Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marina Budimir

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marina06.07.2017. Prezime Budimir06.07.2017.
Stručna sprema Doktor06.07.2017.
Zvanje specijalista obiteljske medicine06.07.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke06.07.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana06.07.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece06.07.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32236 Ilok06.07.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji06.07.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Gradonačelnik06.07.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Ilok06.07.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32236 Ilok06.07.2017. Ulica Trg Nikole Iločkog06.07.2017. Kućni broj 1306.07.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853259295006.07.2017.
Datum početka mandata 09/06/201706.07.2017. 04/06/202121.07.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202106.07.2017. 18/05/202521.07.2021.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno06.07.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji06.07.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji06.07.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji06.07.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji06.07.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto specijalist obiteljske medicine06.07.2017. Naziv pravne osobe Dom zdravlja Vukovar06.07.2017. OIB pravne osobe 9718725207106.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar06.07.2017. Ulica Sajmište06.07.2017. Kućni broj 106.07.2017.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 19/03/201406.07.2017. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 16/06/201706.07.2017.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 12059,0006.07.2017. 16727,0027.12.2019. 17228,81 2286,55 Neto iznos (EUR) 9647,2006.07.2017. 12167,7127.12.2019. 12404,2728.12.2020. 12676,44 1682,39

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji06.07.2017. Postoji22.12.2023.

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj DOM ZDRAVLJA VUKOVAR22.12.2023. OIB isplatitelja 9718725207122.12.2023.
Neto iznos mjesečno (EUR) 213,7322.12.2023. Pravna osnova Od nesamostalnog rada22.12.2023.
Napomena 22.12.2023.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji06.07.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Ne postoji06.07.2017. Postoji30.12.2018.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Torma Zidarski obrt30.12.2018. OIB poslodavca 1206873443630.12.2018.
Bruto iznos (EUR) 10800,0030.12.2018. 38950,0027.12.2019. 4062,5128.12.2020. 4687,5023.12.2022. 622,0723.12.2022. Neto iznos (EUR) 8600,0030.12.2018. 24000,0027.12.2019. 3250,0128.12.2020. 3750,0023.12.2022. 700,0022.12.2023.
Datum stupanja u radni odnos 11/06/201830.12.2018. 01/04/201927.12.2019. Datum prestanka radnog odnosa 30.12.2018.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji06.07.2017. Postoji27.12.2019.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 19885,0027.12.2019. 2639,1927.12.2019. Pravna osnova Od imovine i imovinskih prava27.12.2019.
Vremenski raspon Na godišnjoj razini27.12.2019.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji06.07.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanje u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju06.07.2017. OIB isplatitelja 9912223570906.07.2017.
Neto iznos (EUR) 6000,0006.07.2017. 5630,2627.12.2019. 9568,7128.12.2020. 1269,8928.12.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini06.07.2017.
Vrsta Poticaj06.07.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji06.07.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji06.07.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1457,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0006.07.2017. 199084,2106.07.2017.
Katastarska općina Ilok06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Smokvica06.07.2017. Poštanski broj 5125006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 687,0006.07.2017. 200,00
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 1500000,0006.07.2017. 199084,2106.07.2017.
Katastarska općina Krmpote06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Postotak 33,0006.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Veli Maj06.07.2017. Poštanski broj 5244006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 523,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 150000,0006.07.2017. 19908,4206.07.2017.
Katastarska općina Poreč06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Nasljedstvom06.07.2017.
Postotak 13,5006.07.2017.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Građevinsko zemljište06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Vinkovci06.07.2017. Poštanski broj 3210006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 742,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 56000,0006.07.2017. 7432,4806.07.2017.
Katastarska općina Vinkovačko Novo Selo06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Gospodarski objekt06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1216,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0006.07.2017. 9290,6006.07.2017.
Katastarska općina Ilok06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 8947,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 35000,0006.07.2017. 4645,3006.07.2017.
Katastarska općina Ilok06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 3884,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0006.07.2017. 5308,9106.07.2017.
Katastarska općina Ilok06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1415,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0006.07.2017. 2654,4606.07.2017.
Katastarska općina ILOK06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 517,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0006.07.2017. 1990,8406.07.2017.
Katastarska općina ILOK06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Ilok06.07.2017. Poštanski broj 3223606.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 1438,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 21000,0006.07.2017. 2787,1806.07.2017.
Katastarska općina ILOK06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)06.07.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska06.07.2017.
Mjesto Smokvica06.07.2017. Poštanski broj 5125006.07.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni06.07.2017. Površina 698,0006.07.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 210000,0006.07.2017. 27871,7906.07.2017.
Katastarska općina Krmpote06.07.2017. Vrsta vlasništva Knjižno06.07.2017.
Oblik vlasništva Bračni drug, Suvlasnik s trećim osobama06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Postotak 33,0006.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji06.07.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Nissan X-Trail06.07.2017.
Godina proizvodnje 200506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 49000,0006.07.2017. 6503,4206.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil06.07.2017. Marka/tip Audi A606.07.2017.
Godina proizvodnje 200506.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 49000,0006.07.2017. 6503,4206.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor06.07.2017. Marka/tip Torpedo Deutz06.07.2017.
Godina proizvodnje 198306.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 24000,0006.07.2017. 3185,3506.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Radni Stroj06.07.2017. Marka/tip Bob Cat06.07.2017.
Godina proizvodnje 200206.07.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 70000,0006.07.2017. 9290,6006.07.2017.
Oblik vlasništva Osobno06.07.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada06.07.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil27.12.2019. Marka/tip Mercedes ML27.12.2019.
Godina proizvodnje 200227.12.2019. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 40000,0027.12.2019. 5308,9127.12.2019.
Oblik vlasništva Bračni drug27.12.2019. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada27.12.2019.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Audi 6
Godina proizvodnje 2017 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 255000,00 33844,32
Oblik vlasništva Bračni drug Način stjecanja Kupnjom od imovine i imovinskih prava
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji06.07.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji06.07.2017.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice06.07.2017. Naziv poslovnog subjekta Kinematografi Zagreb d.o.o.06.07.2017.
OIB poslovnog subjekta 2085020146006.07.2017. Sjedište poslovnog subjekta Jurišićeva 6,Zagreb06.07.2017.
Broj dionica 19006.07.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (EUR) 70,0006.07.2017. 9,2906.07.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Udio manji od 0.5%06.07.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno06.07.2017. Način stjecanja Na neki drugi način06.07.2017.
Drugi način stjecanja Vrijednosnicom od RH06.07.2017.
Napomena

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Nositelj OPG-a22.12.2023. Naziv poslovnog subjekta OPG BUDIMIR MARINA22.12.2023.
OIB poslovnog subjekta 5470653408122.12.2023. Sjedište poslovnog subjekta S.Radića 6622.12.2023.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno22.12.2023. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti22.12.2023.
Napomena 22.12.2023.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Ne postoji06.07.2017.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji06.07.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Udruga Cuccium06.07.2017. Sjedište pravne osobe ILOK06.07.2017.
OIB pravne osobe 4388955508906.07.2017.
Datum učlanjenja 17/11/201406.07.2017. Datum kraja članstva 06.07.2017.
Funkcije Predsjednica06.07.2017. član30.12.2018. Predsjednik23.12.2022.
Napomena