Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marijan Pavliček

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marijan25.06.2017. Prezime Pavliček 25.06.2017.
Stručna sprema VSS25.06.2017.
Zvanje Profesor njemačkog jezika i povijesti 25.06.2017. Stranačka pripadnost Hrvatska konzervativna stranka25.06.2017. Hrvatski suverenisti

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Oženjen/Udana25.06.2017.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.06.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 32000 Vukovar25.06.2017.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Postoji25.06.2017. Mjesto 32000 Vukovar25.06.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Zamjenik gradonačelnika25.06.2017. Zastupnik31.01.2022. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Grad Vukovar25.06.2017. Hrvatski sabor31.01.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 32000 Vukovar25.06.2017. 10000 Zagreb31.01.2022. Ulica Dr. Franje Tuđmana 25.06.2017. Trg dr. Franje Tuđmana22.11.2021. Trg svetog Marka31.01.2022. Kućni broj 125.06.2017. 631.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3853245659925.06.2017. +3851456943531.01.2022.
Datum početka mandata 26/05/201725.06.2017. 09/07/201422.11.2021. 22/07/202031.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 09/05/202125.06.2017. 15/07/202122.11.2021. 02/08/202431.01.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.06.2017. Volonterski14.08.2020. Profesionalno31.01.2022. Stvarni datum kraja mandata 06/07/2021

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.06.2017. Postoji14.08.2020. Ne postoji31.01.2022.
Dužnost Zastupnik14.08.2020. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti 25.06.2017. Hrvatski sabor14.08.2020. 31.01.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 25.06.2017. 10000 Zagreb14.08.2020. 31.01.2022. Ulica 25.06.2017. Trg svetog Marka14.08.2020. 31.01.2022. Kućni broj 25.06.2017. 614.08.2020. 31.01.2022.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon 25.06.2017. +3851456943514.08.2020. 31.01.2022.
Datum početka mandata 25.06.2017. 22/07/202014.08.2020. 31.01.2022. Predviđeni datum kraja mandata 25.06.2017. 02/08/202414.08.2020. 31.01.2022.
Način obnašanja dužnosti 25.06.2017. Profesionalno14.08.2020. 31.01.2022. Stvarni datum kraja mandata 25.06.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.06.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.06.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Ne postoji25.06.2017. Postoji

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik gradonačelnika Naziv pravne osobe Grad Vukovar OIB pravne osobe 50041264710
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar Ulica Trg Franje Tuđmana Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/06/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 01/06/2021

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Zamjenik gradonačelnika Naziv pravne osobe Grad Vukovar OIB pravne osobe 50041264710
Sjedište pravne osobe
Mjesto 32000 Vukovar Ulica Trg Dr. Franje Tuđmana Kućni broj 1
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 02/06/2014 Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 06/06/2021

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 21460,0025.06.2017. 26182,0031.01.2022. 3596,3325.01.2023. Neto iznos (EUR) 14980,0025.06.2017. 20026,0031.01.2022. 2745,3125.01.2023.
Volonterski (EUR) 0,0014.08.2020.

Primanja na mjesečnoj razini od druge dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Bruto iznos (EUR) 23835,9814.08.2020. 29398,4522.11.2021. Neto iznos (EUR) 18190,5314.08.2020. 18416,0022.11.2021.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.06.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Ne postoji25.06.2017. Postoji31.01.2022.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 1500,0031.01.2022. 199,1025.01.2023. Pravna osnova Primici koji se ne smatraju dohotkom i primici na koje se ne plaća porez na dohodak31.01.2022.
Vremenski raspon Mjesečno31.01.2022.
Napomena Zastupnički paušal31.01.2022.

Ostali podaci o bračnom drugu/izvanbračnom drugu/životnom partneru

Iznos plaće bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera na godišnjoj razini po poslodavcu
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Postoji zaposlenje Postoji25.06.2017.

Plaća bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera obveznika na godišnjoj razini
*sve IK podnesene od 31.12.2019. 16:00 prikazuju iznos plaće na mjesečnoj razini

Naziv poslodavca Adikko bank25.06.2017. Addiko bank31.01.2022. OIB poslodavca 1403633387725.06.2017.
Bruto iznos (EUR) 96000,0025.06.2017. 8000,00 1061,78 Neto iznos (EUR) 6000,0025.06.2017. 475,4125.01.2023.
Datum stupanja u radni odnos 10/10/200225.06.2017. Datum prestanka radnog odnosa 25.06.2017.
Napomena

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera

Drugi primitci bračnog druga/izvanbračnog druga/životnog partnera Ne postoji25.06.2017. Postoji25.01.2023.

Drugi primitak bračnog druga/životnog partnera obveznika

Iznos primitka (EUR) 435,0025.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka25.01.2023.
Vremenski raspon Mjesečno25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.06.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.06.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.06.2017. Nositelj obveze Bračni drug25.06.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Adikko bank25.06.2017. Addiko bank31.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 43000,0025.06.2017. 36655,0031.12.2018. 30281,0014.08.2020. 25330,00 60000,0031.01.2022.
Valuta duga EUR - Euro25.06.2017. Godina zaduženja 201225.06.2017.
Rok vraćanja u mjesecima 18025.06.2017. Iznos mjesečnog anuiteta 427,0025.06.2017. 426,0031.12.2018. 422,0031.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 4,0025.06.2017.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.12.2018. Nositelj obveze Osobno31.12.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank31.12.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 60000,0031.12.2018. 17250,0014.08.2020. 2289,4714.08.2020.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.12.2018. EUR - Euro31.12.2018. Godina zaduženja 201831.12.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3631.12.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 1756,0031.12.2018. 233,0631.12.2018. Ugovorena kamatna stopa 3,7031.12.2018.
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit Nositelj obveze Osobno
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank Iznos duga (početni iznos glavnice) 75000,00 9954,21
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro Godina zaduženja 2021
Rok vraćanja u mjesecima 36 Iznos mjesečnog anuiteta 3354,00 445,15 Ugovorena kamatna stopa 6,90
Napomena

Obveza

Vrsta obveze Kredit31.01.2022. Nositelj obveze Osobno31.01.2022.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank31.01.2022. Iznos duga (početni iznos glavnice) 20000,0031.01.2022. 2654,4631.01.2022.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022. Godina zaduženja 202231.01.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2431.01.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 885,0031.01.2022. 117,4631.01.2022. Ugovorena kamatna stopa 5,9031.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.01.2023. Nositelj obveze Osobno25.01.2023.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Addiko bank25.01.2023. Iznos duga (početni iznos glavnice) 39153,2325.01.2023.
Valuta duga EUR - Euro25.01.2023. Godina zaduženja 202225.01.2023.
Rok vraćanja u mjesecima 8425.01.2023. Iznos mjesečnog anuiteta 507,7025.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,4525.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.06.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Postoji25.06.2017.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.06.2017. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.06.2017.
Mjesto Vukovar25.06.2017. Poštanski broj 3200025.06.2017. 3201014.08.2020.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.06.2017. Površina 425,0025.06.2017.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 450000,0025.06.2017. 70000,0025.01.2023.
Katastarska općina Borovo II25.06.2017. Vrsta vlasništva Knjižno25.06.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2017.
Napomena

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Kuća sa okućnicom25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Bapska25.01.2023. Poštanski broj 3223525.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 854,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 20000,0025.01.2023.
Katastarska općina Bapska25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Bapska25.01.2023. Poštanski broj 3223525.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 1924,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 2654,4625.01.2023.
Katastarska općina Bapska25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Vinograd25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Bapska25.01.2023. Poštanski broj 3223525.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 2356,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3981,6825.01.2023.
Katastarska općina Bapska25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Bapska25.01.2023. Poštanski broj 3223525.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 6047,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 3981,6825.01.2023.
Katastarska općina Bapska25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Oranica (Njiva)25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Bapska25.01.2023. Poštanski broj 3223525.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 8276,0025.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 6636,1425.01.2023.
Katastarska općina Bapska25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Nasljedstvom25.01.2023.
Što je ostavitelj stjecatelju?
Napomena 25.01.2023.

