Početna
 

Imovinsko stanje dužnosnika - Marija Hrebac

Zbirna imovinska kartica obveznika Prikaži povijestSakrij povijest

Povijesni podaci o obvezniku odnose se na razdoblje od 15.01.2015.g. kada je uveden elektronički obrazac imovniske kartice obveznika

Opće informacije o obvezniku

Ime Marija25.04.2017. Prezime Hrebac 25.04.2017.
Stručna sprema Magistar25.04.2017.
Zvanje ekonomist25.04.2017. Stranačka pripadnost Nisam član stranke25.04.2017.

Podatci o bračnom drugu/životnom partneru/izvanbračnom drugu

Stanje Razveden/Razvedena25.04.2017. Neoženjen/Neudana04.10.2018. Razveden/Razvedena16.02.2022.

Podatci o djeci

Stanje Ima djece25.04.2017.

Podatci o prebivalištu

Grad 10000 Zagreb25.04.2017. 47000 Karlovac04.10.2018.

Podatci o boravištu

Boravište postoji Ne postoji25.04.2017.

Dužnost za koju se podnosi imovinska kartica

Dužnost Direktor25.04.2017. Tijelo/Pravna osoba obnašanja dužnosti Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka25.04.2017. Hrvatska agencija za osiguranje depozita16.02.2022. HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA16.02.2022.

Adresa obnašanja dužnosti

Mjesto 10000 Zagreb25.04.2017. Ulica Jurišićeva 25.04.2017. Kućni broj 125.04.2017.

Ostale informacije o dužnosti

Telefon +3851481322225.04.2017. +3851486322216.02.2022.
Datum početka mandata 01/04/201225.04.2017. 20/09/202116.02.2022. Predviđeni datum kraja mandata 01/04/201625.04.2017. 19/09/202516.02.2022.
Način obnašanja dužnosti Profesionalno25.04.2017. Stvarni datum kraja mandata

Druga dužnost za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Postojanje druge javne dužnosti za koju postoji obveza podnošenja imovinske kartice Ne postoji25.04.2017.

Druge javne dužnosti za koje ne postoji obveza podnošenja imovinske kartice

Druge javne dužnosti Ne postoji25.04.2017.

Podatci o drugim poslovima obveznika tijekom obnašanja mandata

Drugi poslovi tijekom obnašanja mandata Ne postoji25.04.2017.

Podaci o poslovima koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koje je obnašao u prethodnom mandatu

Drugi poslovi koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu Postoji25.04.2017.

Posao obveznika koje je obveznik obavljao 2 godine prije stupanja na dužnost / dužnosti koju je obnašao u prethodnom mandatu

Radno mjesto Direktor25.04.2017. Naziv pravne osobe Proficon d.o.o.25.04.2017. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka16.02.2022. OIB pravne osobe 3316036380525.04.2017. 9481932794416.02.2022.
Sjedište pravne osobe
Mjesto 47000 Karlovac25.04.2017. 10000 Zagreb16.02.2022. Ulica Brodarci25.04.2017. Jurišićeva16.02.2022. Kućni broj 1025.04.2017. 116.02.2022.
Ostale informacije o poslu
Datum stupanja u radni odnos / na dužnost 01/08/201025.04.2017. 01/04/201016.02.2022. Datum prestanka radnog odnosa / dužnosti 31/03/201725.04.2017. 19/09/202116.02.2022.

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Poslovi koje je obveznik obavljao u razdoblju 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti

Primanja na mjesečnoj razini od dužnosti za koju se podnosi imovinska kartica

Bruto iznos (EUR) 36199,8025.04.2017. 38009,7904.10.2018. 46962,5016.02.2022. 6874,6331.01.2023. Neto iznos (EUR) 20749,9425.04.2017. 21627,0204.10.2018. 24942,9416.02.2022. 3490,2231.01.2023.
Napomena u rubrici neto iznos upisan je prosjek za 12 mjeseci 2021 (prilog izvadci s tekućeg računa dostavljeni u hard copy Povjerenstvu). Osim osnovne plaće, sukladno sklopljenom Ugovoru o radu, Zakonu o radu te Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim primicima Agencije (također dostavljen u hard-copy Povjerenstvu) ostvarujem pravo na korištenje službenog auta, naknade za topli obrok, dodatak na staž, jubilarne nagrade, naknade za troškove službenih putovanja i ostale naknade kako je propisano navedenim Pravilnikom. Ta korištenje službenog automobila Poslodavac obračunava i plaća poreze i doprinose (neto se ne isplaćuje jer se radi o plaći u naravi). Tijekom 2021. godine poslodavac mi je za navedene naknade isplatio 42.263,26 kn odnosno u prosjeku 3.521,94 mjesečno.16.02.2022. u rubrici neto iznos upisan je prosjek za 12 mjeseci 2022. Osim osnovne plaće, sukladno sklopljenom Ugovoru o radu, Zakonu o radu te Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim primicima Agencije ostvarujem pravo na korištenje službenog auta, naknade za topli obrok, dodatak na staž, jubilarne nagrade, naknade za troškove službenih putovanja i ostale naknade kako je propisano navedenim Pravilnikom. Za korištenje službenog automobila Poslodavac obračunava i plaća poreze i doprinose (neto se ne isplaćuje jer se radi o plaći u naravi). Tijekom 2022. godine poslodavac mi je za navedene naknade isplatio 8. 133,92 u00e2u0082u00ac odnosno u prosjeku 677,83 u00e2u0082u00ac mjesečno.31.01.2023.

Podatci o plaći ostvarenoj kod drugog poslodavca

Plaća koju obveznik ostvaruje kod drugog poslodavca Ne postoji25.04.2017.

Podatci o ostalim prihodima

Ostali prihod Postoji25.04.2017.

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2277,1125.04.2017. 2118,9804.10.2018. 281,1104.10.2018. Pravna osnova Od nesamostalnog rada25.04.2017.
Vremenski raspon Mjesečno25.04.2017.
Napomena

Ostali prihod

Neto iznos (EUR) 2000,0025.04.2017. 2309,7216.02.2022. 310,7031.01.2023. Pravna osnova Od drugog dohodka25.04.2017.
Vremenski raspon Mjesečno25.04.2017.
Napomena naknada za članstvo i rad u Odboru za Reviziju i Rizike16.02.2022.

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije

Subvencije/donacije/poticaji/stipendije Ne postoji25.04.2017.

Podatci o obvezama

Obveze Postoji25.04.2017.

Obveza

Vrsta obveze Kredit25.04.2017. Nositelj obveze Osobno25.04.2017.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Bank Austria d.d.Zagreb25.04.2017. Iznos duga (početni iznos glavnice) 13300,0025.04.2017. 170000,0016.02.2022. 22562,8816.02.2022.
Valuta duga EUR - Euro25.04.2017. HRK - Hrvatska Kuna16.02.2022. EUR - Euro16.02.2022. Godina zaduženja 201625.04.2017. 201916.02.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 6025.04.2017. 12016.02.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 242,8425.04.2017. 1836,3816.02.2022. 243,5731.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 3,6525.04.2017. 5,3916.02.2022. 5,3731.01.2023.
Napomena Izvadak stanja i detalja kredita (dostavljen Povjerenstvu u hard-copy)16.02.2022. 31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.10.2018. Nositelj obveze Osobno04.10.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Bank Austria d.d.Zagreb04.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 6700,0004.10.2018. 70000,0016.02.2022. 9290,6016.02.2022.
Valuta duga EUR - Euro04.10.2018. HRK - Hrvatska Kuna16.02.2022. EUR - Euro16.02.2022. Godina zaduženja 201704.10.2018. 202016.02.2022.
Rok vraćanja u mjesecima 2404.10.2018. 3616.02.2022. Iznos mjesečnog anuiteta 286,9404.10.2018. 2112,7516.02.2022. 280,3831.01.2023. Ugovorena kamatna stopa 2,6504.10.2018. 5,4616.02.2022. 5,4431.01.2023.
Napomena Izvadak stanja i detalja kredita (dostavljen Povjerenstvu u hard-copy)16.02.2022. 31.01.2023.

Obveza

Vrsta obveze Kredit04.10.2018. Nositelj obveze Osobno04.10.2018.
Vjerovnik (naziv banke ili dr. subjekta prema kojem postoji dug) Raiffeisen Bank Austria d.d.Zagreb04.10.2018. Iznos duga (početni iznos glavnice) 70000,0004.10.2018. 9290,6004.10.2018.
Valuta duga HRK - Hrvatska Kuna04.10.2018. EUR - Euro04.10.2018. Godina zaduženja 201804.10.2018.
Rok vraćanja u mjesecima 3604.10.2018. Iznos mjesečnog anuiteta 2140,3404.10.2018. 284,0304.10.2018. Ugovorena kamatna stopa 6,7904.10.2018.
Napomena

Podatci o potraživanjima

Potraživanje Ne postoji25.04.2017.

