0006.07.2016. 2000000,0028.01.2022. 265445,6228.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb06.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Zagreb06.07.2016. Poštanski broj 1000006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 22,8906.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 350000,0006.07.2016. 410000,0028.01.2022. 54416,3528.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb06.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Split06.07.2016. Poštanski broj 2100006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 60,0006.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1000000,0006.07.2016. 132722,8106.07.2016.
Katastarska općina Grad Split06.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Zagreb06.07.2016. Poštanski broj 1000006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 17,0006.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0006.07.2016. 9954,2106.07.2016.
Katastarska općina Grad Zagreb06.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Kupnjom od drugih izvora dohotka06.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Split06.07.2016. Poštanski broj 2100006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 17,3006.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 75000,0006.07.2016. 90000,0028.01.2022. 11945,0528.01.2022.
Katastarska općina Grad Split06.07.2016. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Garaža06.07.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2016.
Mjesto Zagreb06.07.2016. Poštanski broj 1000006.07.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2016. Površina 12,0006.07.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 28000,0006.07.2016. 35000,0028.01.2022. 4645,3028.01.2022.
Katastarska općina Grad Zagreb06.07.2016. Vrsta vlasništva Vanknjižno06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2016. Marka/tip Alfa Romeo 15606.07.2016.
Godina proizvodnje 200406.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.07.2016. 2654,4606.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2016. Marka/tip Fiat 125p06.07.2016.
Godina proizvodnje 198106.07.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 10000,0006.07.2016. 1327,2306.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2016.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2016.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2016. Naziv poslovnog subjekta Ina d.d.06.07.2016.
OIB poslovnog subjekta 2775956062506.07.2016. Sjedište poslovnog subjekta Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb06.07.2016.
Broj dionica 1106.07.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 900,0006.07.2016. 119,4506.07.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Nije izvršen prijenos06.07.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji06.07.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0006.07.2016. 100000,0028.01.2022. 16500,0030.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna06.07.2016. EUR - Euro06.07.2016.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2016.
Napomena

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji06.07.2016.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: