Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Martić Puača

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marina25.06.2021. Prezime Martić Puača25.06.2021.
Stručna sprema VSS25.06.2021.
Zvanje Magistar inženjer strojarstav25.06.2021. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.06.2021.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.06.2021.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.06.2021.

Podatci o prebivalištu

Grad 35000 Slavonski Brod25.06.2021.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.06.2021.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika25.06.2021. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Slavonski Brod 25.06.2021.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 35000 Slavonski Brod25.06.2021. Ulica Vukovarska 25.06.2021. Kućni broj 125.06.2021.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853521700125.06.2021.
Datum početka mandata 04/06/202125.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 04/06/202525.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.06.2021. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.06.2021.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.06.2021.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.06.2021.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.06.2021.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Inženjering25.06.2021. Naziv pravne osobe Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja25.06.2021. OIB pravne osobe 7388095301425.06.2021.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 35000 Slavonski Brod25.06.2021. Ulica Mile Budaka25.06.2021. Kućni broj 125.06.2021.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200825.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 03/06/202125.06.2021.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21000,0025.06.2021. 2787,1825.06.2021. 3033,5126.01.2024. Neto iznos (EUR) 15000,0025.06.2021. 1990,8425.06.2021. 2287,8426.01.2024.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji25.06.2021. Ne postoji28.08.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Đuro Đaković Termoenergetska postrojenja25.06.2021. OIB isplatitelja 7388095301425.06.2021.
Neto iznos mjesečno (EUR) 6000,0025.06.2021. 796,3425.06.2021. Pravna osnova Od samostalne djelatnosti25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.06.2021.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.06.2021.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Ustanova za gospodarenjem sportskim objektima25.06.2021. OIB poslodavca 8309776758825.06.2021.
Bruto iznos (EUR) 10000,0025.06.2021. 1327,2325.06.2021. Neto iznos (EUR) 8000,0025.06.2021. 1061,7825.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 07/09/200925.06.2021. Datum prestanka radnog odnosa 25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji25.06.2021.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.06.2021.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.06.2021. Nositelj obveze Osobno25.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BANKA25.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 10000,3025.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro25.06.2021. Godina zaduženja 202125.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 8425.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 150,0025.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,1625.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.06.2021. Nositelj obveze Bračni drug25.06.2021.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) BANKA25.06.2021. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34500,0025.06.2021.
Valuta duga EUR - Euro25.06.2021. Godina zaduženja 201925.06.2021.
Rok vraćanja u mjesecima 12025.06.2021. Iznos mjesečnog anuiteta 368,4625.06.2021. Ugovorena kamatna stopa 3,0025.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.06.2021.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2021.
Mjesto Slavonski Brod25.06.2021. Poštanski broj 3500025.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2021. Površina 601,0025.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 8000000,0025.06.2021. 1061782,4725.06.2021.
Katastarska općina Slavonski Brod25.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2021.
Oblik vlasništva Bračni drug25.06.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom25.06.2021.
Napomena 25.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.06.2021.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2021. Marka/tip Volkswagen passat25.06.2021.
Godina proizvodnje 201625.06.2021. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 99000,0025.06.2021. 13139,5625.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2021. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2021.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.06.2021.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.06.2021.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji25.06.2021.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.06.2021.