Podatci o nekretninama

Nekretnine Ne postoji25.04.2017.

Podatci o pokretninama koje se upisuju u javni registar

Pokretnine Ne postoji25.04.2017. Postoji16.02.2022.

Podatci o pokretnini

Vrsta pokretnine Osobni automobil16.02.2022. Marka/tip Renault Capture16.02.2022.
Godina proizvodnje 202016.02.2022. Vrijednost pokretnine u trenutku podnošenja imovinske kartice (EUR) 110000,0016.02.2022. 14599,5116.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2022. Način stjecanja Kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2022.
Napomena

Podatci o ostalim pokretninama pojedinačne vrijednosti veće od 3.981,68 EUR

Pokretnine veće vrijednosti Ne postoji25.04.2017.

Poslovni udjeli, dionice i vrijednosni papiri, udjeli u društvima osoba te poslovni subjekti samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Poslovni udjeli Postoji25.04.2017. Ne postoji04.10.2018.

Podatci o poslovnom udjelu, dionicama ili vrijednosnim papirima, udjelima u društvima osoba te poslovnim subjektima samostalne djelatnosti (obrt, OPG i druge samostalne djelatnosti)

Vrsta udjela Poslovni udio25.04.2017. Naziv poslovnog subjekta Proficon d.o.o.25.04.2017.
OIB poslovnog subjekta 3316036380525.04.2017. Sjedište poslovnog subjekta Karlovac25.04.2017.
Udio vlasništva izražen u postocima 100,0025.04.2017.
Izvršen prijenos upravljačkih prava (članak 19. ZSSI) Prijenos na fizičku osobu25.04.2017.
Ime i prezime osobe povjerenika/Naziv pravne osobe povjerenika 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017. OIB 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017. 25.04.2017.
Vlasnik/imatelj/nositelj Osobno25.04.2017. Način stjecanja Na neki drugi način25.04.2017.
Drugi način stjecanja osnivanjem25.04.2017.
Napomena

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute

Novčana kunska ili devizna štednja i kriptovalute Postoji25.04.2017.

Podatci o štednji

Iznos 24800,0025.04.2017. Valuta EUR - Euro25.04.2017.
Oblik vlasništva Osobno25.04.2017. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada25.04.2017.
Napomena

Podatci o štednji

Iznos 563,3316.02.2022. 1403,3431.01.2023. Valuta EUR - Euro16.02.2022.
Oblik vlasništva Osobno16.02.2022. Način stjecanja Od primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada16.02.2022.
Napomena 16.02.2022.

Ostala članstva i funkcije obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i organizacijama

Ostala članstva obveznika u drugim pravnim osobama, udruženjima, udrugama i oganizacijama Postoji25.04.2017.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Croatia Banka d.d.25.04.2017. Sjedište pravne osobe Zagreb25.04.2017.
OIB pravne osobe 3224779598925.04.2017.
Datum učlanjenja 15/05/201225.04.2017. Datum kraja članstva 25.04.2017.
Funkcije članica Odbora za Reviziju i Rizike25.04.2017.
Napomena

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe EFDI -Europski Forum Osiguravatelja Depozita16.02.2022. Sjedište pravne osobe Brisel, Belgija16.02.2022.
OIB pravne osobe 9481932794416.02.2022.
Datum učlanjenja 01/04/201216.02.2022. Datum kraja članstva 16.02.2022.
Funkcije podpredsjednica Udruge16.02.2022. zamjenica predsjednika Odbora Direktora 31.01.2023.
Napomena 16.02.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe IADI Internationa Association of Deposit Insurers16.02.2022. Sjedište pravne osobe Basel, Švicarska16.02.2022.
OIB pravne osobe 9481932794416.02.2022.
Datum učlanjenja 24/10/201816.02.2022. Datum kraja članstva 16.02.2022.
Funkcije Članica Izvršnog Odbora16.02.2022. Članica Izvršnog Odbora Direktora31.01.2023.
Napomena 16.02.2022.

Podaci o članstvu

Naziv pravne osobe Iconic Labs Plc31.01.2023. Sjedište pravne osobe London UK31.01.2023.
OIB pravne osobe 9481932794431.01.2023.
Datum učlanjenja 16/12/202231.01.2023. Datum kraja članstva 31.01.2023.
Funkcije non-executive board member31.01.2023.
Napomena 31.01.2023.
Pojedinačne imovinske kartice obveznika u starom PDF formatu: