Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijana Petir

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijana20.08.2020. Prezime Petir20.08.2020.
Stručna sprema VSS20.08.2020.
Zvanje Profesor biologije20.08.2020. Stranačka pripadnost Nisam član stranke20.08.2020.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru

Stanje Neoženjen/Neudana20.08.2020.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece20.08.2020.

Podatci o prebivalištu

Grad 44316 Mustafina Klada20.08.2020.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji20.08.2020.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik20.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor20.08.2020.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb20.08.2020. Ulica Trg sv. Marka20.08.2020. Kućni broj 620.08.2020.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456948420.08.2020. Fax (službeni) +3851630327220.08.2020.
Datum početka mandata 22/07/202020.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 22/07/202420.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno20.08.2020. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji20.08.2020.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji20.08.2020.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji20.08.2020.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost Ne postoji20.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 27221,4420.08.2020. Neto iznos (HRK) 17510,6120.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji20.08.2020.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji20.08.2020. Postoji20.10.2020.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0020.10.2020. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak20.10.2020.
Vremenski raspon Mjesečno20.10.2020.

Subvencije/donacije/poticaji

Subvencije/donacije/poticaji Ne postoji20.08.2020.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji20.08.2020. Postoji20.10.2020.

Obveza

Vrsta obveze Drugo20.10.2020. Nosioc obveze Osobno20.10.2020.
Druga obveza Obveza je zasnovana na temelju predugovora radi financiranja izgradnje nekretnine za koju će se ugovor sklopiti kada ista bude gotova. 20.10.2020.
Vjerovnik VMD MODEL d.o.o. Zagreb20.10.2020. Iznos duga 391679,0020.10.2020.
Valuta duga EUR - Euro20.10.2020. Godina zaduženja 202020.10.2020.
Rok vraćanja u mjesecima 1920.10.2020. Iznos mjesečnog anuiteta 0,0020.10.2020. Ugovorena kamatna stopa 0,0020.10.2020.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Postoji20.08.2020.

Potraživanje

Vrsta potraživanja Pozajmica20.08.2020. Nosioc potraživanja Osobno20.08.2020.
Iznos (HRK) 376500,0020.08.2020. Vremenski raspon Na godišnjoj razini20.08.2020.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji20.08.2020.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji20.08.2020.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil20.08.2020. Marka/tip Opel Astra 1.6 CDTI Innovation20.08.2020.
Godina proizvodnje 201620.08.2020. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 100000,0020.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji20.08.2020.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri u poslovnim subjektima

Poslovni udjeli Ne postoji20.08.2020.

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Postoji20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 811975,8320.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.

Podatci o štednji

Iznos 590000,0020.08.2020. Valuta EUR - Euro20.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno20.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada20.08.2020.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima i oganizacijama Postoji20.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe DVD Mustafina Klada20.08.2020. Sjedište pravne osobe Mustafina Klada 37A, 44 316 Ludina20.08.2020.
OIB pravne osobe 4785739240620.08.2020.
Datum učlanjenja 22/03/199620.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Članica20.08.2020.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe HPD Zagreb - Matica20.08.2020. Sjedište pravne osobe Frane Petrića 4, 10 000 Zagreb20.08.2020.
OIB pravne osobe 1081909145520.08.2020.
Datum učlanjenja 24/01/202020.08.2020. Datum kraja članstva 20.08.2020.
Funkcije Članica20.08.2020.