Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marin Aragović

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marin20.09.2017. Prezime Aragović20.09.2017.
Stručna sprema VŠS20.09.2017.
Zvanje Inženjer agronomije20.09.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica20.09.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana20.09.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece20.09.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 33405 Pitomača20.09.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.09.2017.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zamjenik općinskog načelnika20.09.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Općina Pitomača20.09.2017.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 33405 Pitomača20.09.2017. Ulica Ljudevita Gaja20.09.2017. Kućni broj 26/120.09.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853378286020.09.2017.
Datum početka mandata 26/05/201720.09.2017. 21/05/202111.06.2021. Predviđeni datum kraja mandata 16/05/202120.09.2017. 18/05/202511.06.2021.
Način obnašanja dužnosti Volonterski20.09.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.09.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.09.2017.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.09.2017.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji20.09.2017.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Volonterski (HRK) 2500,0020.09.2017.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Postoji20.09.2017.

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca

Isplatitelj Virovitičko-podravska županija20.09.2017. OIB isplatitelja 9336220100720.09.2017.
Neto iznos mjesečno (HRK) 5456,9920.09.2017. 6540,0011.06.2021. Pravna osnova Od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.09.2017.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji20.09.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera dužnosnika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Labosan d.o.o.20.09.2017. OIB poslodavca 8114549019620.09.2017.
Bruto iznos (HRK) 3276,0020.09.2017. 5000,0011.06.2021. Neto iznos (HRK) 2620,8020.09.2017. 4000,0011.06.2021.
Datum stupanja u radni odnos 01/08/201720.09.2017. Datum prestanka radnog odnosa 20.09.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji20.09.2017.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Postoji20.09.2017.

Subvencija/donacija/poticaj/stipendija

Isplatitelj Agencija za plaćanja u poljoprivredi20.09.2017. OIB isplatitelja 9912223570920.09.2017.
Neto iznos (HRK) 58000,0020.09.2017. 75000,0011.06.2021. Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.09.2017.
Vrsta Poticaj20.09.2017.
Korisnik Svrha
Napomena

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.09.2017.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji20.09.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji20.09.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Druge nekretnine20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Špišić Bukovica20.09.2017. Poštanski broj 3340420.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 72,0020.09.2017. 1692,0011.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0020.09.2017.
Katastarska općina Vukosavljevica20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Špišić Bukovica20.09.2017. Poštanski broj 3340420.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 1620,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5000,0020.09.2017.
Katastarska općina Vukosavljevica20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 489,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 978,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3856,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7712,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 1741,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 3482,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 2892,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 5784,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno, Bračni drug20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3856,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7712,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 5521,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11042,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 4982,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9964,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 7022,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14000,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3256,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6512,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3205,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 6411,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 4864,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 9728,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3834,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7668,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 8943,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 17887,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 5291,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 10583,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3722,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7445,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 7188,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 14376,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Špišić Bukovica20.09.2017. Poštanski broj 3340420.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 1205,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 2000,0020.09.2017.
Katastarska općina Vukosavljevica20.09.2017. Vrsta vlasništva Vanknjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)20.09.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska20.09.2017.
Mjesto Pitomača20.09.2017. Poštanski broj 3340520.09.2017.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni20.09.2017. Površina 3577,0020.09.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7115,0020.09.2017.
Katastarska općina Stari Gradac20.09.2017. Vrsta vlasništva Knjižno20.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.06.2021.
Mjesto Pitomača11.06.2021. Poštanski broj 3340511.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.06.2021. Površina 5967,0011.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 11000,0011.06.2021.
Katastarska općina Stari Gradac11.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021.
Napomena 11.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Šuma11.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.06.2021.
Mjesto Pitomača11.06.2021. Poštanski broj 3340511.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.06.2021. Površina 3834,0011.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 7500,0011.06.2021.
Katastarska općina Stari Gradac11.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021.
Napomena 11.06.2021.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)11.06.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.06.2021.
Mjesto Pitomača11.06.2021. Poštanski broj 3340511.06.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.06.2021. Površina 9268,0011.06.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 18000,0011.06.2021.
Katastarska općina Stari Gradac11.06.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.06.2021.
Oblik vlasništva Osobno11.06.2021. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada11.06.2021.
Napomena 11.06.2021.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.09.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor20.09.2017. Marka/tip New Holland20.09.2017.
Godina proizvodnje 200820.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 70000,0020.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.09.2017. Marka/tip Bmw20.09.2017.
Godina proizvodnje 201020.09.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 75000,0020.09.2017.
Oblik vlasništva Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.09.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Traktor31.12.2018. Marka/tip John Derre31.12.2018.
Godina proizvodnje 200931.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 250000,0031.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti31.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2018. Marka/tip VW Passat31.12.2018.
Godina proizvodnje 201331.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0031.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada31.12.2018.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2018. Marka/tip BMW 318d31.12.2018.
Godina proizvodnje 201031.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 50000,0031.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti31.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.09.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji20.09.2017.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Hrvatski telekom 20.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 8179314656020.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.09.2017.
Broj dionica 6320.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 176,3520.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice20.09.2017. Naziv poslovnog subjekta Atlantic Grupa d.d.20.09.2017.
OIB poslovnog subjekta 7114991241620.09.2017. Sjedište poslovnog subjekta Zagreb20.09.2017.
Broj dionica 720.09.2017. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 805,1120.09.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos20.09.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno20.09.2017. Način stjecanja Kupnjom od samostalne djelatnosti20.09.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji20.09.2017. Postoji31.12.2018.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0031.12.2018. Valuta HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018.
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Od samostalne djelatnosti31.12.2018.
Napomena

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji20.09.2017.