Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijana Balić

Zbirno izvješće o imovinskom stanju dužnosnika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o dužnosniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac Izvješća o imovinskom stanju dužnosnika

Opće informacije o dužnosniku

Ime Marijana17.11.2016. Prezime Balić17.11.2016.
Stručna sprema VSS17.11.2016.
Zvanje Diplomirana ekonomistica17.11.2016. Stranačka pripadnost Hrvatska demokratska zajednica17.11.2016.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Neoženjen/Neudana17.11.2016.

Podatci o djeci

Stanje Nema djece17.11.2016.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar17.11.2016.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji17.11.2016.

Dužnost za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Dužnost Zastupnik17.11.2016. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Hrvatski sabor17.11.2016.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb17.11.2016. Ulica Trg sv. Marka17.11.2016. Kućni broj 617.11.2016.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851456947717.11.2016.
Datum početka mandata 20/10/201617.11.2016. 22/07/202019.08.2020. Predviđeni datum kraja mandata 20/10/202017.11.2016. 22/07/202419.08.2020.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno17.11.2016. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju Ne postoji17.11.2016.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja izvješća o imovinskom stanju

Druge javne dužnosti Ne postoji17.11.2016.

Podatci o drugim poslovima dužnosnika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji17.11.2016.

Podatci o poslovima koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji17.11.2016.

Posao dužnosnika koje je dužnosnik obavljao 12 mjeseci prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Akreditirana parlamentarna asistentica17.11.2016. Zastupnica u Hrvatskom saboru19.08.2020. Naziv pravne osobe Europski parlament17.11.2016. Hrvatski sabor19.08.2020. OIB pravne osobe 17.11.2016. 3859750623419.08.2020.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 1110 Brussel, Belgija17.11.2016. 10000 Zagreb19.08.2020. Ulica Rue Wiertz17.11.2016. Trg sv. Marka19.08.2020. Kućni broj 6017.11.2016. 619.08.2020.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/07/201317.11.2016. 14/10/201319.08.2020. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 15/08/201617.11.2016. 22/07/202019.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi izvješće o imovinskom stanju

Bruto iznos (HRK) 20910,3117.11.2016. 27535,1219.08.2020. Neto iznos (HRK) 13342,9517.11.2016. 15705,9919.08.2020.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju dužnosnik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji17.11.2016.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji17.11.2016. Postoji27.12.2018.

Ostali prihod

Neto iznos (HRK) 1500,0027.12.2018. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak27.12.2018.
Vremenski raspon Mjesečno27.12.2018.
Napomena

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji17.11.2016.

Podatci o obvezama

Obveze Ne postoji17.11.2016.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji17.11.2016.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji17.11.2016.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan17.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.11.2016.
Mjesto Zagreb17.11.2016. Poštanski broj 1000017.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.11.2016. Površina 67,0917.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 450000,0017.11.2016.
Katastarska općina Klara17.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.11.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.11.2016.
Postotak 50,0017.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.11.2016.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom17.11.2016. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska17.11.2016.
Mjesto Vukovar17.11.2016. Poštanski broj 3200017.11.2016.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni17.11.2016. Površina 467,0017.11.2016.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 120000,0017.11.2016.
Katastarska općina Vukovar17.11.2016. Vrsta vlasništva Knjižno17.11.2016.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama17.11.2016. Način stjecanja Nasljedstvom17.11.2016.
Postotak 12,5017.11.2016. 16,6619.08.2020.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan11.03.2021. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska11.03.2021.
Mjesto Zagreb11.03.2021. Poštanski broj 10000011.03.2021.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni11.03.2021. Površina 53,1111.03.2021.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 600000,0011.03.2021.
Katastarska općina Rudeš11.03.2021. Vrsta vlasništva Knjižno11.03.2021.
Oblik vlasništva Suvlasnik s trećim osobama11.03.2021. Način stjecanja Darovnim ugovorom11.03.2021.
Postotak 50,0011.03.2021.
Napomena

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji17.11.2016.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil17.11.2016. Marka/tip Audi17.11.2016.
Godina proizvodnje 200817.11.2016. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja izvješća (HRK) 60000,0017.11.2016. 40000,0019.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno17.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.11.2016.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 30.000,00 HRK

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji17.11.2016.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji17.11.2016.

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.11.2016. Naziv poslovnog subjekta HT-R-A17.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 8179314656017.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB17.11.2016.
Broj dionica 6917.11.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 161,0017.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.11.2016. Naziv poslovnog subjekta PODR-R-A17.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 1892852325217.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta KOPRIVNICA17.11.2016.
Broj dionica 10017.11.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 373,0017.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem prava na dionice - Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Dionice17.11.2016. Naziv poslovnog subjekta VPIK-R-A17.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 0684954341217.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta VUKOVAR17.11.2016.
Broj dionica 20017.11.2016. Nominalna vrijednost pojedinačne dionice (HRK) 43,0017.11.2016.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 16. ZSSI) Nije izvršen prijenos17.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.11.2016. Način stjecanja Darovnim ugovorom17.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu17.11.2016. Naziv poslovnog subjekta FOND HRVATSKIH BRANITELJA17.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 3914685747517.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB17.11.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 11637,0017.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.11.2016. Način stjecanja Na neki drugi način17.11.2016.
Drugi način stjecanja nekretnine Temeljem prava - Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji17.11.2016.
Napomena

Podatci o poslovnim udjelima, dionicama i vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba i poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Udio u fondu17.11.2016. Naziv poslovnog subjekta PBZ EQUITY FOND17.11.2016.
OIB poslovnog subjekta 0253569773217.11.2016. Sjedište poslovnog subjekta ZAGREB0253569773217.11.2016.
Vrijednost udjela na dan podnošenja izvješća (HRK) 10474,2217.11.2016.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno17.11.2016. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada17.11.2016.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja

Novčana kunska ili devizna štednja Ne postoji17.11.2016.

Ostala članstva i funkcije dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva dužnosnika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji17.11.2016.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe BRANITELJSKA ZADRUGA MEDENE RUKE17.11.2016. Sjedište pravne osobe VUKOVAR17.11.2016.
OIB pravne osobe 3091937225917.11.2016.
Datum učlanjenja 12/02/201017.11.2016. Datum kraja članstva 17.11.2016.
Funkcije ČLAN17.11.2016.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Lovačko društvo ZRINSKI Vukovar19.08.2020. Sjedište pravne osobe Vukovar19.08.2020.
OIB pravne osobe 3273303415719.08.2020.
Datum učlanjenja 01/04/202019.08.2020. Datum kraja članstva 19.08.2020.
Funkcije Član19.08.2020.
Napomena