Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marin Bosilj

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marin18.02.2016. Prezime Bosilj 18.02.2016.
Stručna sprema VSS18.02.2016.
Zvanje Diplomirani sanitarni inženjer18.02.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska Demokratska Zajednica18.02.2016. Hrvatska demokratska zajednica18.02.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana18.02.2016.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece18.02.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 42214 Beletinec18.02.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji18.02.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Općinski načelnik18.02.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Sveti Ilija18.02.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 42214 Sveti Ilija18.02.2016. Ulica Trg Josipa Godrijana 18.02.2016. Kućni broj 218.02.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3854273455018.02.2016.
Datum početka mandata 27/05/201318.02.2016. 24/05/2017 Predviđeni datum kraja mandata 14/05/201718.02.2016. 19/05/2021
Način obnašanja dužnosti Volonterski18.02.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji18.02.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji18.02.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji18.02.2016. Postoji19.07.2017.

Drugi posao tijekom obnašanja mandata

Radno mjesto Poslovi dipl.san.ing.19.07.2017. Ravnatelj04.03.2018. Naziv pravne osobe Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije19.07.2017. OIB pravne osobe 2018498115619.07.2017.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin19.07.2017. Ulica I. Meštrovića19.07.2017. Kućni broj bb19.07.2017. 1/1104.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos 01/10/200119.07.2017. 30/01/201804.03.2018. Datum prestanka radnog odnosa 19.07.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji18.02.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Poslovi dipl.san.ing.18.02.2016. Naziv pravne osobe Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije18.02.2016. OIB pravne osobe 2018498115618.02.2016.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 42000 Varaždin18.02.2016. Ulica I. Meštrovića18.02.2016. Kućni broj bb18.02.2016. 1/1104.03.2018.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/10/200118.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 18.02.2016.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 4711,0518.02.2016. 5663,5219.07.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji18.02.2016.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije18.02.2016. OIB isplatitelja 2018498115618.02.2016.
Neto iznos mjesečno (HRK) 7000,0018.02.2016. 8325,2019.07.2017. 11396,8304.03.2018. 11758,2004.10.2019. 12600,8923.11.2020. Pravna osnova Od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji18.02.2016.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji18.02.2016.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji18.02.2016.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Opća bolnica Varaždin18.02.2016. OIB poslodavca 5963882830218.02.2016.
Bruto iznos (HRK) 240000,0018.02.2016. 295000,00 497862,1504.10.2019. 41488,5123.11.2020. Neto iznos (HRK) 152400,0018.02.2016. 186400,00 312182,1904.10.2019. 26015,1823.11.2020.
Datum stupanja u radni odnos 02/12/200218.02.2016. Datum prestanka radnog odnosa 18.02.2016.

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji18.02.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji18.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.02.2016. Nositelj obveze Osobno18.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka-Prva stambena štedionica18.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 30000,0018.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.02.2016. Godina zaduženja 201518.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 18018.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 235,6918.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 4,9018.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug18.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka18.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 80000,0018.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.02.2016. Godina zaduženja 201418.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 12018.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 945,0018.02.2016. 729,0023.11.2020. Ugovorena kamatna stopa 4,8018.02.2016. 2,3104.10.2019. 2,1623.11.2020.

Obveza

Vrsta obveze Kredit18.02.2016. Nositelj obveze Bračni drug18.02.2016.
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Zagrebačka banka18.02.2016. Iznos duga (početni iznos glavnice) 34000,0018.02.2016.
Valuta duga EUR - Euro18.02.2016. Godina zaduženja 201618.02.2016.
Rok vraćanja u mjesecima 8418.02.2016. Iznos mjesečnog anuiteta 405,0018.02.2016. Ugovorena kamatna stopa 5,0018.02.2016.

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (banka i dr. subjekt prema kojem postoji dug) Porsche leasing Iznos duga (početni iznos glavnice) 136000,00
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna Godina zaduženja 2017
Rok vraćanja u mjesecima 24 Iznos mjesečnog anuiteta 5666,66 Ugovorena kamatna stopa 0,00

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji18.02.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji18.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Beletinec18.02.2016. Poštanski broj 4221418.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 260,0918.02.2016. 4708,0023.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 1100000,0018.02.2016. 1200000,00
Katastarska općina Beletinec18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.02.2016. Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)23.11.2020.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan18.02.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska18.02.2016.
Mjesto Varaždin18.02.2016. Poštanski broj 4200018.02.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni18.02.2016. Površina 66,0018.02.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 550000,0018.02.2016.
Katastarska općina Varaždin18.02.2016. Vrsta vlasništva Knjižno18.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.02.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)23.11.2020. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska23.11.2020.
Mjesto Beletinec23.11.2020. Poštanski broj 4221423.11.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni23.11.2020. Površina 1777,0023.11.2020.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 25000,0023.11.2020.
Katastarska općina Beletinec23.11.2020. Vrsta vlasništva Vanknjižno23.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji18.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil18.02.2016. Marka/tip Peugeot 30718.02.2016.
Godina proizvodnje 200518.02.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 30000,0018.02.2016. 25000,00 10000,0023.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)18.02.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil Marka/tip Volkswagen Tiguan
Godina proizvodnje 2016 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 190000,00 140000,0023.11.2020.
Oblik vlasništva Osobno Način stjecanja Prodajom imovine, Zaduženjem kod banke (Kredit)

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji18.02.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Adris Grupa d.d. ADRIS-P18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797718.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj, V. Nazora 118.02.2016.
Broj dionica 3318.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 240,0018.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Adris Grupa d.d. ADRIS-R18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 8202316797718.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj, V. Nazora 118.02.2016.
Broj dionica 2718.02.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 200,0018.02.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Arena turist18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 4762542919918.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Pula, Smareglina ulica 318.02.2016.
Broj dionica 12018.02.2016. 110 10023.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 2400,0018.02.2016. 20,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.02.2016. Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Maistra d.d.18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 2519086934918.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Rovinj, Obala V. Nazora 618.02.2016.
Broj dionica 16518.02.2016. 120 12523.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 215,0018.02.2016. 116,7723.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.02.2016. Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Valamar Riviera18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 3620121284718.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Poreč, S. Kaligari 118.02.2016.
Broj dionica 200018.02.2016. 300023.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 22,9018.02.2016. 13,2723.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos18.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno18.02.2016. Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu18.02.2016. Naziv poslovnog subjekta Ilirika Investments d.o.o. - Ilirica BRIC18.02.2016.
OIB poslovnog subjekta 2717154608418.02.2016. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, Jurišićeva 1218.02.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 19250,0018.02.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.11.2020. Naziv poslovnog subjekta Atlantska plovidba23.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 6106386808623.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Dubrovnik, Dr. Ante Starčevića 2423.11.2020.
Broj dionica 4023.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 300,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.11.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.11.2020. Naziv poslovnog subjekta INGRA23.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 1404970842623.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb23.11.2020.
Broj dionica 135023.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 20,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.11.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.11.2020. Naziv poslovnog subjekta Ledo23.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 8795594758123.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb, M. Čavića23.11.2020.
Broj dionica 423.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 380,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.11.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.11.2020. Naziv poslovnog subjekta Podravka23.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 1892852325223.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Koprivnica23.11.2020.
Broj dionica 2523.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 220,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.11.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice23.11.2020. Naziv poslovnog subjekta Varteks23.11.2020.
OIB poslovnog subjekta 0087209803323.11.2020. Sjedište poslovnog subjekta Varaždin, Zagrebačka23.11.2020.
Broj dionica 100023.11.2020. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 10,0023.11.2020.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos23.11.2020.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada23.11.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji18.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 12500,0018.02.2016. Valuta EUR - Euro18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.02.2016.
Drugi način stjecanja Poklon18.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 1400,0018.02.2016. Valuta CAD - Kanadski Dolar18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.02.2016.
Drugi način stjecanja Poklon18.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 50000,0018.02.2016. Valuta HRK - Hrvatska Kuna18.02.2016.
Oblik vlasništva Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016. Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada18.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 300,0018.02.2016. Valuta USD - Američki Dolar18.02.2016.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug18.02.2016. Način stjecanja Na neki drugi način18.02.2016.
Drugi način stjecanja Poklon18.02.2016.

Podatci o štednji

Iznos 75000,00 250000,0023.11.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna
Oblik vlasništva Bračni drug Osobno, Bračni drug23.11.2020. Način stjecanja Prodajom imovine Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Prodajom imovine23.11.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji18.02.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe NK Bednja18.02.2016. Sjedište pravne osobe Beletinec, S. Radića 1918.02.2016.
OIB pravne osobe 3067717800818.02.2016.
Datum učlanjenja 28/02/198618.02.2016. Datum kraja članstva 18.02.2016.
Funkcije Predsjednik18.02.2016. 04.10.2019.