Podatci o nekretnini

Vrsta nekretnine Stan25.01.2023. Država u kojoj se nalazi nekretnina Republika Hrvatska25.01.2023.
Mjesto Vukovar25.01.2023. Poštanski broj 3200025.01.2023.
Mjerna jedinica površine m2 - metar kvadratni25.01.2023. Površina 52,0825.01.2023.
Približna tržišna vrijednost u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 55000,0025.01.2023.
Katastarska općina Vukovar25.01.2023. Vrsta vlasništva Knjižno25.01.2023.
Oblik vlasništva Osobno25.01.2023. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.01.2023.
Napomena 25.01.2023.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Postoji25.06.2017.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2017. Marka/tip Opel Astra 25.06.2017. Dacia Sandero
Godina proizvodnje 200625.06.2017. 2021 Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 22000,0025.06.2017. 100000,00 13272,28
Oblik vlasništva Osobno25.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil25.06.2017. Marka/tip Peugeot 30825.06.2017.
Godina proizvodnje 200425.06.2017. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 15000,0025.06.2017. 10000,00 1327,23
Oblik vlasništva Bračni drug25.06.2017. Način stjecanja Zaduženjem kod banke (Kredit)25.06.2017.
Napomena

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil31.12.2018. Marka/tip Volkswagen 31.12.2018. Volkswagen Passat CC14.08.2020.
Godina proizvodnje 201331.12.2018. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 130000,0031.12.2018. 110000,00 14599,51
Oblik vlasništva Osobno31.12.2018. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada, Zaduženjem kod banke (Kredit)31.12.2018.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.06.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Ne postoji25.06.2017.

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.06.2017.

Podatci o štednji

Iznos 100000,0025.06.2017. 5000,0014.08.2020. 15000,00 18000,0031.01.2022. 1315,0025.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna25.06.2017. EUR - Euro14.08.2020.
Oblik vlasništva Osobno25.06.2017. Bračni drug14.08.2020. Dijete25.01.2023. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.06.2017. Na neki drugi način, Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.01.2023.
Drugi način stjecanja štednja roditelja25.01.2023.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 3160,0014.08.2020. 4500,00 18000,0031.01.2022. 2702,8925.01.2023. Valuta EUR - Euro14.08.2020. HRK - Hrvatska Kuna31.01.2022. EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Dijete14.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način14.08.2020.
Drugi način stjecanja štednja roditelja14.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2680,0014.08.2020. Valuta EUR - Euro14.08.2020.
Oblik vlasništva Dijete14.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način14.08.2020.
Drugi način stjecanja štednja roditelja14.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 15200,0014.08.2020. 2017,3914.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.08.2020. EUR - Euro14.08.2020.
Oblik vlasništva Dijete14.08.2020. Način stjecanja Na neki drugi način14.08.2020.
Drugi način stjecanja štednja roditelja14.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,0014.08.2020. 2654,4614.08.2020. Valuta HRK - Hrvatska Kuna14.08.2020. EUR - Euro14.08.2020.
Oblik vlasništva Bračni drug14.08.2020. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada14.08.2020.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 20000,00 2500,0031.01.2022. 1319,0025.01.2023. Valuta HRK - Hrvatska Kuna EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Dijete Način stjecanja Na neki drugi način
Drugi način stjecanja štednja roditelja
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 2400,0031.01.2022. 2706,0025.01.2023. Valuta EUR - Euro31.01.2022.
Oblik vlasništva Dijete31.01.2022. Način stjecanja Na neki drugi način31.01.2022.
Drugi način stjecanja štednja roditelja31.01.2022.
Napomena 31.01.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Ne postoji25.06.2017.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: