Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Mario Bratulić

Zbirna imovniska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Mario19.06.2017. Prezime Bratulić 19.06.2017.
Stručna sprema Doktor Znanosti19.06.2017.
Zvanje Doktor veterinarske medicine19.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica19.06.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana19.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece19.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 52404 Sveti Petar u Šumi19.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji19.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Općinski načelnik19.06.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sveti Petar U Šumi19.06.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 52404 Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Ulica Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Kućni broj 619.06.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3855268644419.06.2017.
Datum početka mandata 26/05/201719.06.2017. 01/06/202129.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 21/05/202119.06.2017. 01/06/202529.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski19.06.2017. Profesionalno31.12.2019. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji19.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji19.06.2017. Postoji29.06.2021.

Druga javna dužnost

Dužnost Posebni savjetnik ministrice29.06.2021. Naziv pravne osobe Ministarstvo poljoprivrede29.06.2021.
OIB pravne osobe 7676736919729.06.2021. Način obnašanja dužnosti Volonterski29.06.2021.
Datum početka dužnosti 01/03/202129.06.2021. Datum kraja dužnosti 29.06.2021.
Adresa obnašanja dužnosti
Mjesto 10000 Zagreb29.06.2021. Ulica Ulica grada Vukovara 29.06.2021. Kućni broj 7829.06.2021.
Ostale informacije o dužnosti
Telefon (službeni) +38501610611129.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Postoji19.06.2017. Ne postoji31.12.2019.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Voditelj razvoja i tehnologije19.06.2017. Naziv pravne osobe Reginex d.o.o. Pazin19.06.2017. OIB pravne osobe 9840460227719.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52000 Pazin19.06.2017. Ulica Grubiši 19.06.2017. Kućni broj 20A19.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 11/04/201319.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 15/05/201619.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji19.06.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor prerade mesa19.06.2017. Načelnik Općine Sveti Petar u Šumi29.06.2021. Naziv pravne osobe Istarski supermarketi d.o.o. Poreč19.06.2017. Općina Sveti Petar u Šumi29.06.2021. OIB pravne osobe 2435155067219.06.2017. 9541877149229.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 52440 Poreč19.06.2017. 52404 Sveti Petar u Šumi29.06.2021. Ulica Partizanska19.06.2017. Sveti Petar u Šumi 29.06.2021. Kućni broj 1319.06.2017. 629.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 16/05/201619.06.2017. 26/05/201729.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/01/201719.06.2017. 31/05/202129.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor Mesne industrije19.06.2017. Naziv pravne osobe Valipile d.o.o.19.06.2017. OIB pravne osobe 0046709037319.06.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 10360 Sesvete19.06.2017. Ulica Ive Politea19.06.2017. Kućni broj 6219.06.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 13/02/201719.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 19.06.2017. 31/12/2017

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (HRK) 19286,6131.12.2019. 19371,5818.12.2020. Neto iznos (HRK) 12442,8931.12.2019. 12544,7718.12.2020. 13036,8529.06.2021. 13090,2731.01.2022.
Volonterski (HRK) 3004,0919.06.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji19.06.2017. Ne postoji31.12.2019.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Valipile d.o.o19.06.2017. OIB isplatitelja 0046709037319.06.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 10000,0019.06.2017. Pravna osnova Od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji19.06.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 3500,5219.06.2017. 6229,8631.12.2019. 1332,6829.06.2021. 5206,2431.01.2022. Pravna osnova Od samostalne poljoprivredne djelatnosti19.06.2017.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini19.06.2017.
Napomena

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji19.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Minstarstvo financija- Porezna uprava19.06.2017. OIB poslodavca 1868313648719.06.2017.
Bruto iznos (HRK) 124152,0019.06.2017. 136915,4431.12.2019. 11429,9024.01.2020. 12637,3418.12.2020. 12688,6229.06.2021. Neto iznos (HRK) 98616,0019.06.2017. 98507,1631.12.2019. 8272,3524.01.2020. 8990,2818.12.2020. 9146,2329.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/05/199519.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 19.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji19.06.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji19.06.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Ministarstvo turizma19.06.2017. OIB isplatitelja 8789258978219.06.2017.
Neto iznos (HRK) 90000,0019.06.2017. Vremenski raspon Jednokratno19.06.2017.
Vrsta Subvencija19.06.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Postoji19.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.06.2017. Nositelj obveze Osobno19.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) PBZ ZAGREB19.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0019.06.2017.
Valuta duga EUR - Euro19.06.2017. Godina zaduženja 199919.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 24019.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 282,0019.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 6,0019.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit19.06.2017. Nositelj obveze Osobno19.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre19.06.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 300000,0019.06.2017.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna19.06.2017. Godina zaduženja 201319.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 12019.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 3000,0019.06.2017. Ugovorena kamatna stopa 4,0019.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Drugo18.12.2020. Nositelj obveze Osobno18.12.2020.
Druga obveza UGOVOR O FINANCIJSKOM LEASINGU ZA NABAVU OSOBNOG VOZILA SUZUKI SX4 PREMIUM GL 18.12.2020.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) OTP LEASING ZAGREB18.12.2020. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20560,8518.12.2020.
Valuta duga EUR - Euro18.12.2020. Godina zaduženja 201918.12.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 3618.12.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 557,2118.12.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0018.12.2020.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji19.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća19.06.2017. Kuća sa okućnicom31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Poštanski broj 5240419.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 300,0019.06.2017. 1999,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1500000,0019.06.2017.
Katastarska općina Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Nasljedstvom, Zaduženjem kod banke (Kredit)19.06.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Poštanski broj 5240419.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 7500,0019.06.2017. 4037,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 750000,0019.06.2017.
Katastarska općina Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)19.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska19.06.2017.
Mjesto Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Poštanski broj 5240419.06.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni19.06.2017. Površina 6800,0019.06.2017. 5401,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 120000,0019.06.2017.
Katastarska općina Sveti Petar u Šumi19.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno19.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom19.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)31.12.2019. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska31.12.2019.
Mjesto Sveti Petar u Šumi31.12.2019. Poštanski broj 5240431.12.2019.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni31.12.2019. Površina 184,0031.12.2019.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 4000,0031.12.2019.
Katastarska općina Sveti Petar u Šumi31.12.2019. Vrsta vlasništva Knjižno31.12.2019.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2019.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.12.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.12.2020.
Mjesto SVETI PETAR U ŠUMI18.12.2020. Poštanski broj 5240418.12.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.12.2020. Površina 887,0018.12.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 1408000,0018.12.2020.
Katastarska općina SVETI PETAR U ŠUMI18.12.2020. Vrsta vlasništva Knjižno18.12.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.12.2020. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.12.2020.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip WW Golf plus 19.06.2017.
Godina proizvodnje 201019.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 55000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil19.06.2017. Marka/tip Citroen C419.06.2017.
Godina proizvodnje 200719.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 20000,0019.06.2017. 15000,0029.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Postoji19.06.2017.

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Umjetnine19.06.2017. Marka/tip Umjetničke slike19.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 30000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno19.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini veće vrijednosti

Vrsta pokretnine Druge pokretnine19.06.2017. Marka/tip Knjige19.06.2017.
Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (HRK) 70000,0019.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama19.06.2017. Način stjecanja Darovnim ugovorom, Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada19.06.2017.
Postotak 50,0019.06.2017.
Napomena

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji19.06.2017. Postoji31.12.2019. Ne postoji18.12.2020.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio31.12.2019. Naziv poslovnog subjekta HISTRIA SALAMI d.o.o.31.12.2019.
OIB poslovnog subjekta 4506518427131.12.2019. Sjedište poslovnog subjekta SVETI PETER U ŠUMI31.12.2019.
Udio vlasništva izražen u postocima 50,0031.12.2019.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na pravnu osobu31.12.2019.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika ODVJETNIČKO DRUŠTVO ČOHILJ I ROVIS31.12.2019. OIB 31.12.2019. 31.12.2019. 31.12.2019. 31.12.2019. 31.12.2019.
Vlasnik/imatelj/nositelj Suvlasnik s trećim osobama31.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2019.
Postotak 50,0031.12.2019.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji19.06.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji19.06.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Atletski klub Istra Pula19.06.2017. Sjedište pravne osobe Velog Jože 3, Pula19.06.2017.
OIB pravne osobe 7264102444719.06.2017.
Datum učlanjenja 01/02/200619.06.2017. Datum kraja članstva 19.06.2017.
Funkcije Predsjednik Atletskog kluba Istra od 2008.19.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga S Klobasicom u EU19.06.2017. Sjedište pravne osobe Sv. Petar 6, Sv. Petar u Šumi19.06.2017.
OIB pravne osobe 8409018551919.06.2017.
Datum učlanjenja 10/02/201719.06.2017. Datum kraja članstva 19.06.2017.
Funkcije Predsjednik Udruge19.06.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe UDRUGA EUROPSKI SAVEZ SALAMERA I KOBASARA- ESSIK31.12.2019. Sjedište pravne osobe SAMOBOR31.12.2019.
OIB pravne osobe 2194445181231.12.2019.
Datum učlanjenja 24/04/201931.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019.
Funkcije Predsjednik udruge31.12.2019.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ31.12.2019. Sjedište pravne osobe ZAGREB31.12.2019.
OIB pravne osobe 7589375411131.12.2019.
Datum učlanjenja 24/11/201831.12.2019. Datum kraja članstva 31.12.2019.
Funkcije Dopredsjednik Hrvatskog atletskog saveza31.12.2019.
Napomena